Rıza Makamının Rehberi İmam Ali Rıza

Rıza Makamının Rehberi İmam Ali Rıza

Ehli Beyt Mektebi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Rıza Makamının Rehberi İmam Ali Rıza” serlevhası altında, rıza kavramının ne demek olduğunu ve İmam Rıza’nın hayatının bazı tablolarını anlattı.

Dersten Cümleler

• İmam Musa Kâzım’ın çocuklarının içerisinde adı Ebû Bekir ve Ömer olan vardı.

• İmam Ali Rıza, dedesi Cafer-i Sadık’ın vefat tarihi olan Hicri 148’de, dedesinin vefatının arkasından birkaç ay geçtikten sonra Medine’de dünyaya geldi.

• O dünyaya geldiğinde babası Musa Kazım, 20 yaşlarındadır.

• İmam Ali Rıza’nın Lakapları:

Sâbir: Çok sabırlı
Vâfî: Çok dürüst
Vâsî: Vasiyet sahibi
Zekî: Pâk ve temiz
Veli: Dost ve yardımcı
Rıza: Razı olan, razı olunan

• Rıza makamını elde eden bir nesil, sahabe nesli…

• “Radiyallahu anhum ve radû anhu/ Allah onlardan razı, onlarda Allah’tan razı…”

• Bir insan Allah’tan razı ise, razı olmuşsa, keşkeler hayatında olur mu?

• “Radiytü billahi Rabben ve bil-islami dinen.Ve bi-Muhammedin (sallallahü teala aleyhi ve selleme) Nebiyye ve Resula”

“Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, nebi ve resul olarak Muhammed’den razı oldum.”

• Allah’tan razı ol!

• “Yirmi yaşlarında Mescid-i Nebevi’de oturur, halkın sorunlarını dinler ve onlara fetvalar verirdi.”

• “İnnallahe halaka âdeme âlâ sûratihî”

• “Muhakkak ki Allah Âdem’i kendi suretinde yarattı.”

• Allah Âdemi başka bir Âdem’in suretinde yarattı.”

• Harun Reşid’in dört oğlu: Muhammed el-Emin, Abdullah el-Me’mun, Kasım ve Muhammed Mu’tasım…

• Hilafet ile saltanat arasındaki fark…

• “Biz Abbasi hanedanlığı, Ali evlatlarına çok haksızlık ettik. Hilafet onların hakkı iken onlardan gasp ettik. Gasp etmekle kalmadık, Cafer-i Sadık’tan beri onlara zulümler yaptık. Ama ben bunu yapmayacağım. Hilafeti asli sahibine vereceğim. Bundan dolayı İmam Ali Rıza’yı kendimden sonra veliaht tayin ediyorum.”

• “Eğer bu hilafet senin hakkın ise, bunu başkasını devretmek caiz değildir, bu bir acziyettir. Eğer bu hilafet senin hakkın değilse, onu başkasına devretmenin bir anlamı yoktur. Senin olmayan bir şeyi nasıl başkasına devredebilirsin ki? ”

• Veliahtlık meselesinin olduğu günler, Me’mun 32 yaşlarında, İmam Rıza 53 yaşlarındadır.

• İmam, 29 Safer 203’de, 55 yaşlarında Tus/Meşhed’de vefat ediyordu.

• “Fazilet odur ki; düşmanlar dahi onu tasdik etsin.”

• “Ebu’l-Hasan Ali Rıza’dan daha erdemlisini, ne gördüm, ne de işittim. Onu tanıdığım günden beridir hiç kimseye karşı sert davranmadı, kimsenin sözünü kesmedi, hiç kimsenin isteğini geri çevirmedi. Birileriyle beraber oturduğu zaman ayaklarını uzatarak oturmazdı. Kölelerine ve hizmetçilerine sövmezdi. Gülerken kahkaha atmazdı. Yemek yerken sofrasına kölelerini ve hizmetçilerini de oturturdu. Geceleri çok az uyurdu. Gecelerinin büyük kısmını başından sonlarına kadar ibadetle ihya ederdi. Çok iyilik eder, çok sadaka verirdi. Bunu da genellikle kimse kendisini tanımasın diye karanlık gecelerde yapardı.”

• ‘La ilahe illalah kelimesi benim kalemdir. Bu kelimeyi söyleyen benim kaleme girmiştir. Benim kaleme giren benim azabımdan kurtulmuştur.”

(2524)