Ehl-i Beyt’in Azığı: Gözyaşı

Bu dönemin ilk dersi 8 Ekim 2011 cumartesi saat 20:00 de yapıldı. Her hafta cumartesi aynı saatte yapılacak olan derslerimize ilgi oldukça yoğundu.

Siyer Araştırmaları Merkezi’nde iki dönemdir devam eden Suffa Mektebi dersleri, yeni dönemde ehl-i beyt dersleri olarak başladı.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız’ın anlattığı bu derslerde, Hz. Peygamber’in hane halkı olan Ehl-i Beyt çok farklı yönleri ile gündeme taşınıyor.

Bu dönemin ilk dersi 8 Ekim 2011 cumartesi saat 20:00 de yapıldı. Her hafta cumartesi aynı saatte yapılacak olan derslerimize ilgi oldukça yoğundu.

Hocamız o kutlu haneyi şöyle tarif ediyor:

“Bir ev düşünün ki, o eve vahiy sağanak sağanak yağmış…
Bir ev düşünün ki, o eve Cebrail her an misafir olmuş…
Bir ev düşünün ki, o evin sakinleri Peygamberin terbiyesi ile yetişmiş…
Bir ev düşünün ki, o ev Kur’an’da ve Hadislerde övülmüş…
Bir ev düşünün ki, sevilmesi heyecanın değil, imanın konusu olmuş…
O ev; Peygamber evi… O ev, takva evi… O, ev, hüzünlerin evi…
O, ev, nübüvvet güneşinin kandilinden en fazla ışık alanların evi…
O, ev Ehl-i Beyt’in evi…”

Sevilmesi Kur’an’da emredilen, vahyin canlı tanıkları olan, Hz. Peygamber’in hayatının en ince ayrıntılarına kadar vakıf olan o kutlu insanları ne kadar tanıyoruz?
İşte onları hakkı ile tanımak, tarihe bıraktıkları derin izleri kavramak, örnek hayatları ile adımlara ayar çekmek için Ehl-i Beyt Mektebi derslerini dikkatle takip etmemiz gerekiyor.

Her hafta aynı gün ve aynı saatte devam edecek olan bu dersler toplam 33 hafta sürecektir.

Dersleri: www. siyertv.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

(3568)