Bir Genç Olarak Hz. Peygamber (sas)

Bir Genç Olarak Hz. Peygamber (sas)

İmam Suyutî, Miladi 849’da Kahire’de doğuyor ve 911’de 62 yaşlarında Nil’in üstünde bir ada olan Ravza adasında vefat ediyor.

Onun hadis sahasında en meşhur eseri, hiç şüphesiz Cem’u’l-Cevami ve Camiu’s-Sağir’idir. Camiü’s-Sağır, 10.000 rivayetten oluşan önemli bir hadis eseridir.

Hafız Münavi diye bilinen, Muhammed Abdürrauf el-Münavi; bu alimimizde 1545 Miladi’de Kahire’de doğmuştur. Onun vefat tarihide 1622’dir.

Hafız Münavi’nin en meşhur eseri, Feyzü’l-Kadir Şerhu’l-Cam’i’s-Sağir’dir. 13 ciltlik bir kitaptır.

Efendimiz (sas) buyurmuşlardır ki:

“Adalet güzeldir, idârecilerde olursa daha güzeldir.

Cömertlik güzeldir, zenginlerde olursa daha güzeldir.

Dinde titiz olmak güzeldir, âlimlerde olursa daha güzeldir.

Sabır güzeldir, fakirlerde olursa daha güzeldir.

Tevbe güzeldir, gençlerde olursa daha güzeldir.

Hayâ güzeldir, kadınlarda olursa daha güzeldir.” (Münavi,Feyzu’l-Kadir, 4/378)

Hadiste geçen gençlik vurgusu bizim asıl bugünkü konumuzdur.

Genç dediğimiz zaman hangi yaş grubunu kast ediyoruz?

0-14 yaş Çocukluk

15-40 yaş Gençlik41-ve yukarı İhtiyarlık

Arapça’da yaşlara göre ifade edilen kelimeler:

Anne karnında bebek جَنِين

Yeni doğmuş bebek وَلِيد

Süt emen bebek رَضِيع

Sütten kesilen bebek فَطِيم

Çocuk صَبِيّ

3-5 yaşlarında çocuk طِفْل

6-14 yaşlarında çocuk غُلَام

15 yaşlarında delikanlı فَتَى

Buluğa ermiş genç بَالِغ

20 yaşlarında genç شَاب

Adam, yiğit الرجل

Olgunluk كَهْل

Yaşlılık شَيْخ

İhtiyarlık عَجُوز

Piri Fani هَرِم

Efendimiz’in (sas) 15 yaşından 40 yaşına kadar olan 25 yıllık hayatını dikkate alarak bir değerlendirme yaparsak neler söyleriz?

Hira’dan aşağıya inerken Efendimiz’i (sas) bekleyen dört mekan/adres:

Ebû Talip

Ebû Bekir

Varaka

Hatice

Hz. Hatice’nin ilk sözleri:

“Asla endişelenme Ey Efendim! Allah seni kesinlikle zayi etmeyecektir.”
Sen akrabalarını koruyup, gözetirsin.
Düşkünlerin elinden tutarsın.
İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılarsın.
Misafirlerine her türlü ikramı yaparsın.
Hakkın yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın.
(Buhari, Bed’i’l-Vahy, 3; İbn Sa’d, Tabakat, c.1, s. 195)

Efendimiz’in (sas) gençliğinin rehberliğinde beş önemli kavram:

1- Marifet
2- Muhabbet
3- Merhamet
4- Muvazenet
5- Mükellefiyet

Busra’ya/Suriye’ye ticari seferleri…

Efendimiz (sas) 16 veya 20 yaşlarında Ficar savaşına amcaları ile katılmıştır. Bu savaşlar Arap kabileleri arasında yüzyıllar boyunca devam eden savaşlardı. Genelde haram aylarda yapıldığı için ficar, fücür, yani günah işlemek, haddi aşmak anlamında ficar diye isimlendirilmişti.
Efendimiz’i (sas) 20 yaşlarında çok önemli bir hadise içinde daha görüyoruz. O hadise; Hılfü’l-Fudül’dür.

Biz bu ittifakın 5 temel görevinin olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar?

1- Sıkıntılı durumlarda yardımlaşma
2- İhtiyaç anından dayanışma
3- Dışarından gelenlere himaye yani koruma
4- Her hangi bir soruna karşı savunma
5- Mazlumların yanında yer alma

“Ben İslamiyet öncesinde Abdullah b. Cud’an’ın evinde yapılan sözleşmeye şahit olmuştum. Benim için o, vadi dolusu kırmızı develerden daha hayırlıdır. Vallahi! Eğer İslamiyet döneminde de bir daha çağrılsaydım o evdeki ittifaka yeniden katılırdım.”

Efendimiz’in (sas) sonraki yıllarında ticari seferleri…

23 yaşında Hz. Hatice’nin kervanında
Meysere’nin hatıraları

Şahit olunan üç hadise:
Rahip Nastura
Yahudi tüccar ve yemin meselesi
Doğruluk abidesi ve Meysere’nin hayranlığı

Evliliği…

35 yaşındaki 4 mühim hadise

Ali’nin gelişi

Fatıma’nın doğumu

Kâbe’deki hakemlik

Yalnızlığı Sevmesi

Fütüvvet, Senden uzaklaşana senin yaklaşman

Sana eziyet edene senin ikram etmen

Sana kötülük edene senin iyilik etmendir.

Öyle bir iyilik ki, seni kızdırdıkları zaman sadece öfkeni tutmak değil,

Her durumda hoşgörü ile davranman, severek ve gönülden o iyilikleri yapabilmendir.
(İbn Teymiyye)

Fütüvvet tüm varlığı, kendi varlığına tercih etmektir.
(Abdulkahir-i Cürcani )

Peygamberî bir ahlak: İsâr

Şeriat: ‘Bu senin, bu benim’ der.

Tarikat: ‘Hem senin, hem benim’ der.

Hakikat: ‘Benim değil, hepsi senin’ der.

(3086)