Temiz Soy ve Kutlu Doğum

Temiz Soy, Kutlu Doğum

Efendimiz’in (Sas) Dedeleri/Babaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

• Efendimiz (Sas) Daha Anne Karnındayken Babası Abdullah’ı Kaybetmişti.

• Efendimiz’in (Sas) Babası Abdullah, Medineye Dayılarının Yanına Gitmiş, Orada Hastalanarak Vefat Etmiş Ve Nebiğa Adlı Birine Ait Olan Evin Avlusuna Defnedilmiştir. Bu Ev İleride Efendimiz’e (Sas) Mescid Olacak Yere 500 Mt. Uzakta İdi. Şu An Burası Mescid-İ Nebeviye Dahil Edilmiştir.

• Efendimiz’in (Sas) Dedesi Abdulmuttalib, Sekiz Yaşına Kadar Medine’de Annesinin Yanında Kalmış, Daha Sonra Torunu Muhammed’e Sekiz Yaşına Kadar; Medine İle Alakalı Hatıralarını Anlatmıştır.

• Efendimiz’in (Sas) Babası Abdullah’ın Kabri Medine’de Dedesi Abdulmuttalib’in Babası Haşimin Kabri Gazze/Filistin’de, Diğer Tüm Dedelerinin Kabirleri İse Mekke’dedir.

• Efendimiz’in (Sas) 5. Göbekten Dedesi Olan Kusay Büyük Bir Devlet Adamıdır. Mekke’deki Sosyal Yapı Onun Eliyle Şekillenmiş, Bu Düzenleme Efendimiz’in (Sas) Dönemine Kadar Ulaşmıştır.

• Efendimiz’in 8. Göbekten Dedesi Olan Ka’b B. Lüey Yevmu’l Aruba/Arablık Günü Veyahut Ma’rûzat/Açıklama Günü Diye İlan Ettiği Cuma Gününde, Tüm Halkı Kabe’nin Önünde Toplar, İbadet Eder, Sonra Da Onlara Hutbe İrad Ederdi.

• Efendimiz (Sas) Bazı Dedelerinin Doğrudan Mü’min Olduklarına Dair Açık Beyanlarda Bulunmuş, Bazıları İçin İse Hanifliklerine Ait Açıklamalarda Bulunmuştur.

• Efendimiz’in (Sas) Ait Olduğu Nesep Adnanilerdir. Adnan’ın 10. Oğlu Fihr İse Kureyş Diye Bilinen Oğuldur. Fih’den Aşağısı Nesep Olarak Kureyş Diye Adlandırılmaktadır.

• Efendimiz’in (Sas) 21 Neslini Oluşturan Tüm Baba Ve Dedeler Tertemiz Bir Soydan Gelmişlerdir.

• Efendimiz’in (Sas) Annesi Tarfından Dedesi Olan Vehb B. Abdümenaf, Çok Erken Bir Vakitte Vefat Etmiş, İslamın Davetine Yetişmemişti.

• Efendimiz’in (Sas) Sütbabası Olan Haris B. Abdüluzza, İslam Davetine Ulaşmış, İman Etmiş Ve Bu İmanı Üzerede Vefat Etmiştir.

Efendimiz’in (Sas) Nineleri/Anneleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1. Efendimiz (Sas) Annesi Âmine Validemiz İle Sadece Altı Yıl Yaşamış, Altı Yaşında İken Annesini Ebva’da Gözlerinin Önünde Kaybetmişti.

2. Efendimiz’in (Sas) 21 Nesil Boyunca Ninelerinin Mensubiyetlerini Şöyle Sıralandırabiliriz.

• Ninelerden Beş Tanesi Kureuşin Çeşitli Ailelerindendir.

• Ninelerden Biri Medine’li Neccaroğullarındandır.

• Ninelerden Biri Süleymanoğullar’ındandır.

• Ninelerden Biri Huza’aoğulları’ındandır

• Ninelerden Biri Ezdoğulları’ndandır.

• Ninelerden Üç Tanesi Kudâaoğulları’ndandır.

• Ninelerden Biri Hüzeyloğullarındandır.

• Ninelerden Üç Tanesi Cürhümoğulları’ndandır.

• Ninelerden Üç Tanesi Mudaroğulları’ndandır.

• Ninelerden Biri Adnanoğulları’ndandır.

• Ninelerden Biri Cedisoğulları’ndandır.

3. Efendimiz’in (Sas) 21 Nesil Boyunca Ninelerinin Bu Kadar Çok Farklı Ailelere Mensup Olması, O’nu (Sas) Tüm Hicaz İle Akraba Olmasına Vesile Olmuştur.

4. Efendimiz’in (Sas) 21 Nesil Boyunca Ninelerinin Bu Kadar Çok Farklı Ailelere Mensup Olması, O’nu (Sas) Irsiyet Yönü İle Şahsiyetinin Şekillenmesine Çok Olumlu Katkıları Olmuştur.

5. Efendimiz (Sas) Daha Hicret Öncesinde, Medine İle Dedesi Abdülmuttalib’in Annesi Selma Bint Amr’dan Dolayı Çok Güzel Bağlar Kurmuştur.

6. Efendimiz’in (Sas) 21 Nesil Boyunca Ninelerinin Hepsi, Yaşadıkları Toplumun En İffetli İnsanları Olarak Kabul Edilmiştir.

7. Efendimiz’in (Sas) Anneannesi Olan Berre Bint Abdüluzza, İslam Davetinden Önce Vefat Etmiş, Torununun Cihana Duyurduğu Mesajlara Muhatap Olmamıştır.

8. Efendimiz’in Sütannelerinden Halime’nin İman Ettiği Bilinmekle Birlikte, Süveybe’nin De İman Ettmiş Olabileceğini Düşünüyoruz.

9. Efendimz (Sas) Hayatı Boyunca ‘Annemden Sonra Annem’ Dediği İki Kadından Biri: Ümmü Eymen, Diğeri İse Hz. Ali’nin (Ra) Annesi Olan Fatıma Bint Esed’dir.

10. Efendimiz’in (Sas) Hayatının Çeşitli Alanlarında, Özellikle Savaş Meydanlarında Askerlere Seslenirken Bile Ninelerinin İsimlerini Anması Dikkat Çeken Bir Hadisedir.

Neden Peygamberlik, Efendimiz’e (Sas) 40 Yaşında Geldi?

1. Hazırlık Süreci

“Beni Rabbim Terbiye Etti Ve Terbiyemi Ne Güzel Kıldı.”

Efendimiz (Sas) Sekiz Yaşına Kadar Beş Ayrı Evde Kaldı.

Anne Amine’nin Evi

Sütannesi Halime’nin Evi

Yesrib’de Babasının Dayılarının Evi

Dedesi Abdülmuttalib’in Evi

Amcası Ebû Talib’in Evi

2. Olgunluk Süreci

Fiziksel Olgunluk Yaşı: 23

Akli Olgunluk Yaşı: 33

Ruhi Olgunluk Yaşı: 40

3. Tanınma Süreci

(1876)