Niğde / Efendimiz’in Sevgilisi: Hz. Aişe

82 İL 82 SAHABÎ Niğde’de

82 İl 82 Sahabî projesinin 20. programı Niğde’de büyük bir coşku ve heyecan ile yapıldı. Niğde Belediye’sinin ev sahipliğini yaptığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Belediye Başkanı’nın selamlama konuşması ile başladı. Daha sonra kürsüye davet edilen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Efendimiz’in Sevgilisi: Hz. Aişe” başlığında, Hz. Aişe annemizin evlilik hayatını anlattı.
Programdan süzülen bazı önemli cümleleri sizlerle paylaşıyoruz:

• “Niğde’de Hz. Aişe’nin seçilmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan biri, projenin ilk programı Adana’da yapılmıştı, ilk olmasından dolayı sahabenin dibacesi, besmelesi, serlevhası olan Hz. Ebû Bekir orada anlatılmıştı. Babasına yakın bir yerde Aişe annemiz diyelim dedik, bundan dolayı Niğde’de Hz. Aişe’yi seçtik. İkinci bir neden ise, Niğde’nin Ortaçağ İslam tarihi kaynaklarında adı Maşukiyye’dir. Maşukiyye’nin anlamı, çok sevilen ve gönül çelen demektir. Aişe annemiz demek, Resulullah tarafından çok sevilen ve O’nun gönlünü çelen bir hanım demekti. Böyle olunca da Niğde’de Hz. Aişe demek istedik.”

• Öyle birine misafir olacağız ki, Kur’an’ı ve Sünneti onun kadar içselleştirip, onun kadar anlayan çok az isim var ashap içerisinde…

• Öyle birine konuk olacağız ki, Efendimiz’in kutlu sözlerinden tam 2210 tanesini bize ulaştırmıştır o… Onun diğer annelerimizden en büyük farklarından biri de, rivayetlerinin bu düzeyde olmasıdır. Aişe annemiz 2210 hadis rivayet ederken, onu ikinci sırada takip eden annemiz Ümmü Seleme’dir, onun rivayetleri ise 378’dir.

• Öyle birine konuk olacağız ki, Mesruk b. Ecda’nın deyimi ile: “Aişe annemiz, Allah’ın sevgilisinin sevgilisi idi.” Hz. Ali’nin ifadesi ile “Haliletü Resulillah/Resulullah’ın Sevgilisi” idi.

• Sıddık’ın kızı Sıddıka başlığında babası Hz. Ebû Bekir ile ilişkilerini, nasıl sıdk ortamında yetişip, geliştiği anlatılabilir.

• Huri kızı Aişe başlığında, annesi üzerinden anne-kız ilişkileri anlatılabilir.

• Yiğitlerin kardeşi Aişe başlığında, kardeşleri ile münasebetleri anlatılabilir.

• Ümmetin Annesi Aişe başlığında, ümmete analık yapıp, ilim, irfan, dirayet, hikmet konusunda çok önemli şeyler öğreten Aişe annemizin bu yönü ile anlatılabilir.

• Havle bint Hâkim’in çabaları…

• Evliliği…

• O kutlu evin acısı, tatlısı, sevinci, hüznü…

Alınması gereken mesajlar:

1- Evliliği sadece bir ihtiyaç ve hayatın bir gerekliliği olarak değil, bir ibadet olarak anla ki, külfetini taşıyabilesin.
2- Muhabbeti ilk günden son güne kadar kendine azık olarak edin ki, gerçek manada sevebilesin; sevdiğin içinde sevilebilesin.
3- Menfaati değil, merhameti işin temeline yerleştir ki, basit şeylere takılıp da vefasızlık ve sadakatsizlik sergilemeyesin.
4- Beklentilerini makul bir seviyede tut ki, hayallerle bir dünya tasavvur ederek, iki de bir kırmayasın, kırılmayasın; yarı yollarda kalmayasın.
5- “Helal daire geniştir ve keyfe de kâfidir” sözünü kendine bir ilke olarak edin ki, saadeti başka yerlerde aramayıp, cennet benim evimde diyebilesin.

(4306)