Sahabenin Dünyasında Zilhicce | Zilhicce Geceleri (Mina Mektebi 7. Bölüm)

“Mina Mektebi” serlevhası ile gerçekleştirilen Zilhicce Geceleri programlarımızın “Sahâbenin Dünyasında Zilhicce” başlıklı 7. bölümü.

Dersten Notlar

Sahâbe bizim için İslâm’ın anahtar kuşağıdır.
Bizim için en güzel Örneğin en güzel örnekleridir.
Bizim için sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar,
Yolunu kaybedenlere yol bulduran nehirler;
Yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlardır.

“(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara ihsan üzere tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.”  (Tevbe, 9/100)

Sahâbe’ye ihsan üzere tabi olmak ne demek?

Onları gerçek manada severek tabi olmak
Onları hayatın temel ölçüsü olarak kabul ederek tabi olmak
Onları hayırla yâd ederek tabi olmak
Onları iyice anlayarak tabi olmak
Onları kendi anlayışlarımıza ve yorumlarımıza feda etmeden tabi olmak

Sahâbe, Efendimiz’den (sas) Zilhicce Geceleri için neler gördü?

1- Bu gün ve gecelere Efendimiz’in (sas) çok ciddi ehemmiyet gösterdiklerine şahit oldular.

2- Efendimiz’in (sas) bu gün ve geceleri ihya etmek için kendilerini teşvik ettiklerini gördüler.

3- Efendimiz’in (sas) bu gün ve gecelerden gafil kalınmaması adına uyarılarına muhatap oldular.

4- Efendimiz’in (sas) bizzat kendisinin özel amellerine ve gayretlerine tanık oldular.

5- Sahâbe daha Efendimiz (sas) hayatta iken bu gün ve geceler için birbirleri ile yarışmaya başladılar.

(152)