Kur’an’da Ehl-i Beyt

Kur’an’da Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt Mektebi dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Kur’an’da Ehl-i Beyt başlığında, Ehl-i Beyt konusunu Kur’an çerçevesinde anlattı.

Dersten Cümleler:

– Peygamber’in (sas) ev halkını tanımak, kendi evlerimizin yeniden inşasını sağlamalıdır.

– Unutmamız gereken bir ayet: (Tahrim, 6) “Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun.”

– Efendimiz buyurdular ki: “Çocuklarınızı Peygamber’inize muhabbet, Ehl-i beyt’ine muhabbet ve Kur’an okumaya muhabbet gibi üç hasletle terbiye ediniz.”

– Terbiye olan, terbiye edebilir…

– Kur’an’da, Ehl-i Beyt konusunda, üzerinde durulması gereken dört önemli ayet:

– 1- Tathir Ayeti: Ahzab, 33

– 2- Meveddet Ayeti: Şura, 23

– 3- Salâvat Ayeti: Ahzab, 56

– 4- Mübahele Ayeti: Ali İmran, 61

– Ahzab Sûresi 33. ayeti doğru anlarsak;

– 1- Ehli Beyt’in kimlerden oluştuğunu daha iyi anlayacağız.

– 2- Allah ve Resulü katında nasıl bir konumda olduklarını daha iyi anlayacağız.

– 3- Bir Müslümanın hayatında Ehl-i Beyt’in değerinin nasıl olması gerektiğini daha iyi anlayacağız.

– Ehl-i Beyt kavramının Kur’an’da geçtiği yerler:

– Hud Sûresi 73. Ayette, Hz. İbrahim’in ev halkı için

– Kasas Sûresi 12. Ayette, Hz. Musa’nın ev halkı için

– Ahzab Sûresi 33. Ayette, Efendimiz’in ev halkı için kullanılmıştır.

قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

– “Melekler, ‘Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamberin ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir’ dediler.”

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

– “Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlikle, şefkatle davranacak bir ev halkı; (ehli beyt) yani aile göstereyim mi? dedi.”

– Hz. Aişe: “Hayber’den sonra ocağımız tütmeye başladı. Hayber’den önce günler geçerdik ki bir sıcak bir yemek bulamazdık.”

– “Ey Peygamber; eşlerine deki: Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. (yani mehirleriniz fazla fazla verip, sizi boşayayım) Yok eğer Allah’ı, Rasulü’nü ve Ahiret yurdunu istiyorsanız, muhakkak ki Allah içinizden iyi davranan hanımlara büyük mükâfat hazırlamıştır.”(Ahzab, 28, 29)

– Bu ayetlerin sebeb-i nüzulü…

– “Ey peygamberin kadınları, sizden kim açık bir çirkinlikte/taşkınlıkta bulunursa, onun azabı iki kat olarak (dı’feyn) arttırılır. Bu da Allah’a göre pek kolaydır.” (Ahzab, 30)

– Hasenetü’l-Ebrar; Seyyiatü’l-Mukarrebin/ İyilerin sevaplarından bazıları, Allah’a yakın olanlar için günah sayılabilir.

– “Ama sizden kim Allah’a ve Resûlü’ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat (ecreha merreteyn) veririz. Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır.” (Ahzab, 31)

– “Ey Peygamberin Hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz, eğer sakınıyorsanız; artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse size karşı tamah eder. Sözü maruf bir tarzda yani size yakışır bir tarzda söyleyin.” (Ahzab, 32)

– “Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargâh edinin), cahiliye kadınlarının süslerini/ziynetlerini açığa vurması gibi, siz de süslerinizi/ ziynetlerinizi, açığa vurmayın; namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a ve elçisine itaat edin.” (Ahzab, 33)

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

– “Ey Ehli Beyt! Gerçekten Allah, sizden her türlü kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.”

– Bu ayete göre Ehl-i Beyt’in kapsamına kimler girer?

– Rics, kelimesinin anlamı nedir? Bu ayetten Ehl-i Beyt’in masumiyetine delil çıkarılabilir mi?

– “Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.” (Ahzab, 34)

(2282)