İmtihanların En Ağırı; Çocuk

Dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “İmtihanların En Ağırı: Çocuk” başlığında, çocukların nasıl büyük ve ağır bir imtihan aracı olduğunu anlattı. Peygamberlerin hayatları üzeriden örnekler veren Hocamız, meselenin ehemmiyetine dair çok önemli mesajlar verdi.

Dersten Cümleler

• İmtihanların En Ağırı: Çocuk

• Varlığı da imtihan, yokluğu da imtihan…

• Ebû Saîd el-Hudrî’nin şahit olduğu bir tablo…

• “Biz peygamberler böyleyizdir; hem başımıza gelen belâ şiddetli olur, hem de bize verilen mükâfat, o belaya nispette büyük olur.”

• Tekrar sordum, dedim ki: “Ya Resulullah! İnsanlardan en şiddetli belâya uğratılanlar kimlerdir? “Peygamberlerdir.” buyurdu. Onlardan sonra kimlerdir, diye sordum: “Allah’ın salih kullarıdır.”(Buharî, Marad: 2, 3, 13, 14, 16; Müslim, Birr, 45.)

• İnsanlığın ilk babası ve ilk atası: Hz. Adem

• İnsanlığın ikinci atası: Hz. Nuh

• İnsanlığın iman atası: Hz. İbrahim

• Beni İsrail’in ilk atası: Hz. Yakup

• Sabır kahramanlarının en mühim atası: Hz. Eyyüb

• Şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hz. İsa

• Varlığın merhamet ve şefkat atası: Hz. Muhammed (sas)

• 1- İnsanlığın ilk babası ve ilk atası: Hz. Adem

• Her nimet, külfeti ile gelir.

• Hz. Adem ve Hz. Havva için, imtihan olarak; öldürülen Habil’in mi yükü daha ağır, öldüren ve küfür üzere olan Kabil’in yükü mü dağa ağır?

• Evladın varsa derdin var, sıkıntın var, imtihanın var, sorunun var…

• Değer arttıkça, imtihanlar da ona göre artıyor.

• 2- İnsanlığın ikinci atası: Hz. Nuh

• 3- İnsanlığın iman atası: Hz. İbrahim

• Belirlenmiş kadere doğru bir yolculuk…

• 4- Beni İsrail’in atası: Hz. Yakup

• 5- Sabır kahramanlarının en mühim atası: Hz. Eyyüb

• 6- Şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hz. İsa

• Hz. İsa’nın dedesi, İmran; anneannesi, Hanne…

• 7- Varlığın merhamet ve şefkat atası: Hz. Muhammed (sas)

• Tüm işlerin en zirve ve en kamil hali, Efendimiz’dir.

• Efendimiz’in (sas) de en büyük imtihanı çocuktu.

• Efendimiz’in (sas) ilk çocuğu Kasım’a Miladi 598’de sahip oldu.

• “Kasım sütünü tamamlayamadan gitti. O, sütünü cennette tamamlayacaktır.”

• İbrahim’in doğumu, Efendimiz’de (sas) büyük bir sevinç kaynağı olacaktı.

• “Ey Abdurrahman! Ben sizi bağıra çağıra, ölüde olmayan vasıfları dile getirerek ağlamaktan men ettim. Yoksa gözyaşı Allah’ın rahmetidir, Allah onu sevdiği kulunun gönlüne koyar.”

• “Ey Uhud! Eğer bu acı, bu ızdırap sana inseydi, sen bile bu acıya dayanamaz paramparça olurdun!”

• “Göz yaşarır, gönül mahzun olur, ama şu dilden Allah’ı hoşnut etmeyecek tek bir kelime çıkmaz. Ey İbrahim! Biz senin ayrılığınla çok mahzunuz.”

• “Onu salih selefimiz Osman b. Maz’ûn’un yanına defin edin!”

• “Uğraşmayın, Muhammed ile… Soyuk kesik bir adam…Allah onun adını zaten unutturacak, o ölünce soyu olmadığı için adı da unutulup gidecek!”

• Asıl çocuksuzluk, maddi anlamda çocuk sahibi olup olmama değildir.

• Annelerimizden sadece ikisinin Efendimiz’den (sas) çocukları oldu: Hz. Hatice ve Hz. Mariye

• Sekiz annemizin çocukları olmamıştır.

• “Allah (cc) Hatice’ye ve Mariye’ye ikram ettiğini bize ikram etmedi!”

• “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları, hem erkek, hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar, yani vermez. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” ( Şura Sûresi, 49-50)

• “Kime ne vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar vereceğini, kime nereye kadar vereceğini bilen sadece ve sadece O’dur. O halde verince şükret, vermeyince şükret, alınca şükret, verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret, vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret, yani her haline şükret!”

• “Mallarınız ve çocuklarınız, sizler için birer fitnedir/imtihan vesilesidir. Unutmayın, asıl mükafat Allah katındadır.” (Enfal Sûresi, 28)

• “Varlığı da imtihan, yokluğu da, hem de öyle bir imtihan ki, peygamber sırtı yere getiren bir imtihan… Öyle ise bulunduğun zeminde imtihanda olduğunu unutma ki, kazanabilesin, başarabilesin; kendini de, çocuklarını da yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kurtarabilesin.”

(3061)