Kefaret ve Muhasebe

Kefaret ve Muhasebe

Ehl-i Beyt Mektebi dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Kefaret ve Muhasebe” başlığında Müslüman’ın Kimlik İnşası konusunda çok önemli mesajlar verdi.

Dersten Cümleler:

– “Ey Rabbim! dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günahlardan yüzünden bizleri helak mı edeceksin?”

– “Bir ticaret ve eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona doğru koşarlar…”

– İbn Abbas: “İçeride Efendimiz (sas) ile beraber mescidde sadece 20 kişi kalmıştı. Bunların 13’ü erkek, 7’si ise kadındı.”

– “Eğer sizlerde bu mescidi terk etseydiniz, Allah bu vadileri ateşlerle dolduracaktı.”

– Müslüman kimliğinin inşası ve muhafazası…

– Müslümanlar taklit edenler değil, taklit edilenenlerdi.

– “Sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyarsınız. Onlar kertenkele deliğine girse, siz de peşlerinden girersiniz.”

– Müslüman kimliğin dört temel alanı vardı.

1- Duygu ve düşünce alanı

2- Dil ve söylem alanı

3- Kılık ve kıyafet alanı

4- Hal ve davranış alanı

– Müdessir Sûresi’nin ilk 7 ayeti:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ Ey örtülerine bürünen!

قُمْ فَأَنذِرْ Kalk ve uyar!

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini yücelt; yada büyük olarak sadece Rabbini tanı!

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Elbiseni temizle! Elbiseni ter temiz kıl!

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ Kötü olan ne varsa hepsinden hicret et! Uzaklaş…

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma!

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ Sen Rabbin için sabret!

1- Duygu ve düşünce alanı:

– Darü’l-Erkam’ın eğitim süreci:

1- Sağlam bir akidenin inşası

2- Akılların inşası

3- Ruhların inşası

– Bundan dolayı Efendimiz tevhid ile akideyi, kavramlar ile akılları, iradenin hakkını vererek de ruhları inşa ediyordu.

– Abdullah b. Mes’ud örneği…

– Amir b. Füheyre örneği…

– Hz. Ali örneği…

2- Dil ve söylem alanı:

– “Her kim Yesrib derse 10 kez Medine desin!”

– “Ey İman edenler! Peygamberiniz ile konuşurken ona raina demeyin, unzurna deyin.”

3- Kılık ve kıyafet alanı:

– Kılık derinin üstündekiler, kıyafet bedenin üstündekilerdir.

– Enes b. Malik ise şöyle demiştir: “Sakalının ön kısmında on yedi veya yirmi kadar saç telinden başka o saç ve sakalının aklaştığını görmedi.”

4- Hal ve davranış alanı:

– “Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.”

– “Bizden başkasının sünnetiyle yani hayat tarzı ile amel eden bizden değildir.”

– “Başkalarına benzeyen bizden değildir. Yahudilere de Hıristiyanlara da benzemeyin. Yahudilerin selâmı parmaklarıyla, Hıristiyanların ki ise, elleriyle işarettir, siz böyle yapmayın ve selamı dilinizle verin.”

– Bugün, Miladi olarak 31 Aralık 2011, Hicri olarak, 7 Safer 1433…

– Miladi olarak tam bir seneyi 365 günü, 8760 saati geride bıraktık…

– Hz. Ömer: “Bugün Allah için ne yaptın?” sorusunu soruyordu.

– Tam anlamı ile muhasebe yapabilmemiz için şu soruları sormamız lazım:

– Dün Allah için ne yaptın?

– Bugün Allah için ne yaptın?

– Yarın Allah için ne yapacaksın?

– “Bana şu altı şey hakkında söz verin, ben de size Cenneti söz vereyim.”

1- Konuştuğunuz zaman doğru konuşun.

2- Va’d ettiğiniz zaman yerine getirin.

3- Emanette emin olun.

4- Irzlarınızı, namuslarınızı koruyun.

5- Gözlerinizi harama karşı yumun.

6- Ellerinizi haramdan uzak tutun.

(2253)