Nübüvvet İkliminin Gençleri | Sakarya Üniversitesi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, öğrenciler tarafından düzenlenen konferans için Sakarya Üniversitesindeydi.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde icra edilen programa katılım oldukça yoğundu. Hocamız çağın gençleri olan kardeşlerimize “Nübüvvet İkliminin Gençleri” serlevhasında sahabe efendilerimizin gençlerini anlattı.

Risalet davası boyunca Efendimiz’in (sas) hep gençlerle yürüdüğünü belirten Hocamız, Efendimiz’in (sas) “Allah beni gençlerle nimetlendirdi.” sözlerini aktardı.

Hocamız, Efendimiz’in (sas) nübüvvet ikliminin gençlerini nasıl yetiştirdiğini, onları yetiştirirken neleri öncelediğini 5 başlıkta sıraladı ve bu başlıklar üzerinden sahabe efendilerimizin hayatlarından verdiği örneklerle konferansını nihayete erdirdi.

1- Livechillah: Allah için yapmak.

Hayatımıza baktığımızda reklamını yapmadığımız, Allah için yaptığımız amelimizin yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. İhlaslı davranmıyoruz. Konuşması kolay ama tesisi zor bir haslettir ihlas.

Sahabeden biri Efendimiz’in (sas) huzuruna gelip: “Ya Resûlullah, ben amelimi Allah için yapıyorum ama istiyorum ki başkaları da görüp takdir etsin. Bu amelimi Allah kabul eder mi?” deyince,

Resûlullah: “Senin bu yaptığın amelde şirktir.” diye cevap vermiştir.

2- Hubbulillah: Allah için sevmek.

Bir Müslüman hayatında 4 sevgiyi tesis etmek zorundadır.

– Allah’ı sevmek.
– Resûlullah’ı sevmek.
– Sahabeyi sevmek.
– Birbirimizi sevmek.

Allah’ı sevmek Kur’an hakkıdır, Resûlullah’ı sevmek Allah hakkıdır, Sahabeyi sevmek Resûlullah hakkıdır, birbirimizi sevmek İslam hakkıdır.

3- Buğzufillah: Allah için buğz etmek, Allah için kızmak.

Efendimiz (sas): “İmanın en sağlam kulpu; Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir.”

4- Fisebilillah: Allah için yola çıkmak. Allah için yolda kalmak, Allah için yolun hakkını vermek ve Allah için o yolda ölmektir.

Bu iş Müslüman işidir.  Eğer fisebilillah meselesini doğru bir biçimde anlarsak gereğini yerine getirmek için gayret içinde oluruz.

Eğer nübüvvet iklimini hayatımıza getirmeyeceksek, sahabeyi konuşuyor ama anlamıyorsak, üstümüzdeki yorganı atamıyorsak hayatımız boşa geçiyor demektir.

5- Sabrulillah: Allah için sabretmek.

Hayatımızım en büyük azığı sabır olmalı.

Resûlullah (sas): “Sabır imtihanın ilk vurduğu zamandadır.”

(586)