Darü’l-Erkam’dan Bugünün Gençlerine Mesajlar | İzmit

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Dar’ül Erkam’dan Bugünün Gençlerine Mesajlar” konulu konferansı için İzmit’te bulunan Umuttepe Camii’ndeydi.

Efendimiz’in (sas) hayatın her ânı ve her alanının tartışılmaz örneği olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Hocamız, “Adına siyer dediğimiz Efendimiz’in (sas) hayatını artık tarihi bir malumattan öteye geçirmemiz gerekir. Çünkü siyer sünnetin beyanı, sünnet ise Kur’an’ın beyanıdır.” dedi.

Dar’ül Erkam’ın, İslam’ın ilk yıllarında Efendimiz’in (sas) Sahabe (ra) dediğimiz o kutlu nesli, Kur’an’ın elmas kılıcıyla yoğurup belli bir kıvama getirdiği bir nübüvvet potası olduğunu belirten Hocamız, Dar’ül Erkam’ı 5 madde üzerinden işledi.

Nedir Dar’ül Erkam?

1- Allah Resulünün (sas) talim ve terbiye sahasında ortaya koyduğu en güzel örnektir.
2- İşe başlarken nereden başlayıp, hedef olarak ne belirleyip, o hedefe nasıl varılacağını gösteren en önemli rehberdir.
3- Şartların tamamı aleyhimize olsa, firavun bulunduğumuz ortama hâkim olsa, yine de bir Müslümanın nasıl yaşayabileceğine dair bir örnektir.
Eğer Dar’ül Erkam’ı anlarsak bahane üretmeye hakkımız olmadığını da anlarız.
4- Kur’an’ın gözetiminde şahsiyet nasıl eğitilir, bunu gösteren en örnektir.
5- O kutlu nesli cahiliyenin karanlığından alarak, devrin süper güçleri karşısında İslam’ı en gür sedayla haykıracak kıvama getiren bir mekteptir.

“Allah Resulü (sas) Dar’ül Erkam’da sağlam bir akideyi inşa etti, akılları eğitti, ruhları terbiye etti.” diyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, konferansın kalan bölümünde bu 3 maddeyi Efendimiz (sas) ve Sahabenin (ra) hayatından örneklerle geniş bir yelpazede işleyerek sözlerini nihayete erdirdi.

(691)