Nebevî Ufuk’ta Mühim Bir Ders: İffet | Siirt

Hadis Yılı Projesi kapsamında yapılan Nebevi Ufuk programlarının altıncısı Siirt’te gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti, Fikir Medeniyet Topluluğu ve Siirt Üniversitesinin ortaklaşa düzenledikleri programda Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Nebevi Ufuk’ta Mühim Bir Ders: İffet” konusunu anlattı.

Sözlerine iffetin ayaklar altına alındığı bu çağda iffeti konuşmanın kolay olmadığını belirterek başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “Ne olursa olsun biz, Peygamber (sas) mektebinden iffeti öğrenmek, anlamak ve hayatlarımıza taşımak zorundayız.” dedi.

İffet kavramının dar bir çerçeveye sığdırılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Hocamız, Nebevî Ufuk’ta iffet kavramını belli başlıklar altında işleyerek bizlere önemli mesajlar verdi.

1- Nebevi Ufuk’ta iffet; hukukullaha ve hududullaha riayet ederek yaşamaktır.

İffet sadece hanımlar için konuşulacak bir mesele olmadığı gibi sadece hayâ ve namusla ilgili bir kavram da değildir. İffet, Allah’ın (cc) koymuş olduğu kanunlara ve sınırlara riayet ederek yaşamanın adıdır. Dolayısıyla iffet, bir tüccar, bir anne, bir baba, bir muallim, bir delikanlı, bir genç kız yani her insan için önemli bir kavramdır.

2- Nebevi Ufuk’ta iffet; Efendimiz’in (sas) hayatı boyunca cihana bıraktığı izler ve yetiştirmiş olduğu sahabe nesline yüklediği sorumluluklardır.

İffet nübüvvetin bir azığı, sahabenin de şiarıdır.

3- Nebevi Ufuk’ta iffet; Kur’an’da Yusuf (as) ve Meryem validemizin üzerinden bizlere verilmiş mesajlardır.

İffetin kaybolduğu bu çağda gömleği arkadan yırtılanlar çağın Yusufları, çağ ne kadar kötü olursa olsun, kim ne derse desin aldırış etmeden Allah (cc) ve Resûlü’nün (sas) koyduğu sınırlara riayet etme gayretinde olanlar bu çağın Meryemleridir.

4- Nebevi Ufuk’ta İffet; duaların kabul olmasının en önemli vesilesi, bela ve musibetlerin bir kulun üzerinden kalkmasının en önemli azığıdır.

5- Nebevi Ufuk’ta iffet; arşın gölgesini ve cenneti kazandıran en önemli ameldir.

Hukukullah ve hududullaha riayet ederek yaşamanın ehemmiyetini gösteren Resûlullah (sas) Efendimiz’in, bu yolun nasıl yürüneceğine dair de tavsiyelerde bulunduğunu belirten Hocamız, bu tavsiyeleri bizlere bir görev olarak emanet etti.

1- İhsan şuuru ile yaşa ki, ahireti ve hesabı unutmayasın.

İhsan şuuru Allah’ı görüyormuşçasına ona kulluk ve ibadet etmektir. Biz O’nu görmüyorsak da O bizi görüyor. Her an ihsan şuuru ile yaşayan bir insan, hesabı unutmaz.

2- İradeni istenilen oranda tesis et ki, çağın iffet kahramanı olabilesin.

Sağlam bir irademiz yoksa iffet çizgisini muhafaza edemeyiz. İrademizi farzları hakkıyla ikame edip, nafileleri de ihya ederek güçlendirebiliriz.

3- Mayınlı arazilerde dolaşma ki, yanmayasın, yakmayasın.

4- Kendini hakla meşgul et ki, batıl hayatını meşgul etmesin.

Şeytan boş zamanı sever. Boş zamanlarını hakkıyla değerlendiremezsen şeytan ayağını kaydırır. Vaktini hayır ile öyle doldur ki, günah işlemeye zamanın kalmasın.

5- Tesettürlü yaşa ki emin olasın, emanette kalasın.

İffet sadece kadının meselesi olmadığı gibi tesettür de sadece kadının meselesi değildir. Erkeğin tesettürü de göz kapaklarıdır.

6- Dua al, dualı yaşa ki, selamette kalasın.

Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda Muhammed Emin Yıldırım Hocamız sözlerini Allah Resûlü’nün (sas) bir duası ile nihayete erdirdi.

“Allah’ım senden hidayet, takva, iffet, başkalarına muhtaç olmayacak kadar zenginlik istiyorum.”

(744)