Yüreklerin En Büyük Hasreti Hac | Zilhicce Geceleri (Mina Mektebi 5. Bölüm)

“Mina Mektebi” serlevhası ile gerçekleştirilen Zilhicce Geceleri programlarımızın “Yüreklerin En Büyük Hasreti Hac” başlıklı 5. bölümü.

Dersten Notlar

Hudeybiye Umresi: Barış ve Antlaşmaya Sadakat Ahlâkı
Kaza Umresi: Tevazu ve İzzet Ahlâkı
Ciʿrâne Umresi: Zafer ve Beklentisizlik Ahlâkı
Hz. Ebû Bekir’in Haccı: Şirkten Berat ve Tevhidi Hâkim Kılma Ahlâkı 
Veda Umresi: Umre ve Ziyaret Ahlâkı 

“Ey Allah’ım! Bu Haccımı içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan bir Hac kıl!” (İbn Mace, Menasik, 4)

Hac bir kalp yolculuğudur.

– İnsanın kendi kalbine;
– Başka insanların kalbine;
– Mekânların kalbine;
– Tarihin kalbine;
– Ve varlığın kalbi olan Kâbe’nin kalbine

bir yolculuktur.

(121)