Ehl-i Beyt’in Annesi; Hz. Fatıma (r.a.)

Ehl-i Beyt’in Annesi; Hz. Fatıma (r.a.)

Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Ehl-i Beyt’in Annesi: Hz. Fatıma” başlığında, Hz. Fatıma’nın hayatı üzerinden çocuk eğitimi ve ananlığın esasları üzerine çok önemli bir ders yaptı.

Dersten Cümleler

· Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen Peygamberimiz’in bir rüyası…

· “Ey Ebu Bekir! Ben bu rüyayı görünce çok merak etmiştim tabirini, Cebrail’e sordum, o da aynen senin gibi tabir etti!”

· Ehl-i Beyt’in annesi olarak Hz. Fatıma…

· 9 yıllık evliliğin meyveleri; Hasan, Hüseyin, Muhassin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm…

· Hz. Fatıma anneliğini şu altı temel esas üzerine doğrultmuştu:

1- Temsiliyet
2- Muhabbet
3- Merhamet
4- Adalet
5- Salihat
6- Sebat

· Temsiliyet: Bugün anne ve babalar olarak en zorlandığımız nokta burasıdır; işin garip tarafı en önemli noktada burasıdır…

· Alem Hz. Hasan’ın eliyle vahdeti, Hz. Hüseyin’in eliyle şehadeti, Hz. Zeynep’in eliyle izzeti, Hz. Ümmü Gülsüm’ün eliyle dirayeti görebilecekleri en üst mertebede gördüler.

· Bir örnek; İnsan Süresi’nin sebeb-i nuzülü…

· Muhabbet: Muhabbet işin olmazsa olmazıdır. Muhabbet işin tohumudur. Muhabbet işin en önemli noktalarından biridir.

· Hz. Fatıma annemizden çocuklara karşı nasıl bir muhabbet besleneceğine dair çok önemli mesajlar alıyoruz. Özellikle bu mesajların iki tanesi şudur:

1- Muhabbeti yüreğinizde saklamayacak, çocuklarınıza bunu yansıtacaksınız.
2- Muhabbeti hayatınızda iyi ayarlayacak, çocuklarınıza bunu göstereceksiniz.

· Sadaka malı yeme noktasındaki hassasiyet…

· “Ey Hasan! Beş vakit namazını aksatmadan kıl! Sana şüpheli gelen şeyleri terk et. İçinde şüphe olmayan şeylere yönel. Doğruluktan ayrılma! Çünkü doğruluk insanın gönlüne huzur verir. Yalan
ise insanı huzursuz eder.”

· Merhamet: Meselenin temelidir merhamet…

· “Ya Resulullah! Benim on tane çocuğum var, şimdiye kadar onlardan hiçbirini öpmedim!” Bu söz üzerine Efendimiz (sas) demişti ki: “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz!” Başka bir rivayette ise: “Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki!” demiştir.

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”

· Adalet: Nedir adalet? Her ne kadar kelimenin kökü olan Adl, eşitlik anlamına gelse de aslında, adl; cevr’in zıddıdır. Cevr nedir? Hakkaniyetten sapma, haksızlık etmektir. Öyleyse adalet herkese

· “Adaleti zulme galebe çalan cennette, zulmü adaletine galebe çalan cehennemdedir.” (Ebu Davud, Akdiye, 2)

· O evin babası Hz. Ali: “Haklı olmak kadar, haklı kalmakta önemlidir” diyordu.

· Salihat: Salih amellerin çoğuludur. Ama bu bahiste salihat deyince özellikle şunu anlamamız gerekir; aile efradının tamamının beraberce yaptıkları salih ameller…

· Sebat: Sebat ve sabır çocuk eğitiminin en önemli kavramları, ayaklarıdır. Bu olmazsa eğer, ortaya inanın bir şey çıkmayacaktır.

· Bu altı anahtar kavramı unutmamak ve gereğini yerine getirmek için dikkat çekilen altı cümle…

1- Temsiliyeti, hayatında tam anlamı ile göster ki; çocuklarına söz dinletebilesin, yaşadıklarını yaşatabilesin.

2- Muhabbeti, hayatının esası kıl ki, yüreğinden yüreklerine uzanabilesin, sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin.

3- Merhameti, vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki, menfaat üzere değil, şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin.

4- Adaleti, hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki, haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin sahibi olabilesin.

5- Salihatı, evinde çoğalt ki, iyiliğe doymayan, sahabice hel min mezid/daha ötesi yok mu şuurunu arzulayan ve hayırlarda yarışan evlatların ana ve babası olabilesin.

6- Sebatı, sabrı her daim kuşan ki, Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de, evlatlarından ümit kesmeyesin, onları defterden silmeyesin.

(3101)