Vahiy Evinin Yiğidi: Ali b. Ebî Talib | Karabük Üniversitesi

Kur’an Yılı etkinlikleri kapsamında Vahyin Yetiştirdiği Gençler projesinin 4. programı Karabük’te gerçekleşti. Karabük Üniversitesi’nde Vahiy evinin yiğidi Hz. Ali’nin (ra) anlatıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Siyer Vakfı Karabük Üniversitesi

Mavera İlim Fikir ve Sanat Kulübü Başkanı İbrahim Şentürk’ün selamlama konuşmasının ardından Muhterem Muhammed Emin Yıldırım Hocamız kürsüye davet edildi.

“Kur’an denen o muhteşem kitap hayata müdahale eden bir kitaptır.” Diyen hocamız “Kur’an’ın o yücelten, hayatımıza çeki düzen veren mesajlarını Asr-ı Saadetin gençleri üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Bugün de o gençlerin sertâcı olan Hz. Ali b. Ebî Talib’in (ra) hayatı üzerinden hayatlarımıza bir şeyler kazandırmak için buradayız.” diyerek konuşmasına başladı.

Hz. Ali’nin (ra) hayatını, onun hayatında mühim yerleri olan şu 5 ev üzerinden anlamaya çalışacağız:

1- Babası Ebu Talib’in evi
2- Mürebbisi Hz Hatice’nin evi
3- Annesi Fatıma b.Esed’in evi
4- Hanımı Hz Fatıma b.Resulullah’ın evi
5- Ehl-i Beyte mensup olanların evi

Peygamber Efendimiz’in (sas) amcası Ebû Talib’e gösterdiği büyük bir vefa örneği olarak Hz. Ali’nin (ra) bakımını üstlenmesini ve onu babasını evinden alarak mürebbisi Hz. Hatice’nin (ra) evine getirmesini anlatan hocamız, Hz. Ali’nin (ra) kıymetini Efendimiz’in (sas) şu sözlerle ifade ettiğini bizlere aktardı.

“Ey Hatice’m, ben öyle birisini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir…”

Hz. Ali (ra) 10 yaşındayken Efendimiz’e (sas) peygamberliğin geldiğini ve ilk iman eden Hz. Hatice (ra) validemizin hemen ardından, bir gün sonra Hz. Ali’nin de iman edenler arasına katıldığını dile getiren Muhammed Emin Yıldırım hocamız, onun uzun bir müddet Hz. Hatice’nin (ra) bir anlamda terbiyesinde büyüdüğünü ve 13 yılın ardından hayatındaki üçüncü ev olan annesi Fatıma b. Esed’in evine geçişini anlattı.

Vahyin Yetiştirdiği Gençler Karabük Üniversitesi

Peygamber Efendimiz’in (sas) hayatı boyunca ne kadar zorlu olursa olsun, her anında Hz. Ali’yi (ra) yanında destekçisi olarak bulduğunu söyleyen hocamız, Efendimiz’in (sas) hicret yolculuğuna çıkarken de Hz. Ali’nin o gece o yatağa yatmasının kalkmak için değil, ölmek için olduğunu vurguladı.

Efendimiz’in (sas) hayatında böyle bir yeri olan Hz. Ali (ra), Efendimiz (sas) Medine’de Ensar ve Muhacirleri birbirlerine kardeş olarak ilan ettikten sonra “Ya Resulullah, hani bana?” dercesine kendisini işaret edince; Efendimiz’den (sas) “Ey Ali, sen benim kardeşimsin ve dünya ahiret kardeşim olarak kalacaksın.” Övgüsüne mazhar olacaktır.

25 yaşında Bedir meydanında yine Peygamber’in (sas) yanındadır. Kahramanca müşriklerle mücadele etmiş olan Hz. Ali (ra) Bedir gazvesinin ardından Efendimiz (sas) tarafından kızı Fatıma (ra) ile evlendirilecek ve böylece hayatının, annesi Fatıma b. Esed’in evinde geçen dönemi bitecek, Fatıma b. Muhammed ile kurduğu dördüncü ev dönemi başlayacaktır.

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın (ra) evi öyle bir ev ki; Âlem o evde yetişen, Hz. Hasan’dan vahdeti, Hz. Hüseyin’den şehadeti, Hz. Zeyneb’den izzeti, Hz. Ümmü Gülsüm’den de dirayeti öğrenmiştir.

Hz. Ali’nin, Hz. Fatıma’nın (ra) vefatının ardından birçok evlilik yaptığını ve bu evliliklerden Allah’ın ona 11 erkek 15 kız çocuğu daha nasip ettiğini söyleyen hocamız, yaptığı bu evlilikler neticesinde ehlibeyte dâhil olup Hz. Ali’nin terbiyesiyle yetişen nice dağ gibi insanlar olduğuna da değindi.

Muhammed Emin Yıldırım Karabük Üniversitesi

Hz. Ali’nin (ra) Kur’an ile ilişkisini dair önemli noktaları vurgulayan hocamız, onun ve ehlibeytin Kur’an’ı Kerim ile aralarındaki bağı yine onun ağzından şu sözleriyle belirtti: “Biz ki ehlibeytiz. Allah’ın kitabına çok iyi vakıf insanlarız. O kitabın içerisinde bir ayet yoktur ki biz onun, dağda mı, ovada mı, şehirde mi, gecede mi, gündüzde mi nazil olduğuna dair bilgiyi bilmemiş olalım.”

Buna rağmen Allah (cc) bir şey hakkında konuşmamışsa, Resulullah (sas) bir konu hakkında bir söz söylememişse Hz. Ali’yi (ra) o konuda konuşurken bulamazsınız.

Kur’an’ın Hz. Ali’nin (ra) hayatındaki yerine ve önemini onun hayatından verdiği örneklerle detaylandıran Muhammed Emin Yıldırım hocamız Kur’an-ı Kerim ile Hz. Ali (ra) arasındaki münasebeti şu 5 madde ile açıkladı:

1- Kur’an-ı Kerim’in ahlakı ile ahlaklanmıştır.
2- Kur’an’ı Kerim’in ahkâmı ile amel etmiştir.
3- Kur’an’ı Kerim’i hüzünlerinin, kederlerinin teselli kaynağı olarak edinmiştir.
4- Kur’an’ı Kerim’i haksız ticarete, haksız siyasete, dünyevi menfaatlere asla alet etmemiştir.
5- Kur’an’ı Kerim ile bir istikamet kazanmıştır, sonuna kadar da o istikametini ilk günkü canlılığıyla muhafaza etmiştir.

Vahyin Yetiştirdiği Gençler Karabük

Muhammed Emin Yıldırım hocamız son olarak Hz. Ali (ra) efendimizin şehadetini bizlerle paylaştı ve onun hayatını başlangıç dönemi (çocukluğundan Efendimiz (sas) vefat edene kadar geçen 28 yıllık süre), halifeler dönemi ve kendi hilafet yılları olarak üçe bölerek, hayatının bu üç dönemini de kavramlar çerçevesinden özetleyerek sohbetini nihayete erdirdi.

Başlangıç Dönemi Hz. Ali:

– Teslimiyet
– Fedakârlık
– İstikamet abidesidir.

Halifeler Dönemi Hz. Ali:

– Vakar
– Vahdet
– Selamet
– İstikamet

Kendi Hilafeti Dönemi Hz Ali:

– Adalet
– Hakkaniyet
– Kararlılık
– İstikamet

(698)