Susuzluğu Gideren Gün Terviye | Zilhicce Geceleri (Mina Mektebi 8. Bölüm)

“Mina Mektebi” serlevhası ile gerçekleştirilen Zilhicce Geceleri programlarımızın “Susuzluğu Gideren Gün Terviye” başlıklı 8. bölümü.

Dersten Notlar

1- Terviye günü; Allah’ın üzerine yemin ettiği bir gündür.
2- Terviye günü; Allah katında şahitlik edecek bir gündür.
3- Terviye günü; Hz. Âdem’in Rabbinden büyük bir müjde aldığı gündür.
4- Terviye günü; rüyasında Hz. İbrâhim’in oğlu İsmâil’i kurban ettiğini gördüğü gündür.
5- Terviye günü, Hz. Peygamber’in gözyaşlarına, dualarına ve yakarışlarına şahit olan bir gündür.

– Hz. Âdem’in tefekkürü
– Hz. İbrâhim’in tefekkürü
– Hacıların tefekkürü

Hacıların sularını hazırlamaları
Arafat gününe maddi anlamda su hazırlamaları
Arafat gününe manevi anlamda su hazırlamaları

Su hayattır.

Hayatın suyu; Sevgi
İmanın suyu; Tevhid
Hizmetin suyu; İhlâs
Kardeşliğin suyu; Tahammül
İlmin suyu; İstikrar
Helalin suyu; Kanaat
Ailenin suyu; Saâdet
Toplumun suyu; Merhamet
Huzurun suyu; Adâlet
Kulluğun suyu; İstikamet

(56)