Cömertlik Rehberi İmam Muhammed el Cevad

Cömertlik Rehberi İmam Muhammed el Cevad

Ehli Beyt Mektebi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Cömertlik Rehberi İmam Muhammed el-Cevad” başlığında, bir cömertlik timsali olan o büyük imamı anlattı. Ayrıca cömertliğin önemi, Efendimiz’den ve Sahabe’den cömertlik sahneleri dersin konularındandı.

Dersten Cümleler

• 1442 yıl önce doğan güneş…

• Hz. Ali: “Amellerin en zoru şu dört tanesidir:

1- Öfke anında affedebilmek;
2- Darlık zamanında cömertlik sergilemek;
3- Günahla baş başa bulunduğu vakit iffetli olmak;
4- Kendisinden korktuğuna da, bir menfaat umduğuna da hep hakkı ve doğruyu söylemek.”

• Cömertlik cennet anahtardır.

• “Cömertlik öyle bir ağaçtır ki, kökü cennettedir. Dalları da dünyaya yayılmıştır. Kim ki o ağacın bir dalına tutunursa bu dal onu cennete götürür… Cimrilikte öyle bir ağaçtır ki, kökü cehennemdedir, dalları da dünyaya yayılmıştır. Kim ki onun dallarından birine tutunursa bu dal onu cehenneme sürükler…”

• Resulullah (sas) cömertliği her yaptığı iş gibi sadece tavsiye etmemiştir. Bilakis yaşamıştır.

• Hz. Ömer’in hatırası…

• “Ey Ömer! Ben ancak vermekle emrolundum.”

• Safvan b. Ümeyye ile hatırası…

• Biri maldan, biri haktan, biri kabiliyetten; üç tane cömertlik sahnesi…

• Maldan örnek Hz. Osman…

• Haktan örnek Ulbe b. Zeyd…

• Kabiliyete örnek Amir b. Ekva…

• İmam Muhammed el-Cevad’ın doğum tarihi Hicri olarak 19 Ramazan 195 Miladi olarak 15 Haziran 811… Doğum yeri Medine…

• Vefat tarihi 30 Zilkade 220, Miladi olarak 25 Kasım 835, vefat yeri: Bağdat…

• Hicri olarak 25, Miladi olarak 24 yaşında vefat etmiştir.

• Annesinin isminin Reyhane, Dürre olduğunu söyleyenler vardır, ama en doğrusu Subeyke olmasıdır.

• Babası İmam Ali Rıza 203’de vefat ettiğine göre o günler İmam Cevad, 8 yaşlarındadır.

• Me’mun, kızı Ümmü Habib’i İmam Rıza ile evlendirmesi…

• “İlim öğrenin. Çünkü ilim öğrenmek farz, ilmi araştırmalar yapmak yani ilimde derinleşmek nafiledir. İlim kardeşler arasındaki bağdır, erdemin/faziletin delilidir. Meclislerin armağanıdır, yolculukta yoldaş, gurbette arkadaştır.”

• Me’mun, küçük kızı Ümmü’l-Fazl’ı İmam Muhammed Cevad ile evlendirmesi…

• günler tarihler Hicri 215’tir ve İmam Cevad 20 yaşlarındadır.

• “Kızım ben seni Allah’ın helal kıldığı bir şeyi, haram kılasın diye İmam Cevad ile evlendirmedim. Yerinde dur ve kocana itaat et!”

• Tarihler Hicri 218’i gösterdiğinde Halife Me’mun, Bizanslılar üzerine düzenlenen bir sefere katılmıştır. Anadolu’nun içlerine kadar gelir Me’mun ve Tarsus’ta hastalanır, orada da vefat eder. Kabri Tarsus Ulu Cami’sinin içerisindedir.

• Me’mun’un vefatının ardından Abbasi tahtına baba bir kardeşi olan Mu’tasım Billâh geçer. Mu’tasım Billâh devri tam 9 yıl sürecektir.

• “Cömertlik ve insanlara ihsan da bulunma da İmam Cevad genç yaşına rağmen adeta yağmurla rekabet eder, cesaret ve izzeti nefiste aslanla yarışır, ahlak ve güzel muamelede çok farklı tavırlar sergilerdi.”

• “Cahiller çoğaldığı için âlimler garip kaldı. Eğer cahiller susup, konuşmasalardı, insanlar arasında ihtilaflar olmazdı.” • “İffetli olmak fakirliğin, şükür belanın, müsamaha üstünlüğün, fesahat sözün, hıfz rivayetin, tevazu ilmin, edep ve malayaniyi terk etmek veranın, güler yüzlü olmak ise kanaatin ziyneti ve süsüdür.”

• Tarihler Hicri 220’yi gösterdiğinde İmam 25 yaşlarında hastalanır ve çok ani bir şekilde vefat eder.

İmam Cevad’ın Duası:

“Allah’ım! Kullarının zulmü toprakları kuşattı. Öyle ki adaleti öldürdü. Yolları kesti. Hakkı ortadan kaldırdı. Doğruluğu iptal etti. İyiliği gizledi. Kötülüğü açığa çıkardı. Takvayı söndürdü. Hidayeti söküp attı. Hayrı yok etti. Hüsranı yerleştirdi. Fesadı geliştirdi. İnadı güçlendirdi. Zorbalığı her tarafa yaydı. Hadler aşıldı.

Allah’ım! Ey Rabbim! Bunları ancak senin gücün ortadan kaldırır. Bunlardan ancak senin lütfuna sığınılır.

Ey Allah’ım! Ey Rabbim! Zulmün kökünü kurut. Pervasızlığın iplerini kopar. İnkârın seyrini ve akışını durdur. Ondan uzaklaşanları aziz kıl. Zulüm ehlinin kökünü kes. Büyüklenmeden sonra onlara zillet elbisesini giydir.

Ey Allah’ım! Onlara felaketlerini biran önce gönder. İbretlik afetlerini üzerlerine indir. Kötülüğün hayatını bitir ki, şu an korku içersinde olanlara güven gelsin. Derbeder olanlar, evlerini, barklarını terk edenler barınsın. Açlar doysun. Zayi olanlar korunsun. Yurtlarından sürülüp çıkarılanlar himaye edilsin. Sürgünler geri dönsün. Fakirler zenginleşsin. Sığınak arayanlar sığınaklar bulsun.

Büyükler saygı görsün. Küçüklere merhamet edilsin. Mazlumlar aziz olsun. Zalimler alçalsın. Üzüntü içerisinde olanlar sevinsin. Keder bulutları dağılsın. Toplumlar sükûnet bulsun. İhtilaflar ölsün. Kaynaşma yaşasın. İlim yücelsin. Selamet her tarafa hâkim olsun. Parçalar bütünleşsin. İman güçlensin.

Kur’an hayatlara hâkim olsun.Hiç kuşkusuz Sen amellerin karşılığını verensin, çok bağışlarda bulunan lütuf ve ihsan sahibi sensin.”

(2519)