İlmin Kapısı Hz. Ali (r.a.)

İlmin Kapısı Hz. Ali (r.a.)

Ehl-i Beyt Mektebi dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Hz. Ali’nin önemli bir hususiyeti olan ilim özelliğini anlattı. İlmin Kapısı: Hz. Ali başlığında çok önemli noktalara değindi.

Dersten Cümleler

• “Ben ilmin şehriyim ve Ali ise onun kapısıdır, kim ilim isterse o kapıya gelsin.”

• Hicretin 10. yılı Yemen yollarında…

• “Allah’ım! Ali’nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun membaı/ kaynağı olsun!”

• Hz. Ali diyor ki: “Vallahi! Resulullah’ın bana yaptığı o duadan sonra karşıma ne kadar zor bir mesele gelirse gelsin, hiçbir şüpheye kapılmadan hüküm verdim ve isabet ettim.”

• “Bu sorunu ancak Hasan’ın babası çözer!”

• Hz. Ebû Bekir döneminde…

• “Vallahi Ya Halifetü’r-Resulillah! Ente Mansur inşallah! Ey Allah Resulunün halifesi! Sen Allah’ın izni ile zaferle çıkacaksın.”

• Hz. Ömer döneminde…

• “Vallahi; Müslümanların işlerine gayri Müslimlerin takvimini bulaştırmam.”

• Hz. Ali dedi ki; “Ey Emire’l Mü’minin! O topraklar sıradan topraklar değil, bunun için git. Git de kıyamete kadar gelecek Müslümanlar o toprakların kıymet ve şerefini unutmasınlar!”

• “Hasan’ın babası olmasaydı; Ömer helak olurdu.”

• “Allah Resulü (sas) Mekke’yi fethettiği zaman, askere toprak dağıttı mı? Ordu hep bir ağızdan hayır dediler. İşte Kudüs, Mekke’dir. Ben nasıl size buranın topraklarını dağıtabilirim ki?

• “Kıyamet günü her bağ, her sebep ve nesep bağı kopacak, silinip gidecektir. Ancak benim sebep ve nesep bağlarım baki kalacaktır.”

• “Bir iş için birini seçeceksen güçlü ve güvenilir olan birini seç!” Hz. Ali sonra elini Hz. Ömer’e doğru uzatarak: “Haza hüve kaviyyü’l-emin/ Haza hüve kaviyyü’l-emin/ İşte o güçlü ve güvenilir olan; / İşte o güçlü ve güvenilir olan” dedi.

• “Ey Müminlerin Emiri! Resulullah’ta, onun halifesi Ebu Bekir’de senden razı olarak gittiler. Yine sen onları razı etmek istiyorsan şu üç şeye dikkat et!” Hz. Ömer anında dikkat kesilir ve kendinden 17 yaş küçük Hz. Ali’nin nasihatlarını dinler. Der ki Hz. Ali: “Yemeğinde ölçülü ol! Va’adinde sadık ol! Ve şu makamın sahibine selat ve selam getirmede cömert ol!”

• “Ey Emire’l-Müminin! Eğer zina ettiklerini iddia ettiğin o kadın ve erkeğin isimlerini açıklasaydın vallahi sana iftira haddi olan 80 değnek had cezasının uygulanmasını isterdim. Ama şükür olsun ki, isimleri söylemdin!”

• Hz. Osman döneminde…

• “Sen Mervan’ı değil, Ali’yi dinle! Vallahi! Ali senin hakkında sadece hayır konuşur!”

• Kur’an’ı Kur’an’la tefsir etmesi…

• Hilafet günlerinde…

• Kadı Şüreyh’in huzurunda…

• Şehadeti..

• Bize söylenen mesajları…

(4338)