Sahabe’de Ehl-i Beyt Sevgisi

Sahabe’de Ehl-i Beyt Sevgisi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu hafta Ehl-i Beyt’e karşı olması gereken sevgiyi Sahabe’nin hayatından örnekler vererek anlattı.

Dersten Cümleler

-“Allah’ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Beni sevmenizden dolayı Ehli Beytimi de sevin.”

-Nimetin tezekkürü, muhabbettin artmasına sebep olur.

-De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun, tabi olun ki; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ali İmran, 31)

– “De ki: Ben bu yaptıklarıma karşı sizden yakınlarıma yani Ehli Beytime karşı bir sevgi dışında hiçbir ücret istemiyorum.”

– “Jı şerri sahaban nekın kalu kil. Lewra cennetine hem katil-ü hem maktil/ Sahabenin kavgasını kal-u kil yapmanın yani konuşmayın; çünkü hem öldüren, hem öldürülen cennettedir.

-Hz. Ebû Bekir’de Ehl-i Beyt Sevgisi

-Fedek Arazileri meselesinin gerçek anlamı nedir?

-“Biz peygamberler miras bırakmayız, bizim bıraktıklarımız sadakadır”

-“Ey Allah Resulü’nün biricik hatırası, vallahi amacım ne seni üzmek, ne seni zor durumda bırakmaktır. Nefsim kudreti elinde olan Allah’a yemin ederim ki, karabet-i Resulullah’a sıla-i rahim, kendi öz akrabalarıma yapacağım sıla-i rahimden daha önceliklidir. Eğer ben babandan; “Biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız, bıraktığımız sadece sadakadır” sözünü duymasaydım, asla senin elinden fedeki almazdım. Ama bu sözü duymama rağmen gereğini yapmazsam Allah katında mesul olurum. Sizin tüm ihtiyaçlarınız bizim üzerimizdedir.”

-Hz. Ömer’de Ehl-i Beyt Sevgisi

-“Hadi Zübeyr! Sen bilmiyor musun Ehli Beyt’i ziyaret nafile ibadet gibidir.”

-“Kıyamet günü her bağ, her sebep ve nesep bağı kopacak, silinip gidecektir. Ancak benim sebep ve nesep bağlarım baki kalacaktır.”

-“Hasan’ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu.”

-“Ey İnsanlar! Vallahi ancak mümin olanlar Ebu Bekir ve Ömer’i sever, facir olanlarda onlara buğzederler. Onlar ki Müslümanların öncüleri ve hidayet yolunun rehberleridir. Kim onların yoluna uyarsa o uydukları yol sırat-ı müstakimdir. Ve o ikisi vallahi raşid halifelerdir.”

-Hz. Osman’da Ehl-i Beyt Sevgisi

-Sahabe neden Hz. Ali’nin karşısıda Cemel’de…

-“Öyle imam, halife seçmek birkaç kişinin insiyatifi ile olmaz, Bedir ehlinin ve özellikle sahabenin büyüklerinin onayı ile olur. Onlar istemeden bu iş olmaz.”

– “Ey Zübeyr! Unutma, bir gün Ali ile sen karşı karşıya gelip, birbirlerinize kılıç çekeceksiniz. O gün sen haksız, Ali ise haklı olacaktır.”

– ‘Safiye’nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele!’

-“Çek elini Hüseyin’in üstünden, senin alay ettiğin o başı ve dudakları defaatle ben Hz. Peygamber’in öptüğünü gördüm.”

-“Çek o zalim kamçını o başın üzerinden. Vallahi ey Yezid! Senin kıyamette şefaatçin İbn Ziyad, onunkisi ise Hz. Muhammed’dir.”

-“Nasıl sevmem senin sevdiğini Ya Resulullah!”

(1647)