İtaat Zorumuza mı Gitmeli?

Siyer Vakfımızın ailenin kurulması ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla ilan ettiği Hicri 1441 Aile Yılı kapsamında yapılması planlanan etkinliklerden olan Cennet Bizim Evimizde programlarının üçüncüsü icra edildi.

Aile gibi önemli bir kurumu idame ettirebilmek için Kur’an ve Sünnet çerçevesinde bilinçlenmeye gayret edeceğimiz Cennet Bizim Evimizde programlarının üçüncüsünde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “İtaat Zorumuza mı Gitmeli?” konusunu anlattı.

“Ailenin küçük bir devlet, devletin ise büyük bir aile olduğunu belirterek sözlerine başlayan Hocamız, küçüğü yönetenin büyüğü de yöneteceğini söyledi küçük bir devlet modeli olan ailelerimizin İslam devleti olabilmesi için gerekenleri bizlerle paylaştı.

“Bir devletin İslam devleti olabilmesi için üç şey gereklidir: Tevhid, adalet ve meşveret…

Bu durum büyük aile olan devlette de, küçük devlet olan ailede de böyledir. Bunlardan birinin eksik olması durumunda o hane İslam hanesi olmaktan çıkar.

Tevhid eksikse o evin adı; Şirk, Bid’at ve Hurafe Evi’dir.
Adalet eksikse o evin adı; Zulüm, Haksızlık ve Felaket Evi’dir.
Meşveret eksikse o evin adı; Diktatörlük, İstibdat ve Kargaşa Evi’dir.”

Türkiye’deki aile modellerine de değinen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu modeller hakkında da önemli noktaları nazarlarımıza verdi.

Türkiye’deki Aile Modelleri

– Zorba Aileler
– Kuralcı Aileler
– Düzensiz Aileler
– Müsaadeci Aileler
– Müşterekçi Aileler

Toplum olarak istişareyi çokça konuştuğumuzu ama hakkıyla anlamadığımızı vurgulayan Hocamız, ailelerimizde olması gereken istişare usulüne dair de önemli mesajlar verdi.

İslam toplumunun itaatkâr bir toplum olduğunu belirten Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, ailede itaat konumunda babanın bulunduğunu ve Kur’an’ın ailede itaat meselesini konuştuğunda karşımıza çıkan iki kavramın kavvam ve salihat (saliha kadın) olduğunu belirterek bu kavramların ve itaatin ne demek olduğuna dair mesajları bizlerle paylaştı.

“Kavvam; evi, aileyi ayakta tutmak için lazım gelen otoriteyi ortaya koymaktır.

Saliha kadın; ailenin saadet ve felahı için lazım gelen uyumu sergilemesi demektir.

Ne Demek İtaat?

– Acıtmasına rağmen boyun eğmek!
– Sevmemesine rağmen isteneni yerine getirmek!
– Zoruna gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına alıp, Allah (cc) için eyvallah demek!”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansının devamında erkeğin hanımına, hanımın da erkeğine karşı sorumluluklarını maddeler halinde bizlerle paylaşarak bu maddeler altında çok önemli noktaları nazarlarımıza verdi.

Erkeğin Hanımına Karşı Sorumlulukları

Emanet, Muhabbet, Marifet, Helaliyet, Merhamet, Sadakat, Sebat…

– Eşini ve çocuklarını en ağır emanet olarak görüp, kıymet bilmesi
– Evin ve evliliğin en büyük azığının muhabbet olduğunu unutmayıp, yansıtması
– Öfkesini kontrol altına alıp eşine ve çocuklarına karşı merhamet meltemi estirmesi
– Farz olan ilimleri öğrenip, öğretme adına gayret verip, marifet kıvamına vardırması
– Ailesinin ihtiyaçlarını meşru yollardan sağlayarak helaliyet çizgisinden asla sapmaması
– Zorluk ve yokluk zamanlarında eşinin yaptığı fedakârlıkları unutmayıp sadakat adına olması gereken tavrı yansıtması
– Kavvam olmanın sorumluluğu ile eşinin ve çocuklarının eksik ve yanlışlarına karşı sebat edecek bir sabrı kuşanması

Hanımın Erkeğine Karşı Sorumlulukları

İtaat, Kanaat, Nimet, Zarafet, Saadet, Hürmet, Mahremiyet…

– Meşru ve iyi taleplerine karşı itaat etmesi
– Helal ve tayyip olan ile yetinip kanaat üzere olması
– Evini, malını, namusunu, çocuklarını en büyük nimet olarak bilip, şükrünü eda etmeye çalışması
– Temizlik ve güzelliğe önem verip zarafet halini sürdürmesi
– Evin düzen, yemek ve her türlü ihtiyaçlarını yerine getirip saadet ortamı oluşturması
– Eşinin sevdiklerine karşı saygılı olup gerekli hürmet meltemini estirmesi
– Ailede yaşanan hadiseleri kimselere duyurmadan mahremiyet meselesini koruması

(775)