Peygamber Kızı Peygamber Hanımı Safura (Hz. Musa’nın Hanımı) | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 10. bölümünde “Peygamber Kızı Peygamber Hanımız Safura (Hz. Musa’nın Hanımı)” başlığı altında Safura annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

Hz. Safura kime benzer? 

O, hayatındaki ilklerden dolayı bir Havvâ gibidir. 
O, hayatındaki yoldaşlıklardan dolayı bir Sâre gibidir. 
O, hayatındaki fedakârlıklardan dolayı bir Hâcer gibidir.
O, hayatındaki hasret ve yarım kalmışlıklardan dolayı bir Rahel gibidir.  
O, hayatındaki hasret ve yarım kalmışlıklardan dolayı bir Rahel gibidir.  
O, hayatındaki şefkat ve merhametten dolayı bir Yokebed gibidir. 
O, hayatındaki mücadelelerden dolayı bir Âsiye gibidir. 
O, hayatındaki örnekliklerden dolayı bir Meryem gibidir.

Safura annemiz, Hz. Mûsâ’nın Haticesidir. Nasıl mı?

Hz. Safura, fakir, kimsesiz, muhacir olan Hz. Mûsâ’ya sahip çıkmıştır.
Hz. Safura, kendisine iç güveyi gelen Hz. Mûsâ’yı hiç ama hiç rencide etmemiştir. 
Hz. Safura, yıllarca Hz. Mûsâ’nın vahyi almaya hazırlanma sürecinde hep ona destek olmuştur.
Hz. Safura, adeta Hz. Mûsâ’yı Hira’ya gönderir gibi Tûr-i Sinâ’ya göndermiştir.
Hz. Safura, yıllarca Hz. Mûsâ’nın yolunu gözlemiş ve onun gelmesine sabır etmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de Safura annemizin halleri

– Medyen’de suyun başındaki kız kardeşi ile sıra bekledikleri hali: Kasas 28/23
– Medyen’de tanımadığı biri tarafından yardım gördüğü hali: Kasas 28/24
– Medyen’de babasının talebini o yabancıya iletmek için geldiği hali: Kasas 28/25
– Babasına o yabancıyı ücretle tutmasını talep etme hali: Kasas 28/26
– Babasının Hz. Mûsâ’ya evlenme teklif ve şartını söylediğindeki hali: Kasas 28/27
– Eşi olacak Hz. Mûsâ’nın babasına verdiği cevabı duyduğundaki hali: Kasas 28/28
– Eşi olan Hz. Mûsâ ile 10 yıl sonra hicret yoluna düştüğündeki hali: Kasas 28/29
– Eşi olan Hz. Mûsâ ile yollarını kaybetmeleri ve nihayetinde eşini beklemeye başladığı hali Kasas 28/29
– Ailesi ile beraber karşılaştıkları o zorlu imtihana sabır etme hali Tâhâ 20/10
– Soğuktan tir tir titreyerek kocanın yolunu gözlediği ve doğum sancıları çektiği o zorlu hali Neml 27/7

Ayetlerdeki İletişim Örnekleri

İki kız kardeş ilişkisi
Kadın-toplum ilişkisi
Baba-kız ilişkisi
Kadın-erkek ilişkisi
Karı-koca ilişkisi

Evlenen Safura için imtihan, kız kardeşi Leyya’yı, hasede düşürmeme imtihanıdır.

Evlenmeyen Leyya için imtihan, evlenen kız kardeşi Safura’ya haset etmemesidir. 


Medyen Ahalisi Nasıl Bir Topluluk?

Kendi menfaatlerini öncelleyen
İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmayan
Gelen misafirlerle ilgilenmeyen
Kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmeyen
Kadınlara karşı kaba-saba davranan bir topluluk…

Babaları kızlarını nasıl yetiştirmiş?

– Kızlarını çok iyi yetiştirmiştir.
– Kızlarına güvenmiştir.
– Kızlarına sorumluk vermiştir.
– Kızları ile istişare etmiştir.
– Kızlarının hal ve hareketlerini, söz ve imalarını çok iyi okumuştur.

Kızlar babaları ile nasıl bir iletişim kurmuşlardır?

– Babalarının verdiği terbiyeyi çok iyi içselleştirmişlerdir.
– Babalarının güvenlerini sarsacak en ufak bir adımları olmamıştır.
– Babalarının kendilerine verdikleri sorumluluğu çok güzel yerine getirmişlerdir.
– Babalarının kendileri ile yaptıkları istişarede çok isabetli şeyler söylemişlerdir.
– Babaları ile sağlıklı, kaprissiz, rahat bir iletişim kurmuşlardır.

Kadın-Erkek İlişkilerinin Sorumluluk ve Sınırlarına

1- Gereksiz dikkatli davranma rolleri yok!
2- Gereksiz konuşma ve tavırlara girmek yok! 
3- Gereksiz yakınlaşma yok!
4- Gereksiz detaylara girmek yok! 
5- Gereksiz tavır ve davranışlara girmek yok!

Safura validemiz nasıl bir eş?

1- Kendisini kocası ile yarıştırmayan bir eş
2- Kocasını babası ile karşılaştırmayan bir hanım
3- Kocasının her daim yanında duran bir yoldaş
4- Kocasının yüklendiği ağır yükü paylaşmaya çalışan bir mü’mine
5- Kocasının davasına elinden gelen ne ise onunla destek olan bir muvahhide

Kur’ân-ı Kerim’e Göre Hz. Safura’nın Özellikleri

1. Sınırlara dikkat eden biri (Kasas 28/23)
2. Mahremleri ile ölçüsüz konuşmayan biri (Kasas 28/23)
3. Gördüğü karşılıklara göre hassasiyetlerini zayıflatmayan biri (Kasas 28/24)
4. Hayâyı hayatının eksenine yerleştirmiş biri (Kasas 28/25)
5. Doğru zamanda doğru sözü, doğru bir üslüp ile dile getiren biri (Kasas 28/26)
6. Zor sözlerde ve zor işlerde her daim yoldaşına yardımcı olan biri (Kasas 28/27)
7. Ailesi ile eşi arasında ilişkilerin sağlıklı olması için dikkatli davranan biri  (Kasas 28/28)
8. Her daim eşinin yanında ve maddi-manevi arkasında duran biri (Kasas 28/29)
9. Şartlar ne kadar zor olursa bir dava insanına yakışan tavırları gösteren biri (Kasas 28/29) 
10. Sabır ve sebat ile kaderine rıza gösteren ve asla kendisine belirlenen role aykırı davranmayan biri (Kasas 28/36) 

Abdullah b. Mes’ûd (ra) diyor ki: “İnsanların en ferasetli olanları üç kimsedir: 1-Mısır Azîzi. 2-Hz. Musa’nın hanımı Safura  3-Kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer’in seçilmesini isteyen Hz. Ebû Bekir” (İbn Kesir, 6/205-206) 

(2595)