Babasının Annesi; Hz. Fatıma (r.a.)

Babasının Annesi; Hz. Fatıma (r.a.)

Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Babasının Annesi: Hz. Fatıma” başlığında, Fatıma validemizin Medine dönemi hayatını anlattı.

Dersten Cümleler:

· Hicreti, Medine döneminin ilk günleri…

· Ümmü Süleym’e kardeş kılınması…

· “Kızım Allah babanı bu iş için göndermiştir. Sabret kızım yakın bir zamanda Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılan her çadıra, taştan kerpiçten yapılan her eve ya izzet ile ya zillet ile sokacaktır.”

· “Allah babanın adını gece ve gündüzün hakim sürdüğü her yere ulaştıracaktır.”

· “Sevban, al çocuklarımı filanca ensarın evine götür. O ensari sahabiye de; bir tane aşık kemiğinden gerdanlık Fatımama versin, deniz kaplumbağasının kemiğinden yapılmış iki bilezikte torunlarıma versin. Ücreti ne kadarsa sor ben ona öderim.”

· “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir; onların, dünya hayatının en güzel şeylerini yiyip bitirmelerini hoş görmem!”

· “Yürü kızım! Git Osman b. Maz’un’a kavuş!”

· Uhud’da…

· “Kızım! Şu kılıcımı al ve onu yıka! Vallahi Uhud günü o bana çok iyi arkadaşlık etti!”

· “Ey Ali! Ne güzel savaştı değil mi Asım b. Sabit, Haris b. Sımme, Ebu Dücane! Aynen senin gibi savaştılar…”

· “Kızım üç gündür babanın boğazından doğru dürüst bir şey geçmedi. Üç gün sonrasında babanın yiyeceği yiyecek bu ekmekler olacak!”

· “Ey Fatıma! Yoksa sen benim sevdiğimi sevmiyor musun?”

· “Ya Fatıma, Allah’tan kork ve Allah’a karşı vazifende kusur etme! Allah’ın omuzlarına yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Kocana da daima sadık ve itaatkâr ol! Onun hakkını da gözet! (Yani, senin iki vazifen var: Allah’a karşı kulluk etmek ve sonra da kocana itaatte bulunmak.) Sana istediğinden daha hayırlı bir şey söyleyeyim. Yatağına girmek istediğin zaman, otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa ya da otuz dört defa Allahüekber de. Bu senin için daha hayırlıdır.”

· “Bu tespihatı yapmaya başlayınca işlerim hafifledi, gücüm ise daha da ziyadeleşti.”

· “Allah’ı zikretmek insanın kalbine rahatlık verdiği gibi cesedine de güç verir.”

· “Efendimiz’in (sav) bize tavsiye ettiği o tespihleri ben bir ömür boyu hayatımdaki en sıkıntılı anlarda bile terk etmedim.”

· “Bu kapıyı çalış şekli Fatıma’mın şeklidir; her halde o geldi.”

· “Babacığım! Meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tespihtir. Peki, insanların gıdası nedir?”

· “Babanı hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, bir aydan beri babanın evinde de ocak kaynamadı. Ama falanca yerden bize bir miktar keçi gelmiş. İstersen o keçilerden sana birkaç tane vereyim, istersen onları Ashab-ı Suffa’ya verip, sana ondan daha hayırlı olan bazı kelimeler öğreteyim. Hangisini istersin?”

· “Cebrail bana dua ederken şu beş cümle ile dua etmemi istedi.

Ey İlklerin İlki!
Ey Sonuncuların sonu!
Ey Kuvvet sahiplerinin en güçlüsü!
Ey düşkünlerin en şefkatlisi!
Ey merhametlilerin en merhametlisi!

· Sen de bu kelimelerle Rabbine dua et!”

· “Desene bugün senin için de, bizim içinde çok hayırlı bir gün oldu!”

· “Kızım üzülme baban artık bundan sonra acı çekmeyecek!”

· “Babam ilk seferinde kulağıma eğildi dedi ki: Kızım, Cebrail aleyhisselâm her sene bir kere Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederdi, bu sene iki kere hatmetti. Ben de bundan anladım ki, benim fani âlemden göçme zamanım yaklaşmıştır!”

· “Kızım, Ehl-i Beytimden bana ilk kavuşacak sensin! Bana ilk gelecek olan sensin!” buyurunca, bu sefer de babama ilk kavuşacak olan ben olduğu için gülmeğe başladım. Sonra da bana: “Sen bütün dünya hanımlarının hanımefendisi sen olacaksın!”

· Babanın vefat haberine ağlayan kız Babasının kızı, kendisinin babasına kavuşmasının haberine sevinen kız babasının annesidir.

“Ey Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam!..
Ey Makamı Firdevs cennetlerinde olan babam!
Ey Rabbinin davetine icabet eden babam!…
Ey vefatı bize Cebrail’ce haber verilen babam!…”

· “Üzerime öyle musibetler döküldü ki, şayet onlar gündüzlerin üzerine dökülseydi, kararır da gece olurdu.”

(3967)