Efendimiz’in (sas) Ehl-i beyt Olarak Seçtikleri

Efendimiz’in (sas) Ehl-i beyt Olarak Seçtikleri

Ehl-i Beyt Mektebi dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Efendimiz’in (Sas) Ehl-i Beyt Olarak Seçtikleri” başlığında Ashab-ı Kiram içerisinde doğrudan bu şerefe nail olan Selman-ı Farisî ile Cerir b. Abdullah’ın hayatlarını anlattı.

Dersten Cümleler:

– Rebiülevvel ayının önem ve heyecanı…

– “Ben doğunca Akika kurbanı mı dedem Abdülmuttalib kesmiş, ben de her Ramazan ayında Kur’an’ın/ Nübüvvetin akika kurbanını kesiyorum.”

– Rebiülevvel ayının 12. günü üç önemli hadiseye şahit olmuştur:

1- Efendimiz (sas) doğum günü

2- Efendimiz’in (sas) Medine’ye varıp; ilk Cuma namazını kılışı ve Mescid-i Nebevi’nin yapılacak yerine varması

3- Efendimiz’in (sas) vefatı (Miladi olarak 7 Haziran 632)

– İbn Abbas der ki: “Allah kıyamete kadar yaratacağı bütün kullarının kalplerine baktı. Ve bu kalplerin içerisinde Muhammed’in (sas) kalbini daha temiz ve daha hayırlı buldu. Bunun üzerine onu kendisi için seçti ve onu bütün insanlığa risalet mesajlarını ulaştırması için son peygamber olarak gönderdi. Sonra Muhammed’in (sas) kalbinden başka diğer tüm insanların kalplerine bir daha baktı. O kalpler içerisinde en hayırlı olanları ayırdı ve onları Muhammed’e ashab olarak seçti. Risalet davasının yardımcıları kıldı. Onlar Allah’ın dini için savaşıp, mücadele edip durdular.”

– Efendimiz (sas) buyuruyorlar ki: “Ümmetimin fertleri arasında en merhametlileri Ebu Bekir’dir. Allah’ın emri hususunda en titiz olanı Ömer’dir. En hayâlı olanı Osman’dır. Davalarda en isabetli hüküm veren Ali’dir. Helal haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel’dir. Feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd bin Sabit’tir. Kur’an-ı Kerim okumasını en iyi bilen, Ubey bin Ka’b’dır. Ümmetin emini, Ebu Ubeyde’dir. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin el-Cerrah’tır. Doğru sözlülük bakımından Ebu Zer’den daha iyisini yeryüzü daha ne barındırmış ne de gökyüzü gölgelemiştir. Verâ bakımından İsa’ya en çok benzeyen odur.”

– Selman-ı Farisî…

– Hakikat arayışı ve mücadelesi…

– “Ancak bir peygamberin gelmesi yakındır. O, İbrâhim’in dini üzere gönderilecek ve kavminin arasından hicret edip, içinde hurma bahçeleri olan iki harra yani iki yanardağ arasındaki bir yere gidecektir. Onun peygamber olduğunu belirten alâmetleri vardır: O, hediye edilen şeyleri yer, sadaka olarak hiçbir şeyi kabul etmez. İki omuzu arasında da nübüvvet mührü bulunmaktadır. Görünce onu tanırsın. O ülkeye gidip ona katılmayı başarabileceğine inanıyorsan bunu yap!”

– “Selmanü minna ehli beyti/ Selman bizdendir, bizim Ehli Beytimizdendir.”

– Cerir b. Abdullah…

– “Birazdan şu kapıdan Yemenli olan ve hayır üzere bulunan biri gelecektir. Onun yüzünde meleğin alameti vardır.”

– “İnsanlar ihtiyaç halinde size geldiklerinde dinar, dirhem, buğday, arpa, hurma; neyse miktarına bakmadan Allah yolunda sadaka vermelilerdir.”

– “Kim İslam’da iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam’da (Müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir.”

– “İman edenler, bununla birlikte imanlarına haksızlıkla şirk bulaştırmayanlar, işte ancak onlardır korkudan emin olanlar ve doğru yolu bulanlar.” (Enam, 82)

– “Cerir bizden, ehli beytimizdendir.”

– Dersten alınması gereken üç mesaj:

1- Kavmini/kabileni dinine feda et ki, Peygamber seni ehlinden saysın.

2- Güzelliğini/cemalini imanının hizmetine ver ki; Peygamber seni ehlinden saysın.

3- Hayatını/ömrünü hakikatin yoluna harca ki; Peygamber seni ehlinden saysın.

(2083)