Hz. Peygamber’in (sas) Görevlerinden Tezkiye

Hz. Peygamber’in (sas) Görevlerinden Tezkiye

· Tezkiye: Zekâ kökünden gelir. Kur’an bu köke ait kelimelere 60 farklı ayette ye verir.

· “İçerisinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak, verimini artırmak, bereketlendirmek ve arındırmak”

· Efendimiz (saa) için tezkiye görevinin anlamı nedir? “Allah Resulü, Allah’tan aldığı mesajlarla yazgısı kirlenmek olan insanı temizler, arındırır, onları her türlü kirlerden beri kılarak saf ve duru bir hale vardırır.”

· Tezkiye görevinin Kur’an’daki karşılıkları: Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2…

· “Çünkü o ümmilere içlerinden kendilerine ayetleri okuyan, onları temizleyen – ve yüzekkihim” onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O’dur. Şüphesiz onlar daha önce apaçık bir sapıklık içerisindeydiler.” (Cuma, 2)

· Efendimiz (sas) neleri tezkiye etmiştir?

· 1-Varlık âlemini tevhid ile şirkten arındırdı.

· 2- Nefisleri iman ile tüm manevi hastalıklardan arındırdı.

· 3- Kalpleri takva ile her türlü kirlerden arındırdı.

· 4- Akılları ikna ile şüphelerden arındırdı.

· 5- Hayatı ibadet ile gayesizlikten arındırdı.

· Efendimiz (sas) nasıl tezkiye etmiştir?

1-Öğüt
2-İstiğfar
3- Dua
4-Zekât
5- Hâd

1- Öğüt

· “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.” (Nahl Sûresi, 125)

· “Sen öğüt ver. Muhakkak senin öğüdün müminlere fayda verir.”(Zariyat Sûresi, 55)

2 – İstiğfar

· “Onları affet, ve onlar için Allah’tan istiğfar dile!” (Ali İmran Sûresi, 159)

· “Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.” (Nur Sûresi, 62)

· “Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (Mümtehine Sûresi,12)

· “Onlar için ister istiğfar dile ister dileme. Onlar için yetmiş kez istiğfar dilesen de Allah onları asla bağışlamayacaktır.” (Tevbe Sûresi, 80)

3 – Dua

· “ Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için bir sükûnet/bir gönül ferahlığıdır. Allah işiten ve bilendir.” (Tevbe Sûresi, 103)

· Rebia b. Kâb el-Eslemî rivayeti…

4 – Zekat

· “Onların mallarından sadaka al; böyle yapmakla onları günahlarından temizler ve onları arındırıp yüceltirsin.” (Tevbe Sûresi, 103)

5 – Hâd

· “Hâdler kefarettir.”

· Ebû Mihcen es-Sekafî’nin hatırası…

· Maiz el-Eslemî rivayeti…

· “Tahhirni Ya Resulullah/Beni arındır, temizle Ya Resulullah!”

· Amr b. Semûre b. Habib rivayeti…

· “Beni senden temizleyen Rabbime hamd olsun.”

(1971)