Iğdır / Dirayet Timsali: Hz. Ümmü Seleme Bint Ebî Ümeyye

82 İl 82 Sahabî projesinin 77. programı Iğdır’da, “Dirayet Timsali Annemiz: Ümme Seleme” başlığında yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği program, Iğdır İl Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda icra edildi. Iğdır İlim Yayma Cemiyeti’nin ev sahipliliğini yaptığı programa, üniversite, müftülük ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Aycil: Bizim İçin Büyük Bir Şeref

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Iğdır İlim Yayma Cemiyeti Başkan Vekili Nevzat Aycil’in selamlama konuşması ile devam etti. Aycil: “Böyle bir projeye ev sahipliliği yapmak, bizler için büyük bir şereftir. Bu güzel çalışmadan dolayı Siyer Vakfı’na minnetlerimi sunarım” dedi.

Ümmü Seleme Annemiz Çok Farklı Birisidir

Daha sonra kürsüye davet edilen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, katılımcıları selamlayarak sözlerine başladı. Ümmü Seleme annemizin çok farklı birisi olduğuna değinen Hocamız şöyle dedi: “Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde, Hz. Hatice dışında ilk iman edenlerden biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde Hz. Aişe’den sonra en çok hadis rivayet eden biridir. Hz. Aişe’nin rivayet ettiği hadis sayısı: 2210, Ümmü Seleme’nin rivayet ettiği hadis sayısı 378’dir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde, okuma bilen iki annemizden biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde fetva verecek kadar ilme sahip iki annemizden biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde, dirayet; meseleleri değerlendirme ve isabet kaydetme de bazen diğer annelerimizi bir adım geride bırakmış biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde, Habeşistan’a hicret eden 3 annemizden biri, Medine’ye hicret eden ise 8 annemizden biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde en son vefat eden annemizdir. O, Hicri 61, Miladi 680’de, tam 85 yaşlarında bu dünyadan çekip gitmiştir. Hz. Peygamber’den sonra 50 yıl yaşaması, o 50 yıl içerisinde yüzlerce hadiseye muhatap olması ve bu hadiselerde hep anneliğe yakışan tavırlar sergilemesi, onu çok farklı bir noktaya getirmiştir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde, ilk evliliğinden olan çocuklarından ikisini alim ve alime olarak yetiştiren biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde, vahyin emin meleği Cebrail’i insan suretinde gören bahtiyar annelerimizden biridir. Ümmü Seleme validemiz, 13 annemiz içerisinde Hz. Hatice’nin dışında iman yolunda, en fazla bedel ödeyen biridir.”

Ebû Seleme’nin Evinden Hz. Peygamber’in Evine

Konuşmasına Ümmü Seleme’nin hayatının çeşitli devrelerini ve hatıralarını anlatarak devam ettiren Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, onun Ebû Seleme ile evlenmesini, iman yolunda çektikleri sıkıntıları, sonra Habeşistan’a hicret etmelerini, orada yıllarca kalmalarını, sonra önce Mekke’ye gelmelerini, arkasından Medine’ye hicretlerini ve Ebû Seleme’nin Katan seferi sırasında daha önce aldığı yaranın açılması ile durumunun ağırlaşmasını ve sonrasında vefatını anlattı. Onun vefatının ardından Ümmü Seleme’nin dul kalışı ve Efendimiz’in ona talip olarak, onunla evlenmesini çok güzel mesajlar çerçevesinde anlattı.

Hudeybiye’deki Büyük Adımı

Ümmü Seleme validemizin Efendimiz (sas) ile evliliğine ve çeşitli hatıralarına da dikkat çeken Hocamız, onun Hudeybiye’deki o büyük adımını da anlattı. Şöyle dedi: “Hudeybiye’de Sahabe, Efendimiz’in (sas) emrine karşı sessiz kalınca, buna Allah Resulü çok üzüldü; başka hiçbir şey demeden direk çadırına çekildi. Çadırında annemiz Ümmü Seleme vardı. Efendimiz (sas) Ümmü Seleme ile istişare etmeye başladı. Bir peygamberden bahsediyoruz, bir siyasi ve dini meseleden bahsediyoruz ve o peygamberin hanımına değer verip onunla istişare etmesinden bahsediyoruz. Çok önemli şeylerden bahsediyoruz değil mi? Herkes buradan kendi dünyasına alacağını alsın… Ümmü Seleme validemiz büyük bir dirayetle dedi ki: “Ya Resulullah! Onlar şu anda çok farklı bir ruh halinde, eğer sen onların üzerine söz ile gidersen, Allah korusun içlerinden bazıları sana karşı edep çizgilerini zorlayacak tavırlara bürünebilirler. Senin bu sene umre yapmayacağından emin olmaları için, sen dışarı çık; onlarla hiç konuşmadan direk kurbanını kes, berberini çağır traşını ol. Göreceksin ki, senin ashabın sana asla itaatsizlik etmeyecek.”

Ümmü Seleme Annemizden Çok Önemli Mesajlar Var…

Ümmü Seleme validemizin hayatının sonraki bölümlerine dair de önemli hatıralar anlatan Hocamız, sözlerinin sonunda şöyle dedi: “Dersin içerisinde çok önemli mesajlar vardı, ama özellikle beş hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bilmem fark ettiniz mi, Efendimiz (sas) üzerinden ideal bir eşin kimliğine dair, Ümmü Seleme annemizin hanımlığı üzerinden ideal bir hanım kimliğine dair, çocuklarına karşı ilgi ve alakasından dolayı ideal bir anne kimliğine dair, Ümmü Seleme annemizin Efendimiz’in mübarek lisanından çıkan her söze kendini muhatap saymasının üzerinden ideal bir talebeye dair ve Hz. Aişe’ye ve Hz. Ali’ye karşı tavırlarından ideal bir dosta dair çok mühim mesajlar verdi bizlere…”

Hocamızın paylaştığı şöyle idi:

1- İdeal bir eşin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, iman ettiğin Peygamberinin hayatına iyice müracaat etmelisin. O (sas) Allah’tan vahiy alan, fetanetin zirvesinde olan, Cebrail ile canlı bir bağ kuran biri olmasına rağmen, hanımlarına değer verip istişare ediyorsa, sen nasıl başka bir yol arayabilirsin ki?

2- İdeal bir hanımın nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, yeryüzünün en güzel örnekleri olan Sahabe’nin hayatına iyice müracaat etmelisin. Vahyin canlı tanıkları olan, Peygamberin terbiyesinde yetişen, davranışlarına göre ayetler inen o neslin hanımları, eşlerine itaat edip, belli hususları korumuşlarsa, sen nasıl başka bir örnek arayabilirsin ki?

3- İdeal bir annenin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, kıyamete kadar gelecek tüm müminlerin anneleri olan, Peygamber hanımlarının hayatlarına iyice müracaat etmelisin. Meleklerin gezdiği o evde, eğer onlar kamil manada annelik yapmış, binlerce mümini yetiştirmiş ve buna rağmen hiçbir vazifelerini ihmal etmemişlerse, sen nasıl başka bir rehber arayabilirsin ki?

4- İdeal bir talebenin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, en güzel örneğin, en güzel örnekleri olan, Suffa Mektebi’nin talebelerinin hayatlarına iyice müracaat etmelisin. Temelinde sağlam bir imanın ve sarsılmaz bir ihlasın olduğu, bilgi öncelikli değil, amel öncelikli bir tedrisatın yapıldığı, müfredatının Kur’an ve Sünnet olduğu bir örnek dururken, sen nasıl başka yerlerde
derdine derman arayabilirsin ki?

5- İdeal bir dostun nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, en ağır imtihanlara maruz kalmasına rağmen, hakkaniyetten ve vefadan yüz çevirmeyen Ehli Beyt’in mensuplarının hayatlarına iyice müracaat etmelisin. Kur’an: “Sadıklarla beraber olun” demişse, Peygamber: “Size iki ağır emanet bırakıyorum, Allah’ın kitabı ve benim Ehli Beytim” demişse, sen nasıl başka yerlerde kendine dost arayabilirsin ki?

Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; www.82il82sahabi.com, www.siyervakfi.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

(4022)