Zilhicce’de Esen İman Meltemleri | Zilhicce Geceleri (Mina Mektebi 6. Bölüm)

“Mina Mektebi” serlevhası ile gerçekleştirilen Zilhicce Geceleri programlarımızın “Zilhicce’de Esen İman Meltemleri” başlıklı 6. bölümü.

Dersten Notlar

“Şüphesiz Allahû Teâla, rahmetini bir rüzgâr gibi estirdiği zamanları vardır. O anlarda rahmet kime denk gelirse, o kimse asla şakî olmaz ve saidlerden olur. Öyleyse bu rahmete ermek için gayretlerinizi arttırın.” (Taberani, Mücemü’l-Vasit, 3/180)

“Allah indinde Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)

Hz. İbrâhim nasıl bir toplumda yaşıyordu? 

– Tevhidin değil Şirkin hâkim olduğu bir toplum;
– Merhametin değil menfaatin hâkim olduğu bir toplum;
– Paylaşmanın değil sömürünün hâkim olduğu bir toplum;
– Hakkaniyetin değil tarafgirliğin hâkim olduğu bir toplum;
– Haklının değil güçlünün hâkim olduğu bir toplum;
– Adaletin değil zulmün hâkim olduğu bir toplum…

“Allah’ım! İmanı bize sevdir, onu kalplerimizde güzelleştir, gönüllerimizi onunla donat; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster. Bizleri râşid, doğru yolu bulan kullarından eyle.”

Nefsimizin prangaları
Korkularımızın prangaları
Çevrelerimizin prangaları
İdeolojilerin prangaları
Küresel güçlerin prangaları

“Biz şüphe etme konusunda İbrâhîm’den daha layığız.” (Buhârî, “Tefsir”, 46; Müslim, “İman”, 69; İbn Mâce, “Fiten, 23)

Vesvesenin ilacı nedir?

1- Yok saymak değildir.
2- Üstünü örtmek değildir.
3- Korkmak değildir.
4- Telaşa kapılmak değildir.
5- Şüphelere ve kuruntulara teslim olmak değildir.

Vesvesenin ilacı nedir?

1- Varlığını anlamaktır.
2- Neden kaynaklandığını tespit etmektir.
3- Cesaretle üzerine gidebilmektir. 
4- Asla acele etmemektir. 
5- Özellikle inanç noktasındaki vesveselerde itminana erene kadar yolculuğa devam etmektir.

Zikir Nedir?

– Verdiği nimetleri hatırlayıp şükür etmek
– Verdiğini, vermediğini, verip aldığını hatırlayıp hamdetmek
– Azamet ve yüceliğini hatırlayıp tekbiri şuurlu bir şekilde dillendirmek
– Eşsizliğini ve müstağniliğini hatırlayıp tesbih etmek
– Kur’ân’ın Kelamullah olduğunu hatırlayıp kalben ürpermek
– Yaratılış ve yaratılanları hatırlayıp tefekkür etmek
– İbadetlerin gaye ve hikmetlerini hatırlayıp tazarru etmek
– Kendi küçüklüğünü ve acziyetini hatırlayıp dua etmek
– Günah ve hatalarını hatırlayıp tevbe ve istiğfar etmek
– Engin merhamet ve şefkati hatırlayıp hüsn-ü zan etmek

(105)