Siyer Coğrafyası’nın Hususiyetleri

Dersten Cümleler

– Neden Efendimiz Mekke’de doğdu? Neden başka bir yer değil de Mekke?”

– Kabe’nin tarihi süreci:

1- İbda Süreci
2- İhya Süreci
3- İnşa Süreci

– Hz. Adem’den Hz. İsmail’e bölgedeki peygamber izleri…

– Ümmü’l-Kur’a: Şehirlerin anası…

– Siyer Coğrafyasının Hususiyetleri nelerden kaynaklanır?

1-Coğrafi durumu ve konumu
2-İklim şartları ve etkileri
3-Dil ve lehçesi
4-Tarihsel ve kültürel birikimi
5-Sosyal ve dini hayatı
6-Bölgenin kullandığı dilden dolayı

1- Coğrafi Durumu ve Konumu

– Asya, Afrika ve Avrupa’nın en önemli birleşim noktasıdır.

– Kızıldeniz, Basra Körfezi, Umman denizi, Akdeniz, Nil, Fırat, Dicle, onlarca önemli dağ ve her şeyden bugün için en önemlisi olan ve siyah altın denen petrol yataklarının bu bölgede olması…

– Dönemin 4 önemli panayırı: Mina, Mecenne, Zü’l Mecaz ve Ukaz…

– Bölgenin iki liman şehri: Suhar ve Deba…

-Tek iletişim aracı insan…

– Her tarafın İslam mesajından haberdar olması

2- İklim şartları ve etkileri

– İklim şartlarının insan şahsiyetine etkileri

– Mekke’de Afrika çöllerinin iklimi hakimdir; Medine’de Akdeniz sahillerinin iklimi hakimdir, Taif’te ise Avrupa’nın güney sahillerinin ılık ve yağışlı iklimi hakimdir. Böyle olunca aynı
mevsimde memleketimizde olduğu gibi çok farklı iklim türlerini bir arada bulmak mümkündür. Bu bilgi bize neyi verir. Yani o bölge insanın şahsiyeti bir iklimin tasallutunda oluşmamaktadır.

– Efendimiz’in yetişmesinin şahsiyetine etkileri:

– Allah Resulü (sas) 8 yaşına kadar 5 ayrı evde…

1.Anne Amine’nin yanında
2.Süt Anne Halime’nin yanında
3.Dayızadelerinin yanında Medine’de,
4.Dede Abdulmuttalib’in yanında
5.Amca Ebu Talib’in yanında

Bu 5 ayrı evde kalmak Allah Resulü’ne çok şey kazandırmıştır.

1-Efendimiz farklı aile yapıları ile, farklı insanlarla bir arada yaşamayı öğrenmiştir.
2-Efendimiz yetim olmanın dezavantajı olan nazlı, kaprisli, alıngan yetişmeyi işte bu 5 ayrı evde kalarak aşmıştır.
3-Efendimiz kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiştir.
4-Efendimiz bu beş ayrı evde üç önemli coğrafya ve kültür ile tanışmıştır.

1-Mekke; Cahiliye kültürü
2-Medine; Şehir kültürü
3-Badiye; Bedevi kültürü

– Efendimiz’in (sas) nineleri ve bölgenin tamamı ile kurulan bağ….

3- Dil ve lehçesi

– Bölgenin dili, yani Kur’an dili Arapça’dır.

1- Arapların Genel Tarihi:

– Arab-ı Baide

– Arab-ı Bakiye

1- Arab-ı Aribe
2- Arab-ı Müsta’ribe

– Efendimiz buyurur ki: “Nuh’un üç oğlu vardı. Bunlar; Sam, Ham ve Yafes”

– Neden Arapça?

– 1- Arap dili çok zengin bir kelime hazinesine sahip olduğu için.
– 2-Kelimeleriyle icazın imkânını en üst düzeyde kullanabilen bir dil olduğu için.

– Arapça’da bir kelimenin fasih olabilmesi için şu 4 vasfı bünyesinde barındırması şarttır.

1-Tenafûr-i Huruf
2- Kıyasa aykırı olmaması/Muhalefetü’l-Kıyas
3- Garabet
4- Kulağı tahriş etmemesi/Kerahatu fi’s-sam’î

– 3- Az söz ile çok şey ifade etme, ölçülü lafız ile manaya hakkını verme kudretine sahip bir dil olduğu için.

4- Başka bir dilde olmayan bir tat ve lezzeti bünyesinde barındırdığı için.

5- Aynı dil ve mesaj ile bir anda toplumun her kesimini kuşatan, sınıf ve bilgi farkına rağmen herkese bir şeyler söyleme kudretinde olduğu için.

– Neden Kureyş Lehçesi?

– Kureyş lehçesi, Arap dilinin en güzel, en doğru, fesahat ve belağat bakımından en kamil olanıdır.

– Tüm Araplar Kureyş lehçesini anlar, bilir; ama diğer lehçeler bu düzeyde Araplar içerisinde bilinmez ve anlaşılmazdır.

(1717)