Önemli Bir Sünnet: Kardeşlik

Önemli Bir Sünnet: Kardeşlik

Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız; “Önemli Bir Sünnet” başlığında, her gün biraz daha yıpranan kardeşlik hukukumuzun nasıl olması gerektiğini çok önemli örnek ve mesajlarla anlattı.

Dersten Cümleler:

– Sünnetin sözlük anlamı: “yol, gidiş, tarz, tabiat, prensip ve kanun” demektir.

– Muhaddislere göre sünnet: “Hükme ve amele teşkil etsin veya etmesin yaptıkları ve kaçındıklarıyla Allah Resulü’nün hayat tarzı ve yaşantısının bütünüdür.”

– Usulcülere göre sünnet: “Allah Resulü’nden (sas) söz, fiil ve takrir olarak sadır olan her şeydir.”

– Fıkıhçılara, fakihlere göre sünnet: “Bidatın zıddıdır; Allah Resulü’nün farz, vacip, mendub, müstehap, yada haram, mekruh ve mübah çerçevesinde söyledikleri, yaptıkları ve uygulamalarıdır.”

– Efendimiz’in (sas) bir ömür hayatından çıkarmadığı sünnet: Kardeşlik….

– Mekke’de yapılan kardeşlikler:

· Hz. Hamza’yı evlatlığı olan Zeyd b. Harise’ye

· Hz. Ebu Bekir’i, Hz. Ömer ile

· Hz. Osman’ı, Abdurrahman b. Avf ile

· Zübeyr b. Avvam’ı, Abdullah b. Mesud ile

· Ubeyde b. Haris’i, Bilal ile

· Kendisini Ali ile ve daha nicelerini birbirleri ile kardeş kılmıştır.

– Medine İslam toplumunun temelleri:

1- Menzil
2- Mescid
3- Mekteb
4- Muahat/Kardeşlik Sözleşmesi
5- Medine Vesikası
6- Muharebe/Askeri Birlik
7- Medine Çarşısı

– “İslam dininde hilf (yani sadece yardımlaşma maksadı ile bir sözleşme yapmak) yoktur, ancak din kardeşliği vardır.”

– Muhacir-Ensar Kardeşliği

– Hz. Ebu Bekir’i- Harice b. Zeyd b. Ebi Züheyr ile

– Hz. Ömer’i-Utban/Itban b. Malik ile

– Hz. Osman’ı, Evs b. Sabit ile

– Hz. Ali yine Efendimiz’in nasibidir.

– Talha b. Ubeydullah’ı, Ubey b. Ka’b ile

– Zübeyr b. Avvam’ı, Ka’b b. Malik ile

– Ebû Ubeyde b. Cerrah’ı, Muhammed b. Mesleme ile

– Sa’d b. Ebi Vakkas’ı, Sa’d b. Muaz ile

– Abdurrahman b. Avf’ı Sa’d b. Rebî ile

– Said b. Zeyd’i, Rafi b. Malik ile

– Musab b. Ümeyr’i, Ebu Eyyüb el-Ensari ile

– Erkam b. Ebi’l-Erkam’ı, Ebû Talha ile kardeş kıldı.

– Bir kardeşlik destanı: Abdurrahman b. Avf- Sa’d b. Rebî

– Yermuk’tan bir tablo….

– Hanımı geçimsiz sahabinin örnek tavrı…

– Ebû Zer’in Bilal’den özür dilemesi…

– Müreysi kuyusunun başında olanlar….

– Kardeşlik hukukunun ilkeleri:

· İmren, ama kıskanma:
· Yarış et, ama çelme takma:
· Eleştir, ama karalama:
· İyiyi alkışla, ama dalkavukluk yapma:
· Hizmet et, ama bedel isteme:

(2375)