İlim Yolunda İki Azık: Hırs ve İffet

Samed Medresesi’nin bu dönemki ilk dersinde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “İlim Yolunda İki Azık: Hırs ve İffet” başlığında, ilim yolunun zorluklarını ve bu yolda olmazsa olmaz olan bazı hususiyetlerini anlattı. Hocamız, dönemin ilk dersinde, talebelerimize bu yolda nasıl yürünmesi gerektiği yönünde çok önemli mesajlar verdi.

Dersten Cümleler

• İlim talebi kadın-erkek her Müslümana farzdır.

• Kifayet miktarı ilim…

• Hz. Âdem’i Âdem/adam yapan şey de ilimdi, İblis’i Şeytan yapan şey de ilimdi.

• “Ben sizlere bir muallim olarak gönderildim!”

• “Eğer ilim seviyen arttıkça tevazu ve amel noktasında bir seviyen artıyorsa o işi devam ettirmeli, yok eğer ilim seviyen arttıkça kibir ve amelsizlik adına bir hal aşıyorsan o işi bırakmalı!”

• Bilgi putu ve onunla yapılacak mücadele…

• “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça gerçek manada iyiliğe, yani imana eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.”

• Hz. Hanzala rivayetinde, Hz. Ebû Bekir tavrı…

• İlim yoluna giren bir yolcunun, yol, yolcu ve yolculuk ahlakını çok iyi öğrenmesi gerekir.

• Selman-ı Farisî ve ilim yolundaki hırsı…

• Abdullah b. Abbas ve ilim yolundaki hırsı…

• İbn Abbas’a soruluyor: Böyle bir ilmi seviyeyi nasıl elde ettin? Cevap: “İki şeyle elde ettim: Biri, güçlü bir arzu, siz buna hırs deyin. İkincisi, düzenli bir çalışma…”

• İz b. Abdüsselam ve ilim yolundaki hırsı…

• Fetava-i Hindiyye yada Fetava-i Alemgiriyye’nin yazılış hikayesi…

• İffet: Helal ve haram sınırlarına riayet ederek yaşamak…

• Bir iffet abidesinin menkıbesi: Mülteka’nın Şarihi Şeyhizade Abdurrahman Efendi….

• Nasıl gerçek manada talebe olunabilir?

• 1- İşin temelinde selim bir niyetin, her daim onu muhafaza etmeye gayret eden bir muhasebe duygun, seni doğruya ve hayra yönlendiren bir rehberin olsun ki, gerçek manada talebe olabilesin.

• 2- İlme karşı derin bir iştiyak ve hırsın, ihsan şuurundan kaynaklanan sarsılmaz bir ihlâsın, şartlara takılmadan düzenli ve istikrarlı bir çalışman olsun ki, gerçek manada talebe olabilesin.

• 3- Öğrendiğin hakikatleri başkalarına anlatmak için değil, nefsine uygulamak için talep etmeli, her duyduğuna kendini muhatap saymalısın ki, gerçek manada talebe olabilesin.

• 4- İlmin artıkça haşyet ve amel hassasiyetin artmalı, büyüklenme ve kibir adına duygularını kontrol altına almalısın ki, gerçek manada talebe olabilesin.

• 5- Gözünü haramlardan, kulağını dedikodulardan, yüreğini kötü duygulardan arındırarak safi bir dimağ ile Kur’an ve Sünnet rahlesinin önüne otur ki, gerçek manada talebe olabilesin.

(1846)