Siyer Coğrafyası’nın Tarihsel ve Kültürel Birikimi

Dersten Cümleler:

– Siyer Coğrafyasının Özellikleri:

1- Coğrafi Durumu ve Konumu
2- İklim Şartları ve Etkileri
3- Dil ve Lehçesi
4- Tarihsel ve Kültürel Birikimi
5- Sosyal ve Dini Hayatı

– Tarihsel Birikimi:

1- Kabe’nin Tarihi

– İbda Süreci: Hz. Adem
– İhya Süresi: Hz. İbrahim
– İnşa Süreci: Mekkeliler

2- Zemzem’in Tarihi

– Hz. Hacer ve Hz. İsmail
– Cürhümiler
– Huzalılar
– Abdulmuttalib’in çabaları

3- Dillerdeki Müjde

– Peygamber bekleyen bir zemin
– Kültürel Birikim
· Kültür; bir toplumun kendi iç yasalarıdır.
· Efendimiz’in (sas) Cahiliye toplumunun kültürel birikimine karşı tavırları şöyleydi:

1. Efendimiz’in (sas) ilga/kaldırdığı ettiği kültürel davranışlar
2. Efendimiz’in (sas)islah ettiği yani bazı yönlerini kaldırıp, bazı yönlerini bıraktığı, yada sorunlu yönlerini, daha sorunsuz bir hale getirdiği kültürel davranışlar
3. Efendimiz’in (sas)ibka ettiği yani aynen bıraktığı kültürel davranışlar

1- Efendimiz’in (sas) ilga ettiği kültürel davranışlar

– Teşeüm: Bir şeyleri uğursuz sayma ve bir şeyleri kötüye yormadır.

– Baykuş

– Gul,Gulyabani

– Kara kedi

– Yarasa ve örümcek

– Efendimiz buyurdular ki: “Eşyada uğursuzluk yoktur.”

– Efendimiz buyururlar ki: “İslâmda teşeüm yoktur, en hayırlısı tefeüldür.”

– İbn Mace’de Ebû Hüreyre’den (r.a.) gelen bir rivayete göre, “Peygamberimiz (a.s.m.) güzel tefeülden hoşlanır, birşeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı.”

– Tefeül” birşeyi hayra yormak mânâsına gelmektedir.

– Zihar geleneğinin iptali

– Evlatlık hukukunun düzenlenmesi

– Babanın hanımı ile (üvey anne ile) evlenmenin haram kılınması…

– “Geçmişte olanlar hariç, bundan böyle babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu kesinlikle utanç verici bir davranıştır, çirkin ve kötü bir iştir.” (Nisa, 22)

– Aynı nikah altında iki kız kardeşin, hala ile yeğenin, teyze ile yeğenin tutulmasının haram kılınması…

Efendimiz bir uygulamayı iptal ve ilga ederken şu üç temel sebepten dolayı yapmıştır.

1- Fıtrata müdahalede bulunan bir yönü varsa
2- Sosyal bir yaranın oluşumuna zemin hazırlıyorsa
3- Tevhid akidesine aykırı bir durum ihtiva ediyorsa
2- Efendimiz’in (sas )islah ettiği yani bazı yönlerini kaldırıp, bazı yönlerini bıraktığı, yada sorunlu yönlerini, daha sorunsuz bir hale getirdiği kültürel davranışlar

– Akrabalık hukukunun düzenlenmesi

– Diyet ve kısas alanı..

3 Efendimiz’in (sas) Kur’an’ın ibka ettiği yani aynen bıraktığı kültürel davranışlar

– Erkek ve kız sünneti…

– Süt anneliği

– Efendimiz’in (sas) sünnet olma meselesi…

(1494)