İbret Alınacak Evler

• Rebia b. Ka’b el-Eslemi rivayeti ve muhatap alması gereken üç kesim…

• “İste Ey Rebia! Benden ne istiyorsan iste!”

• “Ben dua edeceğim ama sende bana secdelerinle, namazlarınla yardımcı ol!”

• “Rebia! Artık evlenmeyecek misin? Evlenip, bir aile kendine kursana!”

• “Ey Büreyde! Müslümanlardan Rebia için bir çekirdek ağırlığında altın topla! Getir ona ver ki, mihrini ödesin.”

• “İbret Alınacak Evler”

• “Cennetin Şubesi Evler”

• “Cehennemin Şubesi Evler”

• Kur’an’ın genel üslubunda mesajlar, hep örnek ve ibret hadiseler, şahsiyetler üzerinden anlatır.

• İkisi Kur’an’dan, ikisi de Kur’an’ın yetiştirdiği cemaatten, yani Sahabe neslinden, o güzel ve güzide topluluktan, dört tane ibret alınacak ev:

• 1- Zulüm Evi
2- Hased Evi
3- Nifak Evi
4- İhanet Evi

• Zulüm Evi

• “Zulüm: Bir şeyi kendine mahsus yerinden başka bir yere koymaktır.

• En büyük zulüm şirktir.

• Asiye bint Müzahim…

• Hz. Asiye’nin ismi Kur’an’da geçmez, ancak; Firavun’un hanımı şeklinde Kasas Süresi 9. ayette ve Tahrim Süresi’nin 11 ayetinde geçmektedir.

• “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” (Tahrim, 11)

• Taberi ve Ayni’ye göre, o kaya üzerine bırakılmadan da Allah (cc) Asiye annemizin ruhunu alır ve onun duasına icabet eder.

• Zülüm evini ibret nazarı ile değerlendirdiğimizde alacağımız mesaj nedir?

• “Kocan Firavun gibi bir adam olsa, yaşadığın saray sana zindan olsa, eğer sen geçici saadete takılmayıp, asıl saadet olan imanı kavrasan ve onun gereğini yerine getirsen, cennetin
hanımefendilerinden olabilirsin.”

• Bir evde Firavun kadın, Asiye erkek konumunda da olabilir!

• Hz. Lut’un hanımı ve Hz. Nuh’un hanımı…

• 2- Hased Evi

• Tebbet Süresi ve Amca Ebû Leheb’in evi…

• Hased, çok tehlikeli bir hastalıktır. İnsanın ocağını batırır, şeytanı iblisleştiren bu değil miydi?

• Ne der Hased evi bize mesaj olarak?

• “Yeğenin alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olsa, evin Cebrail’in gidip geldiği bir eve komşu olsa, eğer sen hased hastalığına tutuşur ve bunu tedavi etmek için çaba içerisine girmezsen, Kur’an’ın, Peygamber’in ve kıyamete kadar gelen tüm müminlerin lanetini kazanacak işler yapabilirsin.”

• 3- Nifak Evi

• Abdullah b. Übey b. Malik’tir.

• Bu zat, biliyorsunuz İbn Selül künyesi ile meşhurdur.

• “İftiranın büyüğünü üstlenen adam için en büyük azab vardır!”

• Hanımı Havle bint el-Münzir…

• İbret evinden örnek olacak isimler yetişecekti. Abdullah b. Abdullah b. Übey ve Meleklerin yıkadığı Sahabi olan Hanzala’nın hanımı Cemile bint Abdullah…

• Abdullah’ın asıl ismi Hubab idi. Efendimiz, “Hubab Şeytandır, şeytanın ismidir” diyerek onun adını Abdullah diye değiştirmişti.

• Tevbe Süresi’nin 84. ayetinin iniş sebebi…

• Nifak evinden alınması gereken mesaj:

• “Nifak kalbi kemiren ve insanı cehennemin en alt tabakasına düşüren bir felakettir. Hiçbir hastalık şifasız olmadığı gibi bu hastalıkta böyledir. Nifakı fark ettiğin yerde Hanzalavari bir
şekilde ızdırap duyar ve nifakı, infak ilacı ile tedavi edersen, kurtulabilir ve kurtarabilirsin.”

• 4- İhanet Evi

• Bir ev düşünün evin beyi Resulullah’ın halasının oğlu Ubeydullah b. Cahş, hanımı Ebû Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe, yada asıl ismi ile Remle bint Ebi Süfyan…

• İhanet evinin verdiği mesaj:

• ” Beraberce çıktığın yollarda eşinden imanına ve nikahına dair bir ihanet görürsen, sadakat senin en büyük azığın olsun. O kaydı diye sende kayarsan, o sattı diye sende satarsan, ihanet rüzgarı, seni de kasıp, kavurur. Ama sadakati kuşanırsan, büyük zorluklardan sonra rahmete, mağfirete ve saadete erebilirsin.

(3507)