Bir Sünnet Aşığı Olarak İmam Nevevî – Hayata Dair 10. Bölüm

Cemil Nazlı’nın soruları, Muhammed Emin Yıldırım hocamızın cevapları ile her ay tarihe iz bırakmış bir şahsiyetin ele alınacağı Hayata Dair programlarımızın 10. bölümünde “Bir Sünnet Aşığı Olarak İmam Nevevî”yi konuşuyoruz…

Programdan Cümleler

Seven, sevdiğini çok iyi tanır.
Seven, sevdiğinin yolunda olmaya çalışır.
Seven, sevdiği için fedakârlıklar içerisinde olur.
Seven, sevdiğinin başkaları tarafından sevilmesine gayret eder.
Seven, sevdiğinin mirasına sahip çıkar. 

İmam Nevevî; 

Az yemiş, 
Az uyumuş, 
Az gezmiş, 
Az rahata kanaat etmiş,  
Az dünyalıklara kapı açmıştır.  

İmam Nevevî; 

Çok ilmi sevmiş, 
Çok âlimlerin izini takip etmiş,
Çok gayret ortaya koymuş,
Çok ahiret iştiyakı edinmiş,
Çok istiğnayı hayatına taşımıştır.  

Hocada Olması Gereken Vasıflar 

1. İlmi sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla öğretmesi gerekir.

2. İbadetlerinde asla gevşeklik içerisinde olmaması gerekir.  

3. Şeriatın gösterdiği ve özendirdiği özelliklerle bezenmeli, güzel ahlak ve kendisinden hoşnut olunacak bir karakter sahibi olması gerekir.  

4. Hem iç hem dış temizliğe önem vermesi gerekir.  

5. Talebelerine ve cemaatine bir baba şefkati ile yaklaşması gerekir.  

6. İhlasını, niyetinin güzelliğini son nefesine kadar muhafaza etmesi gerekir

7. Talebelerini başka hocalardan ders almasından men etmemesi gerekir.  

8. Talebelerinin ve cemaatinin anlayış ve seviyesine göre ders anlatması gerekir.  

9. Gereksiz tartışma ve mücadelelere girişmemesi gerekir. 

10. Sultan ve valilerle, zengin ve itibar sahipleri ile mesafesini iyi ayarlaması gerekir.

Talebede Olması Gereken Vasıflar 

1. Niyetin selimiyetini korumak  
2. Lüzumsuz meşguliyetlerden kurtulmak  
3. Evlilik ve geçim endişelerini ertelemek  
4. İlme derin bir iştiyak duymak 
5. Kalbi her daim temiz tutmaya çalışmak  
6. Rahata ve rehavete düşkün olmamak  
7. Zamanı iyi değerlendirmek ve planlı çalışmak  
8.  Hocalarına karşı saygılı ve itaatkâr olmak  
9. Arkadaşları ile iyi geçinmek ve onların başarılarını istemek 
10. Aceleci davranmamak, vaktinden önce bir şeyleri istememek  

İmam Nevevî’nin Sözleri

1- “Şunu iyi bil ki, Allah Teâlâ’nın kuluna yardımı, kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa, Allah’ın ona yardımı da tam olur. Niyeti ne kadar azalırsa, Allah’ın yardımı da o kadar azalır.” 

2- “İlimle uğraşmak, Allah rızâsını kazanmak için tutulan en iyi yol ve en üstün ibadetti. İlim tahsili nâfile oruç, namaz ve zikirden daha faziletliydi.” 

3- “Vakit, önemli şeyleri yerine getirmeye bile yetmiyorken Allah’ın kulları çirkinliklerle ve gereksiz tartışmalarla nasıl zayi edilebilir ki!”  

4- “Kur’an okumak ezkârların en önemlisidir ve düzenli olarak yapılmalıdır. Gece ve gündüzün olmaması gerekir ve ona birkaç ayet okuyarak ulaşılabilir.” 

5- “Hiç şüphesiz samimi olarak seven bir kimsenin niteliklerinden birisi de; sevdiğinin sevdiği şeyleri sevmesi, hoşlanmadığı şeylerden de hoşlanmamasıdır.”

6- “Sel, nasıl ki yüksek yerlere çıkamıyorsa, ilim de kibirli olan talebeye ulaşmaz.”

7- “Nasihat etmek,  hatasızlık özelliğine bağlansaydı,  ümmetten bir kişi bile nasihat edemezdi.”

8- “Hadis ilmi âlemlerin Rabbi’ne yakınlaşma yollarının en faziletlisidir Nasıl olmasın ki, yaratılmışların en hayırlısı ve öncekilerin de sonrakilerin de en seçkini olan Resûlullah’ın yolunu açıklamaktadır. Bir şeyin şerefi ilintili olduğu şeyin şerefiyle ölçülür.” 

9- “Dindar olmayan birinin elindeki fıkıh/ilim, eşkıyanın elindeki kılıç gibidir.” 

10- “İnatlaşmak ve karşı tarafı aciz bırakmak için soru soran cevabı hak etmez.”

(247)