Nasıl Bir Baba? (b)

• Baba; kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır.

• Baba, evinin ve ehlinin otoritesidir.

• Baba, evi ve ehli ile istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemelidir.

• Baba, evine ve ehline helal lokma getirme gayretinde olması şarttır.

• Baba, evini ve ehlini gerçek manada sevmelidir.

• Baba, evine ve ehline örnek olmalıdır.

• Baba, evine ve ehline Allah’ın emir ve yasaklarını öğretmelidir.

• Baba, evine ve ehline yetişebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır.

• Baba, evine ve ehline adalet ile davranmak zorundadır.

• Baba, evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir.

• Baba, her ne durumda kalırsa kalsın evine ve ehline dua etmeli, asla onlara beddua etmemelidir.

(3255)