Kilis / Vahyin Emin Kâtibi: Hz. Şurahbil B. Hasene

82 İl 82 Sahabî projesinin 44. programı Kilis’te yapıldı. Kilis İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin ev sahipliliğini yaptığı programa ilgi oldukça yüksekti. Kilis İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nu hınca hınç dolduran Kilisliler, sahne kenarlarında ve ayakta programı dinlediler. Gaziantep başta olmak üzere, programa çevre il ve ilçelerden de katılım olduğu gözlendi.

Kurtaran: Ortak Paydamız Sahabe Sevgisi

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Fadıl Kurtaran’ın selamlama konuşması ile devam etti. Kurtaran, 82 il 82 sahabî projesine ev sahipliği yapmanın mutluluklarını yaşadıklarını belirtti, Kilislilerin bu denli programa ilgi göstermelerinden dolayı teşekkür etti ve “ortak paydamız sahabe sevgisi” dedi.

21. Asrın Ensarı Oldunuz

Daha sonra kürsüye Muhammed Emin Yıldırım Hocamız davet edildi. Hocamız, konuşmasına şöyle başladı: “Biz İslam medeniyetinin çocukları bir yönü ile menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız. Ancak biz menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz, uyanmak ve tekrar yazmak için dinleriz. Sizler, Suriye’den gelen Muhacir kardeşlerinize Ensar olarak bu kardeşlik destanını bir kez daha ayağa kaldırdınız. 32.000 Suriyeli kardeşinize evlerinizi açarak, 21. asrın Ensar’ı oldunuz” dedi.

Hicri 17. Yılda İslam Ordusu Anadolu’da…

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, sözlerine Sahabe ordusunun Anadolu topraklarına geliş sürecini ve Hicri 17. yıldan itibaren başlayan seferleri anlatarak devam etti. Bu seferler sırasında Hz. Şürahbil’in, Kilis’e gelmiş olabileceğini belirten Hocamız, “onun burada vefat ettiğini söylemesek de, binlerce sahabînin ayak izlerinin burada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi. Evliya Çelebi’nin Meşhedlik denilen bölge için söylediklerini aktaran Hocamız, o bölgede var olan Cüneyne Cami’sinin ne anlam ifade ettiğini de belirtti. Dedi ki: “Cüneyne, küçük cennet demektir. Sahabe’nin o bölgede şehit olmasında dolayı böyle bir isim verilmiştir. Evliya Çelebi, orada 3000 şehidin yattığını belirtmektedir.”

Hz. Şürahbil: “Kalem, Gemi, Çadır, Kılıç ve At!”

Konuşmasına Hz. Şürahbil’in hayatından bazı tablolar aktararak devam eden Hocamız, “Onun hayatı şu beş kelimeden ibaretti. Bunlar: Kalem, gemi, çadır, kılıç ve at idi. Tek başlarına kullanıldığında bir anlam ifade etmeyen bu eşyalar, eşyayı doğru kullanan adamların elinde nasıl bir değer kazandığını görmek isteyen Hz. Şürahbil’in hayatına bakmalıdır” dedi.

O, Vahyin İlk Kâtibidir

Hz. Şürahbil’in nasıl Müslüman olduğunu da anlatan Hocamız, onun ” iman eder etmez, elinde kalem Resulullah’ın arkasında durduğunu” belirtti. Peygamberimizin çeşitli dönemlerde 40 vahiy kâtibi, 21, 22 tane de özel vesikaları yazdıracağı kâtibi olduğunu söyleyen Muhammed Emin Hocamız, Hz. Şürahbil’in en önemli özelliğinin bu kâtiplerin ilk olduğunu söyledi.

6 Yıl Atından İnmeyen Mücahit

Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Şürahbil’in nasıl bir hayatı olduğunu belirten Hocamız, “6 yıl hiç atının üzerinden inmediğini, eğer veba salgınında hastalanmasa idi, kim bilir hangi topraklar onun atının nalları ile tanışacağını bilemiyoruz” dedi. Tarihe Amvas Taunu diye geçen o büyük veba salgınında nasıl bir tavrı olduğunu örneklerle anlatan Hocamız, Sahabe’nin Sünnet Anlayışına dair çok önemli örnekler verdi.

Adı Burada Tadı da Burada Olmalı…

Hz. Şürahbil’in adının Kilis’te olmasının çok güzel bir nimet olduğunu belirten Hocamız, “adı nasıl bu topraklarda varsa, tadının da buralarda olması gerekir” diyerek, onun hayatı üzerinden alınması gereken mesajlara dikkat çekti. Çok önemli beş noktayı dinleyenlerle paylaşan Hocamız, sözlerini dua ile sonlandırdı.

Hocamızın paylaştığı mesajlar şunlardı:

1- Eğer Allah sana Hz. Şürahbil gibi, kalem kullanma kabiliyeti vermişse, kalemini vahyin hizmetine ver ki, yazdığın her bir harf ile sevap kazanabilesin, hayatına, amellerine bereket katabilesin.

2- Eğer Allah sana Hz. Şürahbil gibi, gemilere binip hicret yollarını açmışsa, gittiğin her yere risaletin mesajlarını taşı ki, gurbeti sılaya çevirebilesin, yeryüzü bana mescid kılındı şuuruna erebilesin.

3- Eğer Allah sana Hz. Şürahbil gibi, çadırları yada onu andıran yerleri hane olarak kılmışsa, hakkındaki bu kadere rıza göster ki, en büyük zenginlik olan kanaat ile mahrumiyet nimetinden cennete ulaşabilesin.

4- Eğer Allah sana Hz. Şürahbil gibi, kılıçlarla İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırma görevi verirse, bu vazifeyi sahabe şuuru ile yerine getir ki, elinde kılıç olsa bile üzerinde beşerin kanı olmadan diriltebilesin.

5- Eğer Allah sana Hz. Şürahbil gibi, atlara binip ila-i kelimetullah sancağını ötelere taşıma şerefini bahşederse, çağın bütün imkânlarını, iletişim araçlarını, seferber ederek yola çık ki, imansızlıktan sineleri çatlayan nesilleri, imanın dirilten mesajları ile tanıştırabilesin.

Projenin 45. programı, 7 Nisan 2013 Pazar günü, saat 13.30’da Sivas’ta, “Yaşayan Şehit Talha b. Ubeydullah” başlığında icra edilecek.
Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; www.82il82sahabi.com, www.siyervakfi.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

(3420)