Vahyin Nazili ve Başlayan Nübüvvet Süreci

Vahyin Nazili ve Başlayan Nübüvvet Süreci

•Kutlu Doğum ve Nübüvvet Öncesi hayatın öğrenilmesinin önemi…

•Efendimiz’in (sas) Nübüvvet öncesi hayatının üç temel süreci:

•Hazırlık Süreci

•Olgunluk Süreci

•Tanınma Süreci

•35 yaşından itibaren başlayan Hira yolculuğu

•Vahyin naziline 6 ay kala başlayan ruhi sıkıntılar, sadık rüyalar…

•Miladi 610, Kadir Gecesi, o büyük buluşma…

•Cebrail ile Efendimiz (sas) arasındaki konuşmaların hikmeti ve inen Alak Sûresi’nin ilk 5 ayeti…

•Rab ismi şerifinin hikmeti…

•İlk 5 ayette, 3 esma

•Rab- Rububiyet

•Halık- Uluhiyet

•Ekrem- Ubudiyet

•İlk 5 ayette ilim ile alaklı 6 kelime: 2 kez İkra, 2 kez Alleme, 1 kez Kalem ve 1 kez Ya’lem…

•Mekke Dönemi’nin 13 yıllık sürecinin 10 temel hadisesi ve bunlar üzerinden alınması gereken 10 temel kavram

•Hira- Arayış

•Darü’l-Erkam- Talim

•Habeşistan-Sığınma

•Şib-i Ebî Talib- İmtihan

•Veda- Sabır

•Taif- Ümit

•İsra ve Miraç- Mükafat

•Akabe-Biat

•Sevr-Tedbir

•Hicret- Yolculuk

(1691)