Arkasından Kıyam Gelecek Bir Umre

Siyer Vakfımızın iki yılda bir düzenlediği irşad umresine katılacak kardeşlerimiz, bilgilendirme toplantısı için Vakfımızda bir araya geldiler.

Programda konuşan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, çıkılacak yolculuğun hikmet, gaye ve ruhuna dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Umre’ye nasıl hazırlanmalıyız?

1. Sağlam bir Muhasebe
2. Derin bir Muhâtebe
3. Ciddi bir Muâgabe
4. Büyük bir Mefkûre
5. Sarılmaz bir Metanet

Biz her umremizi farklı bir muhtevada yapmaya çalışıyoruz.

Bu umremiz Hz. Peygamber’in (sas) Gazveleri serlevhasında yürüyecek…

Bedir, Uhud, Hendek, Hayber ve Mûte…

1. Serlevha: Bedir, iman ile inkârın, hidayet ile dalaletin, tevhid ile şirkin birbirinden ayrıldığı savaşın adı idi. Ayırmadan Bedirler yaşanabilir mi?

2. Serlevha: Uhud, infak ile nifakın, sadakat ile ihanetin, itaat ile isyanın birbirinden ayrıldığı savaşın adı idi. İttiba olmadan Peygamber sevgisi kazanılabilinir mi?

3. Serlevha: Hendek, cesaret ile korkaklığın, fedakârlık ile bencilliğin, sebat ile aceleciliğin birbirinden ayrıldığı savaşın adı idi. Allah ile güçlü bir irtibat olmadan hendekler aşılabilinir mi?

4. Serlevha: Hayber, ümit ile umutsuzluğun, disiplin ile düzensizliğin, adalet ile zulmün birbirinden ayrıldığı savaşın adı idi. Nebevî strateji kavranmadan Hayberler elde edilebilinir mi?

5. Serlevha, Mûte, izzet ile zilletin, uhrevileşme ile dünyevileşmenin, şehadet ile ölümün birbirinden ayrıldığı savaşın adı idi. Ölümü öldürerek yürüyen Halidler olmadan destanlar bir daha yazılabilinir mi?

(784)