Nebevi Veraset ve Namaz

Nebevi Veraset ve Namaz

Ehl-i Beyt Mektebi derslerinin yeni dönem ilk dersi büyük bir katılım ve heyecan ile başladı. Dört aylık bir aradan sonra başlayan derste Hocamız yine çok önemli bir konuyu bizlerle paylaştı. Bu mukaddime dersinin başlığı Hocamızın deyimi ile Nebevi Veraset ve Namaz idi.

Dersten Süzülen Cümlelerin Bazıları

• Mesruk b. Ecda: “Ben Efendimiz’in ashabının birçoğunu gördüm ve onlarla beraber zaman geçirdim. Onların hali aynen şuna benzer: Hani susuzluktan sinesi çatlayan toprağa yağmur yağar da, o toprak alabildiğince suyu içerisine alır, gerisi ise tertemiz bir halde toprağın üstünde kalır. Sonra o kalan su, suya ihtiyacı olan canlılardan birini, ikisini, onunu, yüzünü sular. Hatta onlardan bazılarının üstlerindeki su arzın tamamına yetecek gibi olur. İşte sahabe nesli böyle bir nesildir. Onlar Efendimiz’den aldıkları mesajları önce içlerine almış, o mesajları içselleştirmiş, sonra da durumlarına göre ümmeti o mesajlarla sulamışlar yani nasiplendirmişlerdir.”

• Bu sözün üzerinden alınması gereken mesajlar:

• 1- Sahabe nesli önce doydu, sonra doyurdu.
• 2- Halen doyurmaya devam ediyor.
• 3- Nasıl ki her sahabe aynı oranda o sudan istifade etmemişlerse, o sudan istifade etmeye çalışacak olanlarda aynı oranda istifade etmeyeceklerdir.

• O evin azıkları: Gözyaşı ve Namaz

• İlk vahiy ve ilk namaz

• Varaka b. Nevfel’in sözü: “Vallahi Ey Amcamın Oğlu! Sana gelen o melek daha önce Musa’ya ve İsa’ya gelen Namusu Ekber’dir. Sen Allah’ın seçilmiş son elçisisin. Sabret ve kavminin sana yapacaklarına karşı da hazırlıklı ol. Şüphesiz kavmin seni yalanlayacak, sana karşı olacak, seni sürüp bu topraklardan çıkarmak isteyecek, hatta seni öldürmek için seferber olacak. Ah keşke o günlerde sağ olsam da senin arkanda yerimi alsam.”

• Hz. Ali’nin dünyasında namaz…

• Hz. Ali: “Evlatlarım ezan okundu, Allah beni huzuruna çağırıyor, onun huzuruna giden biri nasıl titremez, nasıl korkmaz!”

• Onlar Hz. Ali’den öğrendikleri kadarı ile abdest alırken titreyen, namaz kılarken ağlayan bir nesildi.

• Hz. Ali’den, Muhammed Mehdi’ye namaz hassasiyeti…

• İmam Gazali’nin İhya’da aktardığı bir hadis:

” Haşir meydanın da, o dehşet dolu anlarda yüzleri yıldız gibi parlayan bir topluluk meleklerin dikkatini çekerler. Melekler merakla o yüzleri yıldız gibi parlayanlara sorarlar, derler ki: ‘Sizler ne yaptınız ki, yüzlerin karardığı bu günde böyle bir ikrama nail oldunuz?’ Onlar derler ki: ‘Bizler ezanı işittiğimizde hemen elimizde ne iş varsa o işi bırakır abdeste koşar, gelip namazlarımızı kılardık. Rabbimde bize bundan dolayı böyle bir ikramda bulundu.’ Sonra meleklerin dikkatini yüzleri dolunay gibi parlayan başka bir topluluk çeker. Melekler onlara da sorarlar: ‘Sizler ne yaptınız ki böyle bir ikramın sahibi oldunuz?’ Onlarda derler ki: ‘Bizler namaz vakti gelmeden abdestlerimizi alır, vakti beklerdik. Ezanla değil, daha öncesinden namaza hazırlandığımız için Rabbimizde bize böyle bir ikramda bulundu.’ Melekler daha sonra yüzleri güneş gibi parlayan bir topluluk daha görürler. Bakmaya kıyılmayan o nurdan simalara da melekler sorarlar: ‘Peki, siz ne yaptınız ki, böyle bir ikrama ve herkesten daha fazlasına nail oldunuz?’ O nurdan simalar derler ki: ‘Bizler namaz vakti gelmeden abdestlerimizi alıp namaza hazırlanır, sonra mescidin yolunu tutar, orada bir köşede oturur ve ezanı mescidde dinlerdik. Bu amelimizden dolayı Rabbimiz bize böyle bir ikramda bulundu.”

(2597)