Siyer, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin bereketli hayatıdır. O hayat, mekânlar ve zamanlar üstü mesajı ile en güzel örnek ve en güzel modeldir. Siyer tv, o bereketli hayatın bir miktarını size tanıtmaya çalışan bir mektep ve bir medresedir. “Ne kadar tanırsak, o kadar sever; ne kadar seversek o kadar O’nun gibi yaşarız” ilkesi ile nübüvvet deryasına açılan bir kapıdır. İnsanlığın en güzelini biraz daha yakından tanımak için bu kapıya sizi davet ediyoruz.

İLKELERİMİZ: Siyer Araştırmaları Merkezi’nin kendisine ilke olarak benimsediği 10 temel ilke şunlardır:

1. Siyer Vakfı; asla Hz. Peygamber’i (sas) anlama adına, O’na (sas) yeni bir imaj ve vizyon oluşturma çabasına girmeyecek, Allah’ın peygamberi için seçtiği ve nitelendirdiği bilgi ile yetinecek ve bunları anlamaya çalışacaktır.

2. Siyer Vakfı; Hz. Peygamber’i (sas) anlatacak yeni bir dilin üretilebileceği imkânına inanarak, temel kaynaklardan ve sahih İslamî gelenekten istifade ederek böyle bir siyer dilinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

3. Siyer Vakfı; Hz. Peygamber’i (sas) anlatmanın sadece sözle olmadığına, olamayacağına inanarak, O’nu (sas) anlatmanın en önemli yolunun hal dili olduğunun bilincinde yürüyecektir.

4. Siyer Vakfı; Hz. Peygamber’in (sas), hayatın her alanına ve her anına yönelik, mutlaka söylediği bir sözü; gösterdiği bir adımı olduğu gerçeğini unutmadan; adımlara rehberlik ve sözlere ayar olacak yegâne ölçünün nebevî miras olduğu hakikati ile hareket edecektir.

5. Siyer Vakfı; Efendimiz’in (sas) attığı her adımın arkasında bir mana yattığının bilincinde olacak, o mananın ne olduğunu anlamak adına, siyeri sadece satırlardan değil, o satırların içinde var olan hikmetli tavrın öğrenilmesine de katkı sağlayacaktır.

6. Siyer Vakfı; bir müslüman’ın Hz. Peygamber (sas) ile olan münasebetinin düzeyi ve seviyesini belirleme adına, ifrat ve tefrite sapmadan, son derece doğal aynı zamanda da ciddi, her an canlı ve taze bir iletişim bağı oluşturmak için çalışmalar yapmaya özen gösterecektir.

7. Siyer Vakfı; el-âleme laf yetiştirmek veya âlemi terbiye etme yerine, tüm mensupları ile kendini terbiye ve yetiştirme gayretinde olacaktır.

8. Siyer Vakfı; herhangi bir cemaatin, hizbin, grubun, fırkanın malı değil; büyük İslam ailesinin küçük bir ferdi olarak; Allah’ın kendisine isim olarak verdiği Müslüman nitelendirmesini şiar edinerek, o kutlu manaya gölge düşürecek her türlü söz ve davranıştan uzak duracaktır.

9. Siyer Vakfı; büyük emelleri olan ama büyük konuşmayan, istikbalini köklerinde gören ama nostalji rüzgarlarına kapılmayan, ulvî sevdaları olan bundan dolayı da küçük hesapların peşine düşmeyecek olan bir yapı olacaktır.

10. Siyer Vakfı; Hz. Peygamber’i anlama ve anlatma da, gecesi gündüz kadar aydınlık olan nebevî mirasa gölge olmadan, Kur’an’ın ifadesi ile Sirace’n-Münira/Nur saçan bir kandil olan Efendimiz’in (sas) o hayat dolu dirilten mesajlarını, günümüz dünyasına yansıtmaya çalışan bir ayna olmaya gayret gösterecektir.

Siyer Vakfı; Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi’nin daha iyi bilinmesi, anlaşılması, tanınması, kavranması; aradaki zaman ve mekân farkları ne kadar uzarsa uzasın, O’nunla beraber yaşamanın imkânını yeniden elde edilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.