Bayburt / Büyük İşlerin Adamı: Hz. Nu’mân b. Beşîr

82 İl 82 Sahabî projesinin sondan bir önceki programı Bayburt’ta yapıldı. Ev sahipliliğini Bayburt İl Müftülüğü’nün yaptığı programa ilgi oldukça fazlaydı. Şair Zihni Kültür Merkezi Konferans Salonu’nu hınca hınç dolduran Bayburtlular, dakikalarca ayakta konferansı dikkatle takip ettiler.

Aksoy: Proje Çok Önemli Ve Gereklidir…

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy’un selamlama konuşması ile devam etti. Aksoy, 82 İl 82 Sahabî projesinin önemine dikkat çekerek: “Proje çok önemli ve gereklidir. Bu güzel projeden dolayı Siyer Vakfı’nı ve Muhammed Emin Yıldırım Hoca’yı kutluyorum” dedi.

Küçük İle Büyük Sahabî

Daha sonra kürsüye davet edilen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, neden Bayburt için Numan b. Beşir’in seçildiğine dikkat çekerek sözlerine başladı. Hocamız dedi ki: “Numan b. Beşir küçük yaşına rağmen Efendimiz’in (sas) dünyasında büyük hatıralar bize taşıyan bir isimdir. Kendisi yaşça küçük, ama yaptığı işler çok ama çok büyüktür. Aynen Bayburt gibi… Kendisi küçük, etkisi büyük ya Bayburt’un; Numan b. Beşir’de böyle; bundan dolayı dedik ki, böyle bir bağ kuralım ve Numan b. Beşir’i kendisi küçük, etkisi büyük bir ilimizde anlatalım…”

Asrı Saadet’te Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Numan b. Beşir’in, Hz. Peygamber (sas) ile birlikteliğinin sadece 8 yıl olduğunu belirten Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, onun Hicretin 2. yılında doğduğunu ve Efendimiz (sas) vefat ettiği zaman 8 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Buradan yola çıkarak, Numan b. Beşir üzerinden alınması gereken en önemli mesajın ‘Asrı Saadet’te nasıl çocuk yetiştirilir?’ olması gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi: ” Numan b. Beşir’in hayatının ekseninde, Asrı Saadet’in rehberliğinde çocuk eğitimi nasıl olur diye sorduğumuzda karşımıza şu beş temel alan çıkar:

1. Merhamet Meltemi
2. Muhabbet Azığı
3– Sorumluluk Şuuru
4– Adalet Duygusu
5– İtaat Bilinci

Bu beş temel alan ne yazık ki, bugün anneler ve babalar olarak tam anlamı ile tesis edemediğimiz alanlar olduğu için, arızalı nesiller yetiştiriyoruz, bundan dolayı da bir türlü istediğimiz, özlediğimiz, neticelere ulaşamıyoruz…”

Efendimiz’in (SAS) Kutlu Lisanından Bize Aktarılan 124 Tane Hadis

Numan b. Beşir’in, Hz. Peygamber’den 124 tane hadis aktardığını belirten Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu hadislerin muhtevalarına dair bazı bilgiler verdi. En önemli üç hadisi sizlerle paylaşacağım diyerek sözlerini şöyle devam ettirdi: “Numan b. Beşir’in aktardığı rivayetlerin elbette hepsini burada aktaramayız, ama 3 hadis var ki, onları aktarmasak bu konuda söyleyeceklerimiz noksan kalır. Hangileridir o üç hadis?

1. Hüküm Hadisi
2. Sorumluluk Hadisi
3. En Hayırlı Nesil Hadisi”

Alınması Gereken Mesajlar

Sözlerinin sonunda Numan b. Beşir’in hayatının üzerinden alınması gereken mesajlara dikkat çeken Hocamız, çok önemli mesajları dinleyenlerle paylaştı. Paylaştığı mesajlar şöyleydi:

1. Merhamet meltemi, çocuklara yansıtılması gereken en önemli esaslardan biridir. Şefkat ve müsamahanın eğitimin temeli olduğunu unutma ki, sabırla bu zor işin üstesinden gelebilesin.

2. Muhabbet azığı, çocuklara verasetle belletilmesi gereken en önemli adımlardan biridir. Terbiyenin muhabbet düzleminde yapılacağını hatırından çıkarma ki, kalpten kalbe köprüler kurabilesin.

3. Sorumluluk şuuru, çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki, telafisi zor olan durumlara düşmeyesin.

4. Adalet duygusu, çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki, hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin.

5. İtaat Bilinci, çocuklara verilmesi gereken en önemli ilkelerden biridir. Gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki, saadeti elde edebilesin.

Hocamız, konuşmasını Numan b. Beşir’in ve salona ismini veren Bayburtlu Şair Zihni’nin şiirlerinden bir miktar okuyarak bitirdi. Program sonrası Hocamıza, Bayburt İl Valisi Yusuf Odabaş ve İl Müftüsü Kemal Aksoy çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Projenin 82. ve sonuncu programı Mayıs ayı içerisinde Bilecik’te, “Nübüvvet Medresesinin Hafızası: Ebû Hureyre” başlığında yapılacak…

Daha fazla bilgi için www.82il82sahabi.com

(5822)