Güzel Dost İmam Ali el Hadi

Güzel Dost İmam Ali el Hadi

Ehli Beyt Mektebi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Güzel Dost İmam Ali el-Hadi” başlığında, o güzel silsilenin önemli bir simasını anlattı. Kimlerin yolu takip edilmeli sorusuna Kur’an’dan cevap veren Hocamız, hayatımızda olması gereken rehberlerin özelliklerine dair çok mühim mesajlar verdi.

Dersten Cümleler

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ “Bizi doğru yola eriştir/ hidayet eyle!” O yol nasıl bir yol?

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ “Kendilerine nimetlerde bulunduğun kimselerin yolu!”

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ “Gazaba uğrayanların yolu değil!”

وَلَا الضَّالِّينَ “Sapanların yolu da değil!”

Üç yoldan bahsetti Rabbimiz değil mi?

Nimet verilenlerin yolu…

Gazaba uğrayanların yolu…

Sapanların yolu…

“Nimet verilenler kimlerdir?”

“Verilen nimetler nelerdir?”

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُو “Kim Allah ve Resülü’ne itaat ederse”

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ “İşte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir.”

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ” Onlar nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerdendir.”

وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقً “Bunlar ne güzel dostturlar.” Onlardan daha güzel dost mu var?

Neden dersimizin başlığı: “Güzel Dost: İmam Ali el-Hadi”

Verilen en büyük nimet nedir?

Nisa 68:

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمً “Ve onları dost doğru yola hidayet ettik/eriştirdik!”

Hz. Ömer: Cahiliyeyi tanımayan İslam’ın kıymetini bilmez.

“Ya Büneyye! İndena akıl velâkin lem tekün indena hidaye/ Evladım! Aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu!”

Babası Muhammed el-Cevad, 24, 25 yaşlarında şehit edildiğinde, İmam Ali el-Hadi 6, yaşlarındadır.

Onun annesi Mağribli, yani Faslı bir cariyedir. Adının Semane veya Susen olduğu söylenir.

İmam Ali el-Hadi’nin doğum tarihi Hicri 214, Miladi 829’dur. Medine’ye çok yakın bir köy olan Sureyya köyünde doğmuştur.

“Siz buna çocuk mu diyorsunuz? Vallahi bu büyümüşte küçülmüş, öyle bir zekâ, öyle bir muhakeme yeteneği var ki, ben bazen onun söylediği şeylere hayran oluyorum.”

Ali b. Muhammed: “Bu Allah’ın bir fazlı, keremidir. Onu dilediği kuluna verir.”

İmam Ali el-Hadi, Hicri 254, Miladi 868’de vefat edecekti. Yani Hicri olarak 40, Miladi olarak 39 yıl yaşayacaktı.

O yaşadığı bu dönem zarfında, tam 6 tane Abbasi Halifesi ile muhatap olacaktı. Mu’tasım
Billâh, Vasik Billâh, Mütevekkil Alellah, Muntasır Billâh, Müstain Billâh, Mut’az Billâh…

İmam Ali el-Hadi, özellike Vasık’dan sonra başa geçen ve 14 sene Abbasi devletini yöneten Mütevvekil’den çok ama çok çekmiştir.

İslam’ın şehirler kuran medeniyeti…

Abbasilerin kurduğu bir şehir: Samerra…

İmam’ın 20 yıl sürecek Samerra hayatı…

İmam’ın hayatının neler üzerinde yürüdüğü:

1- Sağlam bir akidenin inşası
2- Sahih bir ilmin talimi
3- Salih bir cemaatin yetiştirilmesi
4- Sağlıklı bir iletişimin kurulması
5- Selim bir rızkın temini

1- Sağlam bir akidenin inşası:

Fırkalarla, sapmalarla, tercümeden kaynaklanan zihni kaymalarla mücadelesi…

“Allah bizi ve seni bu fitneden korusun. Eğer Allah bizi bu fitneden korursa, bu büyük bir nimettir. Ama korumazsa en büyük felaket budur. Biz Kur’an’la ilgili bu tartışmanın bir bidat ve sapkınlık olduğunu düşünüyoruz. Soran da, cevap verende bu fitnenin ortağıdır. Soran kişi hakkı olmayan bir şeyi gündeme getirmekle, cevap veren kimse de vazifesi olmayan bir meseleyi ele almakla fitneye ortak olmuştur. Yaratan sadece yüce Allah’tır. Ondan başkası mahluktur. Kur’an ise Allah’ın kelamıdır. Bundan dolayı kendi yanından ona bir isim uydurmaya kalkma! Aksi takdirde sapıklardan olursun. Allah bizi ve senin görmeden, yani O’na kavuşmadan önce kendisinden korkan ve kıyametin kopmasından ürperti duyan kullarından eylesin.”

2- Sahih bir ilmin talimi:

“Hayır, olandan daha hayırlısı, o hayrı işleyendir. Güzelden daha güzeli, o güzeli
söyleyendir. İlimden daha üstünü, onunla amel edendir.”

3- Salih bir cemaatin yetiştirilmesi:

“Böyle tartışmalardan uzak durun. Tartışma kadim dostluğu bozar, sağlam düğümü çözer. Tartışmanın en hafif sakıncası, galebe çalma çabasıdır. Galebe çalma ise kopma sebeplerinin temelidir.”

4- Sağlıklı bir iletişim kurulması:

Devrin sultanları/yöneticileri ile…
Âlimleri ile…

5- Selim bir rızkın temini:

“Keğ keğ irmi biha/ Kıh, kıh at onu!”

“Biz Muhammed âilesine sadaka almak, onu yemek helâl değildir.”

“Vallahi Ey Ali! Benden ve babamdan daha üstün olan iki kişinin hali de aynen böyleydi. Onlarda ellerinde kürek tarlalarında çalışmışlardı.”

“Kim olacak Resulullah ve Ali… Vallahi! Onların hepsi kendi ellerinin emeği ile geçinmişlerdir. Bu nebilerin, resullerin ve salihlerin bir geleneğidir.”

Aişe annemizin ve Cabir b. Abdullah’ın naklettiği bir hadiste, Efendimiz (sas) diyor ki: “Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha temiz, daha helal bir kazanç elde edemez!”

Muaz b. Cebel hatırası…

“Bu el Allah ve Resulü’nün sevdiği eldir. Bu ele cehennem azabı dokunmayacaktır!”
Nisa Süresi 69. ayetinin sebebi nüzulü olarak üç hadise anlatırlar. Bu hadiselerden en meşhuru

Yemenli Sevban b. Bücdüd’ün hadisesidir.

İkinci hadise Vahıdi’nin naklettiği hadisedir. Olayı bize nakleden Hz. Aişe annemizdir.

Üçüncü hadisenin kahramanı ise başta İmam Kurtubi olmak üzere birkaç müfessirimize göre

Sahibü’l-Ezan diye meşhur olan Abdullah b. Zeyd es-Sa’lebî’dir.

“Yüzlerce sahabinin içerisinde neden Allah bu rüyayı, Abdullah b. Zeyd’e ve Hz. Ömer’e nasip etmiştir?”

“Rüyayı gören Abdullah b. Zeyd olmasına rağmen, neden Efendimiz (sas) ezanı Habeşli Bilal’e okutmuştur?”

(2711)