Tekirdağ / Şehitlerin Annesi: Hz. Sümeyra Bint Ubeyd

82 İl 82 Sahabî projesinin 62. programının durağı Tekirdağ, Çorlu idi. Anadolu Gençlik Derneği Çorlu Şubesi’nin ev sahipliliğini yaptığı program, Atikup Düğün Salonu’ndan gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Şube Başkanı Murat Vakitçi’nin selamlama konuşması ile devam etti. Daha sonra kürsüye Muhammed Emin Yıldırım Hocamız davet edildi.

En İdeal Müslümanlık Çizgisi Sahabe’de…

Sahabe’nin din binasındaki yerine dikkat çekerek sözlerine başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Hz. Sümeyra’dan alınması gereken dersler konusunda şöyle dedi: “Hayat defterinin sayfalarını çevirmeden bu güzide Sahabî hanımının hayatından almamız gereken mesajları doğru tespit etme adına, “Bize o ne söyler, ne öğretir?” sorusunu sormak zorundayız. Bu soruyu sorar sormaz, onun Uhud’daki akıllara durgunluk veren halini eğer biliyorsanız, söyleyeceğiniz ilk söz: “Hz. Sümeyra bize sevdayı ve aşkı öğretir? Peygamber nasıl sevilir bunu gösterir? Sahabece sevginin son noktası olan bir kameti ile: “Anam, babam, nefsim, neyim varsa her şeyim senin yoluna feda olsun Ya Resulullah!” sözünün nasıl altı doldurulur bunu gösterir. El-Hak, doğrudur, gerçekten Hz. Sümeyra’dan alınacak en önemli ders, Peygamber sevgisi, sevdası, aşkı dersidir. Ama bunun yanında Hz. Sümeyra’yı, Sümeyra yapan, onu 14 asır sonrasına rehber ve öncü olarak getiren çok önemli hususlarda vardır. Sahabe neslinin en bariz özelliği ideal kulluk çizgisini yakalamış olmaları ve yaşadıkları hayatın Allah tarafından onaylanmış olmaları olduğu için, Sümeyra annemizde bize o bereketli hayatı ile beş farklı alanın en ideal halini öğretecektir. Bunlar, İdeal bir Müslüman kadın, evlat, muallime, hanım/eş ve anne kimlikleridir.”

Mescid’in Suffa’sından Evlerin Sofralarına

Hz. Sümeyra’nın ailesi, Müslüman oluşu ve Hz. Peygamber ile olan münasebetlerine dair bazı bilgileri paylaşan Hocamız, sözlerine şöyle devam etti: “Sümeyra validemiz, eşini ve çocuklarını karşısına alıp da bir vaaz edası ile bir ders havası ile onlarla konuşmaz. Ya ne yapar? Sofranın başında, yemek yerken hayatın doğal seyri içerisinde elde ettiği bilgileri onlarla paylaşır. Çünkü Sümeyra validemiz çok iyi anlamıştır ki; evin sofrası, evin Suffa’sıdır. Suffa; Efendimiz’in Medine’de tesis ettiği mektebinin adıdır. Oradan ne yiğitler, ne alimler, ne şehitler yetişmiştir. Sahabe, Suffa’yı bir model olarak kavramış, her biri de evlerinde Suffa’nın bir şubesini adeta açmışlardı. İşte evlerde açılan Suffalar, evlerde kurulan sofralardı. Sofranın başında, hayatın doğal seyri içerisinde yapılan sohbetler, çok büyük insanların yetişmesine vesile oluyordu. Sohbet, sahabeyi yetiştiren en önemli azıktı.Sohbet, sahabeyi sahabe yapan en önemli vesile idi. Sohbet, peygamberî bir gelenek, bir usul idi. Sümeyra valimizde bu geleneği uygulayan bir ana idi. Böyle olduğu için Efendimiz (sas) Sahabe’ye Suffa, dolayısı ile sofra adabı ile alakalı mesajlar veriyor, onlarda gereklerini yerine getiriyorlardı.”

Bedir’den Uhud’a Sümeyra’nın Mektebi

Annelerinin terbiyeleri ile yetişip, büyük bir peygamber aşkı ile dolan Hz. Sümeyra’nın çocuklarının, nasıl Bedir’de ve Uhud’da kahramanlıklar gösterdiğini de anlatan Hocamız, zaman zaman duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Hz. Sümeyra’nın çocuklarından birini Bedir’de, ikisini Uhud’da, dördünü de çeşitli savaşlarda Allah yoluna kurban vererek yedi şehit annesi olduğunu söyledi. Hocamız şöyle dedi: “Efendimiz’i Sümeyraca sevmek… Efendimiz’i gerçek manada sevmek… Sevginin ispatı olabilecek amelleri ortaya koymak… Ne varsa, hepsini sevdiğinin yoluna feda etmek… ‘En nebiyyü evla bi’l mü’minine min enfüsiküm! Ve ezvacuhu ümmühatühüm/ Peygamber/Nebi müminlere kendi öz canlarından daha öncelikli ve daha evladır. O Nebi’nin hanımları ise müminlerin anneleridir’ ilahi fermanına uygun yaşamak… Allah’ın bu konuda istediğini yerine getirmek… “Fedeke ebî ve ümmî ve nefsî/Anam, babam, nefsim sana feda olsun” derken bu sözü havada bırakmadan gereği ne ise onu yerine getirmek… İşte Bedir’de Avf’ı, Uhud’da, Muaz ile Muavviz’i, kocası Haris’i, babası Ubeyd’i, sonrasında ise dört çocuğunu daha feda etmenin ama benden bu kadar demeyip, daha ötesini, daha fazlasını arzulamanın adıdır o…”

Ondan Öğreneceğimiz Çok Şey Var

Konuşmasını Hz. Sümeyra’dan alınması gereken mesajlarla bitiren Hocamız, çok önemli hususları dinleyenlerle paylaştı. Hocamızın verdiği mesajlar şunlardı:

1- Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman kadın olmak istiyorsan, iman hakikatlerini iyice kavramalı, sorumluluklarını tespit etmeli, ihlas temelinde gayret ve çabalarını arttırmalısın. Gerçek manada İslam’ın kıymetini takdir et ki, neleri gözden çıkarabileceğini tam olarak tespit edebilesin.

2- Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman evlat olmak istiyorsan, anne ve babanı Rabbinin istediği kadar sevmeli ve onlara itaatte kusur etmemelisin. Onların çok kıymetli birer hazine olduklarını ve cennete ulaşmanın en büyük vesilesinin, onların rızası olduğunu unutma ki, elinin altındaki bu nimetlerden gereğince faydalanabilesin.

3- Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman muallime olmak istiyorsan, ilmi elde edeceğin Suffalar ve ilmi vererek bereketlendirecek talebeler kendine edinmelisin. Öğrendiğin her hakikati önce yaşamak gibi bir arzun olsun ki, rahmete ve mağfirete ulaşabilesin.

4- Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman hanım/eş olmak istiyorsan, çerçevesini Kur’an’ın ve Sünnet’in çizdiği şekilde eşine itaat etmelisin. Evinin saadetini ve huzurunu tesis etmede senden beklenen konumu hiçbir zaman unutma ki, Peygamberinin övdüğü saliha hanımlardan olabilesin.

5- Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman anne olmak istiyorsan, evladını talebe, evini medrese, sofranı ise Suffa’nın şubesi olarak inşa etmelisin. Çocukların ilk medreseleri evleri, ilk hocaları anneleridir. Bu hakikatin gereğini yerine getirmeye çalış ki, Sahabe hasbiliğinde evlatların annesi olma saadetine erebilesin.

Siyer Araştırmaları Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre projenin 63. programı, 20 Şubat 2014 Perşembe, Saat: 20.00’de, Kırklareli, Lüleburgaz’da gerçekleşecek.

Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; www.82il82sahabi.com, www.siyervakfi.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

(4387)