Hz. Peygamber’de (sas) Ehl-i Beyt Sevgisi

Hz. Peygamber’de (sas) Ehl-i Beyt Sevgisi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu haftaki Ehl-i Beyt Mektebi dersinde, Efendimiz’in (sas) kendi Ehl-i Beyt’ini nasıl sevdiğini ve bu sevginin sahabeye nasıl örnek olduğunu anlattı.

Dersten Bazı Cümleler:

– “Allah ümmetimden biri için hayır dilerse, onun kalbine Ashabımın sevgisini koyar.”

– Neden Ehl-i Beyt Mektebi dersleri: “Hakkı ile sevip, yollarını yol; ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele edinebilmek için.”

– Çocuklarımız neden: “Benim babam sahabe gibi adam; benim annem Hz. Hatice gibi bir anne” diyemiyor?

– “Sizden önceki ümmetlerin birinde bir adam yük yüklediği yada bindiği bir sığırı dövmeye başladı. O anda sığır konuşmaya başladı ve dedi ki: “Ben bunun için, yani dayak yemek için yaratılmadım.” İnsanlar Efendimiz’in bu sözünü duyunca birbirlerine baktılar; Efendimiz sıkıntıyı anladı ve dedi ki: “Sığırın konuştuğuna inanmadınız mı? Ben buna inandım; biliyorum ki, Ebu Bekir ve Ömer’de inanırlar.” Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer o anda orada yoklardı. Ama Efendimiz (sas) onların inanacaklarını çok iyi biliyordu.

– Allah gibi sevmek değil, Allah için sevmek…

– Ğadir-i Hûm olayı…

– “Allah’ım! Ali’nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun membaı/ kaynağı olsun.”

– ‘Ya Rabbi! Senin peygamberin neye niyet ettiyse benim niyetim de odur.’

– “Size kendimden sonra Allah’ın kitabı ile birlikte birde Ehli Beytimi bırakıyorum. Allah’tan korkun ve Ehli Beytime sahip çıkın. Allah’tan korkun ve Ehli Beytime sahip çıkın.”

– “Şüphesiz ben size iki ağır ve önemli (sekaleyn) emanet bırakıyorum. Bunlar Allah’ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt’imdir. Bu ikisi Kevser Havuzuna gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

– “Ben kimin mevlası yani dostu isem Ali’de onun mevlası dostudur. Allah’ım sen Ali’ye dost olana dost, düşman olana düşman ol!”

– Bu hadiseyi Ehl-i Sünnet dünyası muhabbetin bir izharı diye anlarken, Şia hilafetin bir vasiyeti şeklinde anlar.

– Efendimiz’in (sas) Hz. Fatıma’ya olan muhabbeti…

– Efendimiz’in (sas) Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e olan muhabbeti…

– Ehli Beyt’in hanesi, Cebrail’in dünyadaki menzilidir.

(1812)