Neden Ehl-i Beyt Dersleri?

Neden Ehl-i Beyt Dersleri?

Ehl-i Beyt Mektebi dersinin bu haftaki konusu “Neden Ehl-i Beyt Dersleri?” idi. Bu başlık altında Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, işlenecek derslerin maksadına dair çok önemli hususlara değindi.

Dersten Bazı Cümleler:

-“Allah (C.C.)’ın kullarının amellerini yazanlar dışında yer yüzünde devamlı dolasan bir grup meleği vardır” rivayeti…

– “La yeşga bihim celisühüm/ Orada onlarla beraber oturan şaki/ kötü, bedbaht olmaz.”

-Genel olarak Sahabe’ye, özel olarak Ehli Beyt’e biçilen rol: Dinin muhafazası ve intikali…

-Efendimiz (sas) Sahabe’yi ümmete, Ehl-i Beyt’i hem sahabeye hem ümmete, ümmeti de Ehli Beyt’e emanet etmişti.

-Dört emanet:

-1- Sahabe’nin ümmete emanet edilişi
-2- Ehli Beyt’in Sahabe’ye emanet edilişi
-3- Ehli Beyt’in ümmete emanet edilişi
-4- Ümmetin Ehli Beyt’e emanet edilişi

-1- Sahabe’nin ümmete emanet edilişi:

– “Allah Allah fi Ashabî, Allah, Allah! Benim Ashabım. Aman Ashabım hakkında kötü sözler söylemekten uzak durun. Benden sonra sakın onları hedef almayın. Unutmayın ki, onları seven beni sever, onlara buğzeden bana buğzeder.
Onlara eziyet veren bana eziyet eder. Bana eziyet verense Allah’a eziyet etmiş sayılır. Allah’a eziyet veren ise şüphesiz yakın ve şiddetli bir azabı hak eder.”

-2- Ehli Beyt’in Sahabe’ye emanet edilişi:

-“Size kendimden sonra Allah’ın kitabı ile birlikte birde Ehli Beytimi bırakıyorum. Allah’tan korkun ve Ehli Beytime sahip çıkın. ( Üzekkirükümü’l-llahe fi Ehle’l-Beyt/ Üzekkirükümü’l-llahe fi Ehle’l-Beyt) Allah’tan korkun ve Ehli Beytime sahip çıkın.”
-“ Hayrüküm, hayrüküm li ehli min ba’dî/ Sizin en hayırlınız benden sonra ehlime iyi davrananınızdır.”

-3- Ehli Beyt’in ümmete emanet edilişi:

– “Şüphesiz ben size iki ağır ve önemli (sekaleyn) emanet bırakıyorum. Bunlar Allah’ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt’imdir. Bu ikisi Kevser Havuzuna gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.” (Hâkim, el-Müstedrek, c.3, s. 148)

-4- Ümmetin Ehli Beyt’e emanet edilişi:

– “Yıldızlar yeryüzündeki insanlar için yollarını bulmaları ve denizlerde boğulmamaları için bir güvencedir. Ehli Beytimde ümmetim için ihtilaflara düşmemeleri için bir güvencedir.” (Hâkim, el-Müstedrek, c.3, s. 150)
-“Ehli Beytim sizin için Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Kimde ona binmekten geri durursa o ise helak olur.”

-“Münafıklığın alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez, emanet edildiği zaman ihanet eder.”

– “Ehl-i Beyt’i sevmeyen münafıktır.”

-“Biz münafıkları Hz. Ali’ye karşı duydukları kinden tanırdık.”

Neden Ehl-i Beyt Dersleri?

1-Emanete riayet edip, nifaka kapı açmamak için

2-23 yıl gecesini gündüzüne katıp bizim için çırpınan Efendimiz’e vefalı olduğumuzu ispat etmek için

3-Dinin muhafaza ve intikalinin nasıl olduğunu, kimlerin vesilesiyle gerçekleştiğini daha iyi anlamak için

4-Kur’an’ı daha iyi ve daha doğru anlamak ve yaşamak için

5-Peygamber’in sesini, sedasını, meltemini daha derinden hissedip, O’nun ev halkının üzerinden O’nu daha iyi
tanımak için

6-Bu ümmetin saadet asrından, felaket asrına; hatta asırlarına nasıl düştüğünü anlamak için

7-İmamet çizgisi ile saltanat çizgisi arasındaki farkları görebilmek için

8-Temsiliyet ahlakının kotlarını ve gereklerini gerçek manada öğrenebilmek için

9-Allah’la kurbiyetin/yakınlığın ancak kurban ederek ve kurban olunarak sağlanacağını gerçek manada öğrenebilmek için

10-Hakkı ile sevip, yollarını yol; ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele edinebilmek için.

(1862)