Adıyaman / İffet Kahramanı: Hz. Safvân B. Muattal

82 İl 82 Sahabî projesinin 43. durağı Adıyaman’dı. İffet Kahramanı Safvan b. Muattal’ın (RA) anlatıldığı programa ilgi çok büyüktü. Halkın yoğun teveccüh gösterdiği programda, çoğu izleyici ayakta veya sahne kenarlarına oturmak zorunda kaldı.

Adıyaman Belediyesi, Kent Konseyi’nin ev sahipliliğini yaptığı program, Halk Eğitim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Dr. Ali Tamer, projenin önemine dikkat çekti ve Sahabe neslinin bu çağın Müslümanları için ne anlam ifade etmesi gerektiğini ifade etti.

Asrı Saadet’in Farklı Bir Siması

Daha sonra kürsüye Muhammed Emin Yıldırım Hocamız davet edildi. Salonu dolduran halka, “Sizi Safvan b. Muattal’ın komşuları, kardeşleri diye selamlıyorum” diyerek sözlerine başladı. Hz. Safvan’ın çok farklı bir sima olduğunu belirten Hocamız, sözlerine şöyle devam etti: “Hz. Safvan öyle biri ki, biz ondan 14 asır sonra bile, iffet, ribat, muhabbet, sabır, tebliğ ve şecaat adına çok güzel kokular hissederiz. Nasıl ki, Efendimiz (sas) bazen sahabesini taltif etme adına, onların yaptıkları bazı güzellikleri kendisinden önceki peygamberlere benzetmişse, bizde Hz. Safvan’ın hayatını şöyle bir gözden geçirdiğimizde, ondan Hz. Yusuf’un, Hz. İsa’nın, Hz. Davud’un, Hz. İbrahim’in, Hz. Eyyüb’ün, Hz. Nuh’un ve Hz. Musa’nın mesajlarının izlerini görürüz.”

İffet Üzere Bir Hayat ve İslam İle Buluşması

Muhammed Emin Hocamız konuşmasına, Hz. Safvan’ın hayatının çeşitli devrelerini anlatarak devam etti. Onun mensup olduğu kabile olan Beni Süleym’in özelliklerine dikkat çeken Hocamız, nasıl yüreğine düşen bir merak tohumunun arkasından Medine’ye gelip, iman ettiğini anlattı. Cahiliye hayatında bile iffet adına büyük bir hassasiyeti olduğunu söyleyerek, bu özelliğinin daha sonra nasıl büyük bir imtihana dönüştüğünü de örneklerle dinleyenlere sundu.

İnsanın Huyu Değişmez, Terbiye Edilir

Hz. Safvan’ın üzerinden çok önemli bir noktaya dikkat çeken Hocamız, “İnsan huyları değişmezler, ancak terbiye edilirler” diyerek; Hz. Safvan’ın hayatında var olan bazı huyların, Hz. Peygamber (sas) tarafından nasıl terbiye edildiğini örneklerle anlattı. Gerçekten anne, baba ve öğretmenler için mühim olan o örnekler, insan yetiştirme meselesinde bilinmesi gereken altın kurallardı.

İmtihan Sahası İfk Hadisesi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, İslam tarihinin önemli hadiselerinden biri olan Hz. Aişe annemize atılan o büyük iftiranın yaşandığı olayı da anlattı. O olayın taraflarından biri olan Hz. Safvan’ın nasıl büyük zorluklar yaşadığını, arkasından nazil olan ayetlerle nasıl paklandığını anlattı. O hadise sırasında Efendimiz’in (sas) onun için: “Ma alimtü minhu illa hayr/Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum?” dediğini aktardı.

Anadolu’nun Dört Bir Tarafında Sahabe İzleri

Sahabenin Hicri 17. yıldan itibaren Anadolu’da at koşturmaya başladığını söyleyen Hocamız, onların topraklarımıza çok büyük izler bıraktıklarını belirtti. Dedi ki: “Birçok yere imanın mesajını götüren sahabe, tohumu ekip toprağa dönüp gittiler. Ama üç yer var ki, orada tohumu ektiler, birde o tohum kurda, kuşa yem olmaması için orada nöbet tutmaya başladılar. Yani orada vefat ettiler. O yerlerden biri İstanbul, biri Kıbrıs ve biri Adıyaman’dır.”

Hz. Safvan B. Muattal’dan Alınması Gereken Mesajlar

Konuşmasının sonunda Hz. Safvan’dan alınması gereken mesajlara sözü getiren Hocamız, ondan yedi peygamberin kokusu geldiği için, o yedi peygamberle ilişkilendirerek şu yedi maddeyi dinleyenlerle paylaştı:

1- İffet gömleğini Hz. Yusuf gibi kuşan ki, kirlenmeden, kirletmeden Rabbine yürüyesin, arşın gölgesinde gölgelenebilesin.
2- Ribat vazifesini Hz. İsa gibi kuşan ki, nöbet beklenecek yerlerde görev alabilesin, cehennem ateşinin haram olduğu gözlerin sahibi olabilesin.
3- Cihad aşkını Hz. Davud gibi kuşan ki, hiçbir engele takılmadan koşabilesin; demiri, dağı, denizi, tahtı neyin varsa her şeyi davan yoluna kurban olarak verebilesin.
4- Muhabbet meyvesini Hz. İbrahim gibi kuşan ki, Allah’a dost olabilesin, Rabbim Allah’tır deyip, başka hiçbir şeye tenezzül etmeyesin.
5- Sabır azığını Hz. Eyyüb gibi kuşan ki, başa gelen ne kadar ağır bir imtihan olursa olsun, Rabbimdendir deyip sineye çekesin ve her türlü musibete karşı direnebilesin.
6- Tebliğ görevini Hz. Nuh gibi kuşan ki, 950 sene “davam, davam” diye inlesen, işin neticesinde bir gemiyi bile zor doldurabilsen, yine de bu ulvî vazifeden geri kalmayabilesin.
7- Şecaat elbisesini Hz. Musa gibi kuşan ki, Firavunlara, Belamlara, Karunlara, Hamanlara karşı hakkı savunabilesin, hakka yaraşır bir biçimde hakikatin sedasını yansıtabilesin.

Programa Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ak Parti İl Başkanı Halil İbrahim Fırat, Sağlık Müdürü M. Emin Taş, Kent Konseyi Genel Sekreteri M. Emin Yağımlı, RP Eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Doğan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Yusuf Bilgin ve daha çok sayıda protokol katıldı.

Program sonrası Muhammed Emin Yıldırım Hocamıza bir plaket takdim eden Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, böyle güzel bir çalışmaya öncülük ettikleri için kendilerini kutladı ve Adıyaman’da bu programa ev sahipliliği yapmanın mutluluğunu duyduklarını belirtti.

Projenin 44. programı, 31 Mart 2013 Pazar günü “Vahyin Emin Kâtibi: Şürahbil b. Hasene” başlığında icra edilecek.
Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; www.82il82sahabi.com, www.siyervakfi.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

(1696)