Elazığ / Dedesine Benzeyen Torun: Hz. Hasan b. Ali

82 İl 82 Sahabî projesinin 30. programı Elazığ’da yapıldı. Halkın yoğun bir ilgi gösterdiği programa çevre illerden de fazlaca katılım olduğu gözlendi. Programın başlığı: “Dedesine Benzeyen Torun Hz. Hasan” idi.

Sahabe Sevgisi Salonlara Sığmıyor

Ev sahipliliğini Diyanet-Sen Elazığ Şubesinin yaptığı programa Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlandı. Şube Başkanı Murat Ergen’in selamlama konuşmasını yapmasının ardından, projenin tanıtım filmi izlendi. Daha sonra kürsüye Muhammed Emin Yıldırım Hocamız davet edildi. Hocamız, sözlerine Hz. Hasan adına kurulan bu meclise icabet eden katılımcılara selam ve dua ederek başladı.

Hz. Hasan Ehli Beyt’in İlk Meyvesidir

Hocamız daha sonra sözlerine Hz. Hasan’ın, Peygamberimiz katındaki değerinden bahsederek devam etti. Onun cennet gençlerinin efendilerinden biri olduğunu, Peygamber soyunu temsil ettiğini, Resulullah’ın onu nasıl sevdiğini çeşitli hadislerle ve örneklerle anlattı. Hz. Hasan’ın doğumu, isminin konulması ve Efendimiz (sas) ile sekiz yıllık hatıraları zaman zaman dinleyenleri gözyaşlarına, zaman zaman gülmelerine sebep oldu.

Bir Vahdet Örneği

Hz. Hasan’ın ilk üç halife dönemindeki hayatını da anlatan Hocamız, onun babası Hz. Ali döneminde daha aktif olarak öne çıktığını söyledi. Babasının şahadetinden sonra beşinci halife olarak kendisine biat edildiğini, ancak sadece altı ay bu görevi icra ettikten sonra Şam valisi Muaviye b. Ebî Süfyan’a bir antlaşma üzere hilafeti bıraktığını ve bunu sadece ve sadece vahdet adına yaptığını söyledi.

Kal Deyince Kalabilmek

Sahabenin en büyük ahlakının teslimiyet olduğunu söyleyen Hocamız şöyle dedi: “Onların her biri bir teslimiyet kahramanı idiler. Efendimiz (sas) onlara yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi kaldılar. Öl dedi öldüler. Yat dedi, yattılar. Ancak bunlardan en zor olanı kal deyince yerinde kalabilmekti. Sahabe bunda çok zorlandı. İşte Hz. Hasan kalması gereken yerde, düşmanların alay etmesine, dostların eleştirmesine, cahillerin kınamasına aldırmadan; ümmetin daha fazla kanı akmasın diye kendi hakkında feragat etmiştir.”

“Benim Bu Oğlum Seyyiddir”

Hz. Hasan’ın, hilafet hakkından vazgeçmesinin iki büyük nebevî haberin gerçekleşmesine sebep olduğunu söyleyen Hocamız, o iki hadisin şunlar olduğunu söyledi: “Hiç şüphe yok ki, benim bu oğlum bir seyittir. Umulur ki, Allah onun sayesinde iki büyük mümin grubu birbirleriyle barıştıracaktır.” Diğeri ise şu idi: “Benden sonra hilafet otuz yıl sürer, sonra krallık yani saltanat başlar/ başka bir rivayette ceberrut, kan emici saltanat başlar!”

“El-Ar, Hayrün Mine’n-Nar / Utanmak Ateşten Daha Hayırlıdır!”

Hz. Hasan’ın ümmetin vahdeti adına attığı o adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Hocamız: “Ne yazık ki bugün Müslümanlar Hz. Hasan’ın attığı bu adımın önemini halen tam manası ile kavrayamamışlardır. Hz. Hasan’ın kendisini feda ederek, masanın başına oturması en az Hz. Hüseyin’in Kerbala’daki kıyamı kadar önemli bir meseledir. Aslında iki güzelin yaptığı birbirinden netice itibari ile farklı değildir. Biri canını ve kanını ümmetin dirilişinin kefareti olarak vermiş, diğeri ise hayatını ve ömrünü ümmetin dirilişine vesile olsun diye feda etmiştir. Yaşatmak için yaşamanın en güzel örnekleri olarak biri Kerbela’nın meydanın da kılıçlarla doğranarak bu ümmetin kefareti olmuştur, diğeri ümmetin cahillerinin dilleri ile kınanma pahasına, İslam toplumunda daha fazla kan akmaması için bu ümmetin kefareti olmuştur.” dedi. Hz. Hasan’ın kendisini kınayanlara verdiği cevapta çok önemliydi: “El-Ar, Hayrün Mine’n-Nar/ Utanmak Ateşten Daha Hayırlıdır!”

Şehid Oğlu Şehid

Hz. Hasan’ın nasıl hanımı tarafından zehirlendiğini de anlatan Hocamız, vefat ederken bile ümmetin selametini düşündüğünü ve kısa hayatında bu âleme çok önemli izler bırakarak gittiğini söyledi. Sözlerinin sonunda, Hz. Hasan’ın, muhabbet, vahdet, merhamet, isâr ve gayret adına verdiği mesajlara dikkat çekti.

31. Program Uşak’ta

Programın sonunda bir teşekkür konuşması yapan Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, Muhammed Emin Yıldırım Hocamıza dua edip, bir hediye takdim etti.
Projenin 31. programı 14 Aralık 2012 Cuma günü, “İslam’ın Süvarisi Miktad b. Amr” başlığında Uşak’ta gerçekleştirilecek.
Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; www.82il82sahabi.com, www.siyervakfi.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

(2896)