Sıdk Neslinin Meyvesi; İmam Cafer-i Sâdık

Sıdk Neslinin Meyvesi; İmam Cafer-i Sâdık

Ehli Beyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Sıdk Neslinin Meyvesi: İmam Cafer-i Sâdık” başlığında, büyük alim Cafer-i Sâdık’ın hayatının ilk dönemlerini anlattı. Emevilerin Hicri 125’ten yıkılışına kadar olan bölümü de anlatan Hocamız, çok önemli hadisleri bizlerle paylaşarak, yine her zamanki gibi farklı noktalara dikkatlerimizi çekti.

Dersten Cümleler:

• Muaz b. Cebel’den bir tablo…

• “Sahabe içerisinde feraizi/miras hukukunu en iyi bilen sahabî…”

• “Ya Resulullah! Beni cehennemden uzaklaştırıp, cennete yakınlaştıracak bir amel söyler misin?”

• “Sana şimdi de işin/dinin başını ve sonunu, yani direğini ve zirvesini, daha da anlaşılır kılalım; dinin başlangıç ve kemal noktasını bildireyim mi?”

• “Dinin başı, direği namaz, zirvesi ise cihattır.”

• “Ey Muaz! Bu saydıklarımın hepsini tamamlayan ve ortaya çıkmasına vesile olan en temel şeyi sana haber vereyim mi?”

• “Şuna/diline sahip ol.”

• İmam Cafer-i Sâdık demek, ne demektir?

• Künyeri ve Lakapları…

• el-Fâdıl, et-Tâhir, Amudu’ş-Şeref, el-Kaim, el-Kâfil, el-Münci…

• İnsan şahsiyetinin oluşumunda çevre ve aile faktörü, kültür ve medeniyet faktörü, ekonomik ve iktisadi faktör yanında en az bunlar kadar önemli bir faktör daha vardır ki o da irsiyet ve genetik yapı faktörüdür.

• Babasi Muhammed el-Bakır, annesi Hz. Ebû Bekir’in torunu Kasım’ın kızı Ümmü Ferve…

• Hz. Ebû Bekir, hayatı boyunca dört evlilik yapmıştır. Bunlar; Kuteyle bint Abdüluzza, Ümmü Ruman bint Amr, Esma bint Ümeys ve Ensar kardeşi olan Harice b. Zeyd’in kızı Habibe bint Harice.

• Muhammed b. Ebî Bekir’in hayatı…

• Doğumu; Hicri 80, Miladi, 699’da Medine’de…

• İmam Zeynelabidin: “Senin adın Mute’de şehit olup, cennete uçarak giden babamın amcası Cafer-i Tayyar’ın adı olsun!”

• İmam Cafer-i Sâdık, 15 yıl dedesi İmam Zeynelabidin’den, 10 yıl diğer dedesi Kasım b. Muhammed’den, 19 yıl da babası Muhammed el-Bâkır’dan dersler almıştır.

• “Keşke yıkmasaydınız bu odaları da sonradan gelen nesiller Peygamber’in hangi şartlarda yaşadığını görseler de, bundan zühd adına bir şeyler alsalardı!”

• Halife Velid b. Abdülmelik’in, İmam Cafer-i Sâdık ile olan rivayeti…

• İbret nazarı ile okunması gereken bir tarih: Emeviler…

• Hişam’ın vefatının ardından Hicri 125’te tahta 2. Velid diye bilinen, Velid b. Yezid çıktı.

• “Her inatçı zorba (dünya hayatında) hüsrana uğradı. Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine orada irinli su içirilecektir!”

• Yezid b. Velid bir rivayete göre sadece 2 ay, başka bir rivayete göre 5 ay hilafette kalmış, ya eceli ile ölmüş, ya da bir suikasta kurban gitmişti.

• Yezid’in yerine geçen kardeşi İbrahim b. Velid, saltanatta sadece 70 gün kalabilmişti. Onun saltanatına karşı çıkan Mervan b. Muhammed b. Mervan b. Hakem, Hicri 127’de, Emevilerin 14. ve son sultanı olarak tahta geçti.

• 5 yıllık saltanatı ve Emevilerin yıkılışı…

• Efendimiz’in (sas) amcası Hz. Abbas’ın torunlarından olan Abdullah b. Ali, Hicri 132’de Emevi devletini tarih sahnesinden sildi, 14. sultan olan Mervan b. Muhammed’i feci bir şekilde öldürdü, kızlarını ve hanımlarını esir aldı. Onlara destek verenlerin hepsini de kılıçtan geçirdi.

(2605)