Mecazi Anlamda Ehl-i Beyt

Mecazi Anlamda Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt Mektebi dersinde bu hafta, Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Mecazi Anlamda Ehl-i Beyt” başlığında, neseben değil, mecazen Ehl-i Beyt’ten sayılan sahabileri anlattı.

Dersten Cümleler

– Geniş Anlamda Ehl-i Beyt

– Dar Anlamda Ehl- Beyt

– Mecazi Anlamda Ehl-i Beyt

– Efendimiz’in (sas) Evlatlıkları, Azadlıkları ve Hizmetlileri…

– Efendimiz’in (sas) Ehl-i Beyt Olarak Seçtikleri…

– “Biz Ehl-i Beyt’e sadaka almak helal değildir. Mevlamız da bizdendir. Aynı şekilde onlarda sadaka maldan yiyemezler.”

– 1- Evlatlıkları…

– Zeyd b. Harise’nin hayatı…

– “Ey insanlar! Bundan sonra Zeyd Muhammed’in oğludur. Muhammed’de Zeyd’in babasıdır. Zeyd bundan sonra; Zeyd b. Harise değil, Zeyd b. Muhammed’dir. Zeyd benim varisim, bende Zeyd’in varisiyim.”

– “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imin bakiyesidir/kalanlarıdır.”

– 2- Azadlıkları…

– Ebû Rafi, Sefine, Sükran/Sekran, Ebû Kebşe ve daha niceleri…

– Sevban b. Bücdüd’ün hayatı...

– “Ey Sevban! Kişi sevdiği ile beraberdir. Sen de benimle beraber olacaksın.”

– “Kim Allah’a ve Resulü’ne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlardır.” (Nisa, 4/69)

– “Estağfirullah , Estağfirullah , Estağfirullah der; sonra: “Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam tabarekte ya zelcelali ve ikram/ Allah’ım Sen Selam’sın, esenlik ve mutluluk ancak sendendir. Ey Celal ve İkram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yüce ve münezzehsin” derdi.

– “Eğer ben sıradan bir köle olsaydım, Allah senin gibi bir valiyi benim gibi bir kölenin ayağına getirmezdi.”

– “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir; onların, dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini hoş görmem!”

– “Emirlerin veya başkalarının kapısını bir beklenti için çalmazsan, kimselerden bir şeyler istemeden yaşayabilirsen sen de Ehli Beyt’tensin

– 3- Hizmetlileri…

– Enes b. Malik, Bilal-i Habeşi, Rabia b. Ka’b el-Eslemi, Ukbe b. Amr, Abdullah b. Mes’ud ve daha niceleri…

– Vâsile b. el-Eska…

– “Bâtî’nin hicreti, Allah’ın Rasûlü’nün yanında kalmandır. Bâdî’nin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine, yani evine dönmendir.”

– “Ya Resulullah! Irkçılık nedir?” Efendimiz (sas) buyurdular ki: “Haksız olmalarına rağmen sırf senden diye kavmine destek olmandır.”

– “Şu geçen geceniz var ya bundan itibaren yüz yıl sonuna kadar bugün yeryüzünde bulunanlardan hiçbir kimse hayatta kalmayacaktır.”

– En son vefat eden sahabi Leys’li Âmir b. Vasile olup, Mekke’de hicri 110 yılında vefat etmiştir.

– Medine’de en son vefat eden sahabi ise Hazrecli Ensardan Mahmud b. er-Rabi’dir. Hicri 99 yılında vefat etmiştir.

– Hıms’da/Humus’ta ise Mâzin’li Abdullah b. Busr 96 yılında vefat etmiştir.

– Basra’da en son vefat eden sahabi Hazrec’li Ensardan Enes b. Malik’tir. 93 yılında vefat etmiştir.

– Kûfe’de en son vefat eden sahabi Eslem’li Abdullah b. Ebi Evfâ’dır. Hicri 87 yılında vefat etmiştir.

– Mısır’da en son vefat eden sahabi Abdullah b. el-Haris b. Ceze, ez-Zebîdî olup 89 hicri yılında vefat etmiştir.

– Şam bölgesinde Dımaşk şehrinde son vefat eden sahabi ise Vâsile b. el-Eska’dır; o 86 hicri yılında vefat etmiştir.

– Zeyd b. Harise’ye, Sevban b. Bücdüd’e ve Vâsile b. el-Eska’ya da bu şerefi kazandırtan muhabbettir, muhabbettir, muhabbettir…

(2155)