Abidelerin Ziyneti İmam Zeynelabidin

Abidelerin Ziyneti İmam Zeynelabidin

Ehl-i Beyt Mektebi dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Abidlerin Ziyneti İmam Zeynelabidin” başlığında Hz. Hüseyin’in oğlu Ali b. Hüseyin’in hayatını anlattı. Bu dönem ki, derslerin sadece şahsiyet anlatımı ile sınırlı olmayacağını belirten Hocamız, derslerin muhtevasına dair bilgileri de bizlerle paylaştı.

Dersten Cümleler

 Derslerimizim serlevhası şu ayet olacaktır:

• إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

• “Ey Ehli Beyt! Gerçekten Allah, sizden her türlü kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.”

 Bu dönemki derslerde neler öğreneceğiz:

• 1- 250 yıllık İslam tarihinin en önemli hadiselerini öğreneceğiz.

• 2- 250 yıllık İslam tarihinin iyisi ile kötüsü ile örnek olması itibari ile ibret olması itibari ile bazı şahsiyetlerini öğreneceğiz.

• 3- Doğru zannettiğimiz bir sürü yanlışımızın olduğunu öğreneceğiz.

• 4- Peygamber nesli olmanın bir avantaj mı, yoksa büyük bir sorumluluk mu olduğunu öğreneceğiz.

• 5- Aradaki zaman ve mekân farkları ne kadar uzarsa uzasın Saadet Asrı’nın melteminin bitmediğini öğreneceğiz.

• İmam Zeynelabidin’in hayat defterinin sayfalarını çevirmeye başladığımızda doğumundan Miladi olarak tam 22 sene öncesine, İslam tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kadisiye’ye gitmemiz gerekecektir. Peki, Kadisiye savaşı ile İmam Zeynelabidin’in ne alakası var?

• Gelen esirler içerisinde Pers İmparatorluğunun Kralı Yezdicerd’in 3 kızı da vardır. Esirler ve ganimetler Medine’ye getirildiğinde Halife Hz. Ömer, onları askerler arasında pay etmeye başladı. Sıra Yezdicerd’in üç kızına gelince, meclisten bir ses yükseldi. Sesin sahibi diyordu ki: “Ey Emire’l-Müminin! Kralın kızlarına yapılacak muamele diğer esir kızlara yapılan muameleden farklı olmalıdır. Onların itibarlarını korumak daha doğru bir davranıştır.”

Hz. Ali: “Onlara ayrı bir değer biçelim. Biraz fazlaca bir değer, alabilen alsın, hiç değilse sıradan esir muamelesi görmesinler.”

• Hz. Ömer aldığı kızı oğlu Abdullah b. Ömer’e verdi. Hz. Ali’de aldığı iki kızdan biri oğulluğu sayılan Hz. Ebu Bekir’in oğlu Muhammed’e verdi. Diğerini ise Hz. Hüseyin’e verdi. Hz. Hüseyin’de o hanımdan -ki adı Şehribânû bint Yezdicerd idi- Ali isimli, Zeynelabidin lakaplı bir çocuk sahibi oldu.

 Doğum tarihi: Hicri, 5 Şaban 38, Miladi, 6 Ocak 659’dur.

• Hz. Ali şehit edildiğinde 2, Hz. Hasan şehit edildiği sırada İmam Zeynelabidin 12 yaşlarındadır. O günden sonra da hep babası Hz. Hüseyin’in terbiye ve talimi altında büyümüştür. Kerbela hadisesinin olduğu günler 23 yaşlarında bir delikanlıdır.

İmam Zeynelabidin Kerbala’da…

• Koruyan koruyor...

• Şam’da..

 Şam Mescidinde: “Yazıklar olsun sana ey hatip! Yaratılmışların hoşnutluğunu elde etmek için yaratanın gazabını kazanıyorsun. Vallahi! Doğru söylemiyor, insanları yanlışa sürüklüyorsun.”

 İmam diyordu ki; “Beni tanıyan tanır, tanımayana da ben tanıtayım. Ben Mekke’nin ve Mina’nın çocuğuyum. Ben Safa’nın ve Zemzem’in oğluyum. Ben eteğinde fakirlere yemek taşıyan bir annenin oğluyum. Ben Kerbala’nın meydanında dedesinin dinini savunmak için kılıçlar altında doğranan bir babanın oğluyum. Ben hicret gecesi Peygamber’in yatağına kalkmak için değil ölmek için yatan, Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te elinde iki kılıç hak yücelsin diye savaşan, Hayber’de kaleler fetheden bir dedenin torunuyum. Ben kadınların en hayırlısı, Resulullah’ın ciğerparesi, Fatımatüz-Zehra’nın, Betül’ün torunuyum. Ben iman ettiğinizi iddia ettiğiniz peygamberin oğluyum.”

• Şahitler Kervanı Medine’de…

• “Yakup, İshak gibi bir peygamberin oğlu, İbrahim gibi bir peygamberin torunu idi. Allah ona 12 tane oğul vermişti. Sadece bir tanesini Yusuf’u ondan uzaklaştırınca, Yakup Yusuf’u buluna kadar ağlamıştı. Bırakın beni öyleyse ağlayayım. Ben Yusuf’unu yitiren Yakup değil, gözleri önünde babası, kardeşleri, amcasının çocukları katledilen Hüseyin’in oğlu Ali’yim. Onların başlarının gövdelerinden ayrıldığını gören insanım, ben ağlamayım da ne yapayım!”

 Medine hayatı: ilim, irfan, ibadet, sabır, infak, seccade, dua ve gözyaşı…

• Hanzala b. Ebî Amr kıssası…

 “Bakın ben Hanzalayı görüyorum. Melekler onu gümüş bir tepsinin içerisinde yıkıyorlar!”

• Abdullah b. Hanzala el-Gasil ve Medine Kıyamı…

• İbn Ziyad: “Kerbela’dan sonra ikinci bir Kerbela mı?”

• Harre Olayları…

 Said b. Müseyyeb şöyle der: “İslam ümmeti üç büyük fitne ve üç büyük hadise yaşamıştır ki bunların her biri bir felakettir. Birinci Hz. Osman’ın şehadeti, ikincisi Harre olayları, üçüncüsü Kâbe’nin kuşatılması…”

 Yezid adına alınan biat: “Ben Yezid b. Muaviye’nin kulu ve kölesiyim. O, benim canım, kanım, malım ve ailem hakkında dilediği gibi hükmeder.”

 Efendimiz: “Medinelileri korkutanı Allah korkutsun. Allah’ın, meleklerin ve bütün müminlerin laneti Medinelileri korkutanın üzerine olsun.”

• Muhtar es-Sakafi, “Hüseyin’in intikamı uğruna” diye başlattığı hareket….

• İbn Ziyad’ın ve Ömer b. Sa’d’ın kesik başlarını bir elçi ile Medine’ye İmam Zeynelabidin’e gönderilmesi…

 “Allah’a hamdolsun! Babam Hüseyin’in kesik başı İbn Ziyad’ın huzuruna getirildiğinde o bir öğle yemeğinin önündeydi. Şimdi Allah Mercane’nin oğlunun kesik başını bir öğle yemeği vakti benim önüme getirdi.”

• Doğru işleri doğru zeminlerde, doğru sözleri doğru zamanlarda söylemek…

(3275)