Sual: Peygamberimiz’in (sas) Hz. Hamza ve Hz. Abbas dışında iman eden amcası var mı?

Cevap: Efendimiz’in (sas) 12 amcası vardır. Bunlardan 3 tanesi ile hiç görüşmemiştir. 5 amcası ile Nübüvvet öncesi görüşmüş, ama onlar İslam’ın mesajlarına yetişmeden vefat etmişlerdir. Bunlar; Zübeyr, Gaydak, Mukavvim, Hacl ve Dırar’dır. Nübüvvet’e yetişen amcaları ise 4 tanedir. Bunların ikisi iman etmiş, ikisi ise etmemiştir. İman edenler, Hz. Abbas ve Hz. Hamza, iman etmeyenler ise Ebû Leheb ve Ebû Talib’tir.

Muhammed Emin YILDIRIM

(119090)

Peygamberimizin İman Eden Amcaları