Aile İçin İki Büyük Azık: Haşyet ve İnfak

Siyer Vakfımızın ailenin kurulması ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla ilan ettiği Hicri 1441 Aile Yılı kapsamında yapılması planlanan etkinliklerden olan Cennet Bizim Evimizde programlarının beşincisi icra edildi.

Aile gibi önemli bir kurumu idame ettirebilmek için Kur’an ve Sünnet çerçevesinde bilinçlenmeye gayret ettiğimiz Cennet Bizim Evimizde programlarının beşincisinde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Aile İçin İki Büyük Azık: Haşyet ve İnfak” konusunu anlattı.

Eğri ve düz iki cetvel göstererek bu cetveller üzerinden verdiği örnekle sözlerine başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, eğri bir cetvel ile düz çizgi çizmenin mümkün olmadığını belirterek şunları aktardı: “Bu cetveller aslında kavramlarımızı temsil ediyor. Kullandığımız kavramlar eğer doğru anlamlarla oluşmuşsa, ulaşacağımız netice de doğru olacak. Eğer kavramlarımız eğriyse  o kavramlarla doğru bir neticeye varabilmemiz mümkün değil.”

Evlilik kavramına da yüklediğimiz anlamların doğru olmaması durumunda, bu konu hakkında ne kadar konuşursak konuşalım doğru bir neticeye varamayacağımızı söyleyen Hocamız, “Allah’ın kitabına göre evlilik bir ibadettir. Evliliğe bu açıdan baktığımız andan itibaren, evliliğin bizlere yüklediği külfet, onu koruma noktasındaki hassasiyetimiz anlam kazanacak.” dedi.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, evliliğin bir ibadet olduğunu kabul ettikten sonra ihtiyacımız olanları bizlerle paylaştı:

Evlilik İbadetse, Nelere İhtiyacımız Var?

– Samimi bir niyet
– Selim bir kalp
– Sahih bir akıl
– Sabrı kuşanan bir beden
– Sadakati hayata yayan bir anlayış

Hocamız konferansının devamında Ahzab Suresi 35. ayetinin gölgesinde haşyet ve infak konusunu anlattı. Program boyunca haşyet ve infak konusunda verilen mesajlardan bazı önemli noktalar ise şöyle:

Bir Evde Haşyet (Allah Korkusu) Varsa Ne Vardır?

– Muhabettulah / Allah sevgisi 
– Mehâfetullah / Allah korkusu
– Hududullah / Allah’ın sınırları
– Hukukullah / Allah’ın hakları
– Gayretullah / Allah’ın gayreti 

Bir Evde Haşyet Yoksa Neler Vardır?

– Sevgisizlik
– Saygısızlık
– Sınırsızlık
– Sorumsuzluk
– Samimiyetsizlik

Haşyeti nasıl arttırabiliriz?

– Boş şeylerden yüz çevirmek
– Kur’an üzerinde meşgul olmak
– Yetimlerle zaman geçirmek
– Hasta ziyaretleri yapmak
– Cenaze teşyiinde bulunmak

Zekât: Malın arındırılması ve bereketlenmesi için, mallardaki Allah’ın bir hakkıdır.

Sadaka: İmanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır.

İnfak: Allah’ın rızasını kazanmak ve sükûnete ermek için verilen nimetlerin bir hakkıdır.

– İnfak, sadece mallardan değil, her türlü nimetlerden yapılabilecek bir ibadettir.

– İnfak, sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılabilecek bir hayırdır.

– İnfak, gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah rızası için yapılması gereken bir adımdır.

– İnfak, sadece gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil, en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılması gereken bir güzelliktir.

– İnfak, şeytanın telkinlerine kapılmadan, Allah’ın vaadini elde etmek için, her türlü zorluğuna katlanarak yapılması gereken bir iyiliktir.

(709)